Bút Tháp

But Thap

Tác giả : Nhất Thập Tứ Châu

Thể loại : Huyền Huyễn, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/10/2022 09:29

Tình trạng : 132 / 134 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Bút Tháp của tác giả Nhất Thập Tứ Châu. Vô cùng vô tận thế giới tồn tại. Mà mỗi giống loài trên từng thế giới luôn sẽ có mâu thuẫn, luôn sẽ có chiến tranh. Mà hắn, hắn được xưng là thanh đao của Chủ thần, số mệnh của hắn là thay Chủ thần chinh chiến. Hắn cần phải thắng, để tồn tại. Dù là Người Vệ Quốc, hay Người Khai Thác, cho dù cầm trong tay là vũ khí lạnh hay vũ khí nóng, là chỉ huy, binh sĩ hay tù nhân." "Hãy nhớ lấy, chiến tích của bạn là chiến tích của Ngài, vinh quang của bạn cũng là vinh quang của Ngài." "Thắng hay bại, vòng hoa hay bia mộ, kết cục của bạn chỉ có một
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 132 : 132: Hết Quyển 1 25/10/2022 13:29
Chapter 131 : 131: Chuyện Xưa – 8 25/10/2022 11:29
Chapter 130 : 130: Chuyện Xưa – 7 25/10/2022 09:29
Chapter 129 : 129: Chuyện Xưa – 6 25/10/2022 07:29
Chapter 128 : 128: Chuyện Xưa – 5 25/10/2022 05:29
Chapter 127 : 127: Chuyện Xưa – 4 25/10/2022 03:29
Chapter 126 : 126: Chuyện Xưa – 2 25/10/2022 01:29
Chapter 125 : 125: Chuyện Xưa – 1 24/10/2022 23:29
Chapter 124 : 124: Sáng Thế – 20 24/10/2022 21:29
Chapter 123 : 123: Sáng Thế – 18 24/10/2022 19:29
Chapter 122 : 122: Sáng Thế – 17 24/10/2022 17:29
Chapter 121 : 121: Sáng Thế – 16 24/10/2022 15:29
Chapter 120 : 120: Sáng Thế – 15 24/10/2022 13:29
Chapter 119 : 119: Bóng Sao Xa – Hết 24/10/2022 11:29
Chapter 118 : 118: Bóng Sao Xa – 27 24/10/2022 09:29
Chapter 117 : 117: Bóng Sao Xa – 26 24/10/2022 07:29
Chapter 116 : 116: Bóng Sao Xa – 25 24/10/2022 05:29
Chapter 115 : 115: Bóng Sao Xa – 24 24/10/2022 03:29
Chapter 114 : 114: Bóng Sao Xa – 23 24/10/2022 01:29
Chapter 113 : 113: Bóng Sao Xa – 22 23/10/2022 23:29
Chapter 112 : 112: Bóng Sao Xa – 21 23/10/2022 21:29
Chapter 111 : 111: Bóng Sao Xa – 20 23/10/2022 19:29
Chapter 110 : 110: Bóng Sao Xa – 19 23/10/2022 17:29
Chapter 109 : 109: Bóng Sao Xa – 18 23/10/2022 15:29
Chapter 108 : 108: Bóng Sao Xa – 17 23/10/2022 13:29
Chapter 107 : 107: Bóng Sao Xa – 16 23/10/2022 11:29
Chapter 106 : 106: Bóng Sao Xa – 15 23/10/2022 09:29
Chapter 105 : 105: Bóng Sao Xa – 14 23/10/2022 07:29
Chapter 104 : 104: Bóng Sao Xa – 12 23/10/2022 05:29
Chapter 103 : 103: Bóng Sao Xa – 11 23/10/2022 03:29
Chapter 102 : 102: Bóng Sao Xa – 10 23/10/2022 01:29
Chapter 101 : 101: Bóng Sao Xa – 9 22/10/2022 23:29
Chapter 100 : 100: Bóng Sao Xa – 8 22/10/2022 21:29
Chapter 99 : 99: Bóng Sao Xa – 7 22/10/2022 19:29
Chapter 98 : 98: Bóng Sao Xa – 6 22/10/2022 17:29
Chapter 97 : 97: Bóng Sao Xa – 5 22/10/2022 15:29
Chapter 96 : 96: Bóng Sao Xa – 4 22/10/2022 13:29
Chapter 95 : 95: Bóng Sao Xa – 3 22/10/2022 11:29
Chapter 94 : 94: Bóng Sao Xa – 2 22/07/2022 06:28
Chapter 93 : 93: Bóng Sao Xa – 1 22/07/2022 04:28
Chapter 92 : 92: Sáng Thế – 14 22/07/2022 02:28
Chapter 91 : 91: Sáng Thế – 13 22/07/2022 00:28
Chapter 90 : 90: Thiếu 21/07/2022 22:28
Chapter 89 : 89: Sáng Thế – 11 21/07/2022 20:28
Chapter 88 : 88: Sáng Thế – 10 21/07/2022 18:28
Chapter 87 : 87: Sáng Thế – 9 21/07/2022 16:28
Chapter 86 : 86: Sáng Thế – 8 21/07/2022 14:28
Chapter 85 : 85: Sáng Thế – 7 21/07/2022 12:28
Chapter 84 : 84: Bánh Răng Vận Mệnh – Hết 21/07/2022 10:28
Chapter 83 : 83: Bánh Răng Vận Mệnh – 25 21/07/2022 08:28
Chapter 82 : 82: Bánh Răng Vận Mệnh – 24 21/07/2022 06:28
Chapter 81 : 81: Bánh Răng Vận Mệnh – 23 21/07/2022 04:28
Chapter 80 : 80: Bánh Răng Vận Mệnh – 22 21/07/2022 02:28
Chapter 79 : 79: Bánh Răng Vận Mệnh – 21 21/07/2022 00:28
Chapter 78 : 78: Bánh Răng Vận Mệnh – 20 20/07/2022 22:28
Chapter 77 : 77: Bánh Răng Vận Mệnh – 19 20/07/2022 20:28
Chapter 76 : 76: Bánh Răng Vận Mệnh – 18 20/07/2022 18:28
Chapter 75 : 75: Bánh Răng Vận Mệnh – 17 20/07/2022 16:28
Chapter 74 : 74: Bánh Răng Vận Mệnh – 16 20/07/2022 14:28
Chapter 73 : 73: Bánh Răng Vận Mệnh – 15 20/07/2022 12:28
Chapter 72 : 72: Bánh Răng Vận Mệnh – 14 03/07/2022 06:28
Chapter 71 : 71: Bánh Răng Vận Mệnh – 13 03/07/2022 04:28
Chapter 70 : 70: Bánh Răng Vận Mệnh – 12 03/07/2022 02:28
Chapter 69 : 69: Bánh Răng Vận Mệnh – 11 03/07/2022 00:28
Chapter 68 : 68: Bánh Răng Vận Mệnh – 10 02/07/2022 22:28
Chapter 67 : 67: Bánh Răng Vận Mệnh – 9 02/07/2022 20:28
Chapter 66 : 66: Bánh Răng Vận Mệnh – 8 02/07/2022 18:28
Chapter 65 : 65: Bánh Răng Vận Mệnh – 7 02/07/2022 16:28
Chapter 64 : 64: Bánh Răng Vận Mệnh – 6 02/07/2022 14:28
Chapter 63 : 63: Bánh Răng Vận Mệnh – 5 02/07/2022 12:28
Chapter 62 : 62: Bánh Răng Vận Mệnh – 4 02/07/2022 10:28
Chapter 61 : 61: Bánh Răng Vận Mệnh - 3 02/07/2022 08:28
Chapter 60 : 60: Bánh Răng Vận Mệnh - 2 02/07/2022 06:28
Chapter 59 : 59: Bánh Răng Vận Mệnh - 1 02/07/2022 04:28
Chapter 58 : 58: Sáng Thế - 6 02/07/2022 02:28
Chapter 57 : 57: Sáng Thế – 5 02/07/2022 00:28
Chapter 56 : 56: Đền Thắp Đèn – Hết 01/07/2022 22:28
Chapter 55 : 55: Thiếu 01/07/2022 20:28
Chapter 54 : 54: Đền Thắp Đèn – 25 01/07/2022 18:28
Chapter 53 : 53: Đền Thắp Đèn – 24 01/07/2022 16:28
Chapter 52 : 52: Đền Thắp Đèn – 23 01/07/2022 14:28
Chapter 51 : 51: Đền Thắp Đèn – 22 01/07/2022 12:28
Chapter 50 : 50: Đền Thắp Đèn – 21 01/07/2022 10:28
Chapter 49 : 49: Đền Thắp Đèn – 20 01/07/2022 08:28
Chapter 48 : 48: Đền Thắp Đèn – 19 01/07/2022 06:28
Chapter 47 : 47: Đền Thắp Đèn – 18 01/07/2022 04:28
Chapter 46 : 46: Đền Thắp Đèn – 17 01/07/2022 02:28
Chapter 45 : 45: Đền Thắp Đèn – 16 01/07/2022 00:28
Chapter 44 : 44: Đền Thắp Đèn – 15 30/06/2022 22:28
Chapter 43 : 43: Đền Thắp Đèn – 14 30/06/2022 20:28
Chapter 42 : 42: Đền Thắp Đèn – 13 30/06/2022 18:28
Chapter 41 : 41: Đền Thắp Đèn – 12 30/06/2022 16:28
Chapter 40 : 40: Đền Thắp Đèn – 11 30/06/2022 14:28
Chapter 39 : 39: Đền Thắp Đèn – 10 30/06/2022 12:28
Chapter 38 : 38: Đền Thắp Đèn – 9 30/06/2022 10:28
Chapter 37 : 37: Đền Thắp Đèn – 8 30/06/2022 08:28
Chapter 36 : 36: Đền Thắp Đèn – 7 30/06/2022 06:28
Chapter 35 : 35: Đền Thắp Đèn – 6 30/06/2022 04:28
Chapter 34 : 34: Đền Thắp Đèn – 5 30/06/2022 02:28
Chapter 33 : 33: Đền Thắp Đèn – 4 30/06/2022 00:28
Chapter 32 : 32: Đền Thắp Đèn – 3 29/06/2022 22:28
Chapter 31 : 31: Đền Thắp Đèn – 2 29/06/2022 20:28
Chapter 30 : 30: Đền Thắp Đèn – 1 29/06/2022 18:28
Chapter 29 : 29: Thiếu 29/06/2022 16:28
Chapter 28 : 28: Sáng Thế – 3 29/06/2022 14:28
Chapter 27 : 27: Sáng Thế – 2 29/06/2022 12:28
Chapter 26 : 26: Hơi Độc Gây Cười – Hết 29/06/2022 10:28
Chapter 25 : 25: Hơi Độc Gây Cười – 21 29/06/2022 08:28
Chapter 24 : 24: Hơi Độc Gây Cười – 20 29/06/2022 06:28
Chapter 23 : 23: Hơi Độc Gây Cười – 19 29/06/2022 04:28
Chapter 22 : 22: Hơi Độc Gây Cười - 18 29/06/2022 02:28
Chapter 21 : 21: Hơi Độc Gây Cười - 17 29/06/2022 00:28
Chapter 20 : 20: Hơi Độc Gây Cười - 16 28/06/2022 22:28
Chapter 19 : 19: Hơi Độc Gây Cười - 15 28/06/2022 20:28
Chapter 18 : 18: Hơi Độc Gây Cười - 14 28/06/2022 18:28
Chapter 17 : 17: Hơi Độc Gây Cười - 13 28/06/2022 16:28
Chapter 16 : 16: Hơi Độc Gây Cười - 12 28/06/2022 14:28
Chapter 15 : 15: Hơi Độc Gây Cười - 11 28/06/2022 12:28
Chapter 14 : 14: Hơi Độc Gây Cười - 10 28/06/2022 10:28
Chapter 13 : 13: Hơi Độc Gây Cười - 9 28/06/2022 08:28
Chapter 12 : 12: Hơi Độc Gây Cười - 8 28/06/2022 06:28
Chapter 11 : 11: Hơi Độc Gây Cười - 7 28/06/2022 04:28
Chapter 10 : 10: Hơi Độc Gây Cười - 6 28/06/2022 02:28
Chapter 9 : 9: Hơi Độc Gây Cười - 5 28/06/2022 00:28
Chapter 8 : 8: Hơi Độc Gây Cười - 4 27/06/2022 22:28
Chapter 7 : 7: Hơi Độc Gây Cười – 3 27/06/2022 20:28
Chapter 6 : 6: Hơi Độc Gây Cười - 2 27/06/2022 18:28
Chapter 5 : 5: Hơi Độc Gây Cười – 1 27/06/2022 16:28
Chapter 4 : 4: Sáng Thế – 1 27/06/2022 14:28
Chapter 3 : 3: Vùng Đất Vô Danh - 2 27/06/2022 12:28
Chapter 2 : 2: Vùng Đất Vô Danh – 1 27/06/2022 10:28
Chapter 1 : 1: Mở Đầu Hoàng Hôn 27/06/2022 08:28

Tag: Bút Tháp

comment

Có thể bạn thích xem

Đạo Mộ Bút Ký - Đao Mo But Ky

Cập nhật lúc : 12/03/2018 11:15

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bút Kí Huyền Môn - But Ki Huyen Mon

Cập nhật lúc : 08/01/2020 19:00

Tình trạng : 103 / 105 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỷ Sai Bút Ký - Quy Sai But Ky

Cập nhật lúc : 26/08/2019 22:23

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hắc Bì Bút Kí Bản - Hac Bi But Ki Ban

Cập nhật lúc : 08/04/2018 09:22

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Tọa Công Lược Bút Ký - Vuong Toa Cong Luoc But Ky

Cập nhật lúc : 15/05/2020 10:12

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn - [Đao Mo But Ky] Lao Cuu Mon

Cập nhật lúc : 21/12/2018 01:34

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc - But Ve Giang Son, Muc To Xa Tac

Cập nhật lúc : 04/05/2019 18:44

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em? - Nghe Cai But Noi Rang Anh Tham Yeu Em?

Cập nhật lúc : 04/01/2021 22:58

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh - Đao Mo But Ky Chi Chung Cuc Su Menh

Cập nhật lúc : 04/04/2022 17:59

Tình trạng : 106 / 108 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Đạo Mộ Bút Ký] Tự Dưng Nhặt Được Một A Khôn - [Đao Mo But Ky] Tu Dung Nhat Đuoc Mot A Khon

Cập nhật lúc : 23/08/2022 20:28

Tình trạng : 14 / 14 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

[Đạo Mộ Bút Ký | Bình Tà] Huyết Kỳ Lân - [Đao Mo But Ky | Binh Ta] Huyet Ky Lan

Cập nhật lúc : 05/10/2022 23:29

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu) - Ban Qua Thu Than Ky (Than Ky But Huu)

Cập nhật lúc : 04/06/2019 00:12

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Lạt Mềm - Lat Mem

Cập nhật lúc : 02/06/2023 13:58

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Mẫu Ma Thú - Bao Mau Ma Thu

Cập nhật lúc : 02/06/2023 12:28

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo] - Ho Tro Manh Nhat [Thuc Te Ảo]

Cập nhật lúc : 02/06/2023 10:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp - Co Hai Hao Mon Tranh Nhau Cho Toi Ke Thua Gia Nghiep

Cập nhật lúc : 02/06/2023 09:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Lộ Tiểu Thư - Tinh Yeu Sieu Cap Ngot Ngao Cua Lo Tieu Thu

Cập nhật lúc : 02/06/2023 09:28

Tình trạng : 184 / 186 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo - Sau Khi Ta Bi Su Huynh Chung Đao

Cập nhật lúc : 02/06/2023 08:28

Tình trạng : 54 / 56 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện