Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Ban Trai Hac Đao Cua Toi

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 13/05/2020 09:31

Tình trạng : 281 / 283 Chapter

Lượt xem: 16179

Đọc đi hay lém ^^
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 281 16/05/2020 11:11
Chapter 280 16/05/2020 09:11
Chapter 279 16/05/2020 07:11
Chapter 278 16/05/2020 05:11
Chapter 277 16/05/2020 03:11
Chapter 276 16/05/2020 01:11
Chapter 275 15/05/2020 23:11
Chapter 274 15/05/2020 21:11
Chapter 273 15/05/2020 19:11
Chapter 272 10/05/2020 11:11
Chapter 271 06/05/2020 11:10
Chapter 270 28/04/2020 14:10
Chapter 269 20/04/2020 11:11
Chapter 268 10/04/2020 14:10
Chapter 267 03/04/2020 18:11
Chapter 266 03/04/2020 16:11
Chapter 265 29/03/2020 14:10
Chapter 264 29/03/2020 12:10
Chapter 263 19/03/2020 11:10
Chapter 262 19/03/2020 09:10
Chapter 261 05/03/2020 11:10
Chapter 260 05/03/2020 09:10
Chapter 259 05/03/2020 07:10
Chapter 257 26/02/2020 18:10
Chapter 256 26/02/2020 16:10
Chapter 255 20/02/2020 18:11
Chapter 254 20/02/2020 16:11
Chapter 253 11/02/2020 11:10
Chapter 252 17/01/2020 12:19
Chapter 251 17/01/2020 10:19
Chapter 250 17/01/2020 08:19
Chapter 249 17/01/2020 06:19
Chapter 248 17/01/2020 04:19
Chapter 247 12/09/2019 00:00
Chapter 246 17/01/2020 00:19
Chapter 245 16/01/2020 22:19
Chapter 243 11/06/2019 00:00
Chapter 242 16/01/2020 18:19
Chapter 241 16/01/2020 16:19
Chapter 240 16/01/2020 14:19
Chapter 239 16/01/2020 12:19
Chapter 238 08/07/2019 00:00
Chapter 237 16/01/2020 08:19
Chapter 236 16/01/2020 06:19
Chapter 235 16/01/2020 04:19
Chapter 234 07/10/2019 00:00
Chapter 233 07/06/2019 00:00
Chapter 232 15/01/2020 22:19
Chapter 231 02/07/2019 00:00
Chapter 230 15/01/2020 18:19
Chapter 229 15/01/2020 16:19
Chapter 228 15/01/2020 14:19
Chapter 227 01/10/2019 00:00
Chapter 226 01/04/2019 00:00
Chapter 225 15/01/2020 08:19
Chapter 224 09/09/2018 00:00
Chapter 223 09/05/2018 00:00
Chapter 222 15/01/2020 02:19
Chapter 221 15/01/2020 00:19
Chapter 220 14/01/2020 22:19
Chapter 219 14/01/2020 20:19
Chapter 218 08/04/2018 00:00
Chapter 217 08/01/2018 00:00
Chapter 216 14/01/2020 14:19
Chapter 215 14/01/2020 12:19
Chapter 214 14/01/2020 10:19
Chapter 213 14/01/2020 08:19
Chapter 212 07/02/2018 00:00
Chapter 211 07/01/2018 00:00
Chapter 210 14/01/2020 02:19
Chapter 209 14/01/2020 00:19
Chapter 208 13/01/2020 22:19
Chapter 207 06/12/2018 00:00
Chapter 206 06/06/2018 00:00
Chapter 205 06/02/2018 00:00
Chapter 204 13/01/2020 14:19
Chapter 203 13/01/2020 12:19
Chapter 202 13/01/2020 10:19
Chapter 201 13/01/2020 08:19
Chapter 200 05/09/2018 00:00
Chapter 199 05/06/2018 00:00
Chapter 198 05/04/2018 00:00
Chapter 197 05/02/2018 00:00
Chapter 196 12/01/2020 22:19
Chapter 195 12/01/2020 20:19
Chapter 194 12/01/2020 18:19
Chapter 193 12/01/2020 16:19
Chapter 192 12/01/2020 14:19
Chapter 191 12/01/2020 12:19
Chapter 190 04/11/2018 00:00
Chapter 189 04/09/2018 00:00
Chapter 188 04/05/2018 00:00
Chapter 187 04/02/2018 00:00
Chapter 186 12/01/2020 02:19
Chapter 186 12/01/2020 00:19
Chapter 185 11/01/2020 22:19
Chapter 184 11/01/2020 20:19
Chapter 183 11/01/2020 18:19
Chapter 182 11/01/2020 16:19
Chapter 181 11/01/2020 14:19
Chapter 180 03/09/2018 00:00
Chapter 179 03/07/2018 00:00
Chapter 178 03/03/2018 00:00
Chapter 177 03/01/2018 00:00
Chapter 176 11/01/2020 04:19
Chapter 175 11/01/2020 02:19
Chapter 174 11/01/2020 00:19
Chapter 173 10/01/2020 22:19
Chapter 172 02/05/2018 00:00
Chapter 171 02/05/2018 00:00
Chapter 170 10/01/2020 16:19
Chapter 169 10/01/2020 14:19
Chapter 168 10/01/2020 12:19
Chapter 167 01/09/2018 00:00
Chapter 166 01/07/2018 00:00
Chapter 165 01/04/2018 00:00
Chapter 164 01/02/2018 00:00
Chapter 163 10/01/2020 02:19
Chapter 162 10/01/2020 00:19
Chapter 161 09/01/2020 22:19
Chapter 160 12/04/2017 00:00
Chapter 159 12/02/2017 00:00
Chapter 158 09/01/2020 16:19
Chapter 157 09/01/2020 14:19
Chapter 156 09/01/2020 12:19
Chapter 155 09/01/2020 10:19
Chapter 154 09/01/2020 08:19
Chapter 153 09/01/2020 06:19
Chapter 152 09/01/2020 04:19
Chapter 151 11/10/2017 00:00
Chapter 150 11/06/2019 00:00
Chapter 149 11/07/2017 00:00
Chapter 148 11/05/2017 00:00
Chapter 147 11/03/2017 00:00
Chapter 146 08/01/2020 16:19
Chapter 145 08/01/2020 14:19
Chapter 144 08/01/2020 12:19
Chapter 143 08/01/2020 10:19
Chapter 142 08/01/2020 08:19
Chapter 141 08/01/2020 06:19
Chapter 140 08/01/2020 04:19
Chapter 139 08/01/2020 02:19
Chapter 138 08/01/2020 00:19
Chapter 137 07/01/2020 22:19
Chapter 136 07/01/2020 20:19
Chapter 135 07/01/2020 18:19
Chapter 134 10/12/2017 00:00
Chapter 133 10/11/2017 00:00
Chapter 132 10/10/2017 00:00
Chapter 131 10/09/2017 00:00
Chapter 130 10/01/2017 00:00
Chapter 129 07/01/2020 06:19
Chapter 128 07/01/2020 04:19
Chapter 127 07/01/2020 02:19
Chapter 126 07/01/2020 00:19
Chapter 125 06/01/2020 22:19
Chapter 124 06/01/2020 20:19
Chapter 123 09/12/2017 00:00
Chapter 122 09/11/2017 00:00
Chapter 121 09/10/2017 00:00
Chapter 120 09/05/2017 00:00
Chapter 119 09/04/2017 00:00
Chapter 118 09/03/2017 00:00
Chapter 117 09/03/2017 00:00
Chapter 116 09/02/2017 00:00
Chapter 115 09/01/2017 00:00
Chapter 114 06/01/2020 00:19
Chapter 113 05/01/2020 22:19
Chapter 112 05/01/2020 20:19
Chapter 111 05/01/2020 18:19
Chapter 110 05/01/2020 16:19
Chapter 109 05/01/2020 14:19
Chapter 108 05/01/2020 12:19
Chapter 107 05/01/2020 10:19
Chapter 106 05/01/2020 08:19
Chapter 105 05/01/2020 06:19
Chapter 104 05/01/2020 04:19
Chapter 103 05/01/2020 02:19
Chapter 102 05/01/2020 00:19
Chapter 101 04/01/2020 22:19
Chapter 100 04/01/2020 20:19
Chapter 99 04/01/2020 18:19
Chapter 98 04/01/2020 16:19
Chapter 97 04/01/2020 14:19
Chapter 96 04/01/2020 12:19
Chapter 95 04/01/2020 10:19
Chapter 94 04/01/2020 08:19
Chapter 93 04/01/2020 06:19
Chapter 92 08/08/2017 00:00
Chapter 91 08/08/2017 00:00
Chapter 90 04/01/2020 00:19
Chapter 89 03/01/2020 22:19
Chapter 88 03/01/2020 20:19
Chapter 87 03/01/2020 18:19
Chapter 86 03/01/2020 16:19
Chapter 85 03/01/2020 14:19
Chapter 84 03/01/2020 12:19
Chapter 83 03/01/2020 10:19
Chapter 82 03/01/2020 08:19
Chapter 81 03/01/2020 06:19
Chapter 80 03/01/2020 04:19
Chapter 79 03/01/2020 02:19
Chapter 78 03/01/2020 00:19
Chapter 77 02/01/2020 22:19
Chapter 76 02/01/2020 20:19
Chapter 75 02/01/2020 18:19
Chapter 74 02/01/2020 16:19
Chapter 73 02/01/2020 14:19
Chapter 72 02/01/2020 12:19
Chapter 71 02/01/2020 10:19
Chapter 70 02/01/2020 08:19
Chapter 69 02/01/2020 06:19
Chapter 68 02/01/2020 04:19
Chapter 67 02/01/2020 02:19
Chapter 66 02/01/2020 00:19
Chapter 65 01/01/2020 22:19
Chapter 64 01/01/2020 20:19
Chapter 63 01/01/2020 18:19
Chapter 62 01/01/2020 16:19
Chapter 61 01/01/2020 14:19
Chapter 60 01/01/2020 12:19
Chapter 59 01/01/2020 10:19
Chapter 58 01/01/2020 08:19
Chapter 57 01/01/2020 06:19
Chapter 56 01/01/2020 04:19
Chapter 55 01/01/2020 02:19
Chapter 54 01/01/2020 00:19
Chapter 53 31/12/2019 22:19
Chapter 52 31/12/2019 20:19
Chapter 51 31/12/2019 18:19
Chapter 50 31/12/2019 16:19
Chapter 49 31/12/2019 14:19
Chapter 48 31/12/2019 12:19
Chapter 47 05/12/2017 00:00
Chapter 46 05/12/2017 00:00
Chapter 45 05/07/2017 00:00
Chapter 44 05/07/2017 00:00
Chapter 43 05/07/2017 00:00
Chapter 42 05/07/2017 00:00
Chapter 41 05/07/2017 00:00
Chapter 40 30/12/2019 20:19
Chapter 39 30/12/2019 18:19
Chapter 38 30/12/2019 16:19
Chapter 37 30/12/2019 14:19
Chapter 36 04/05/2017 00:00
Chapter 35 04/03/2017 00:00
Chapter 34 04/03/2017 00:00
Chapter 33 04/03/2017 00:00
Chapter 32 04/03/2017 00:00
Chapter 31 04/03/2017 00:00
Chapter 30 04/03/2017 00:00
Chapter 29 29/12/2019 22:19
Chapter 28 29/12/2019 20:19
Chapter 27 29/12/2019 18:19
Chapter 26 02/10/2017 00:00
Chapter 25 02/10/2017 00:00
Chapter 24 29/12/2019 12:19
Chapter 23 11/01/2016 00:00
Chapter 22 29/12/2019 08:19
Chapter 21 29/12/2019 06:19
Chapter 20 09/10/2016 00:00
Chapter 19 29/12/2019 02:19
Chapter 18 29/12/2019 00:19
Chapter 17 08/12/2016 00:00
Chapter 16 08/12/2016 00:00
Chapter 15 08/10/2016 00:00
Chapter 14 08/10/2016 00:00
Chapter 13 08/10/2016 00:00
Chapter 12 08/08/2016 00:00
Chapter 11 28/12/2019 10:19
Chapter 10 28/12/2019 08:19
Chapter 9 28/12/2019 06:19
Chapter 8 07/12/2016 00:00
Chapter 7 07/11/2016 00:00
Chapter 6 07/08/2016 00:00
Chapter 5 07/07/2016 00:00
Chapter 4 07/06/2016 00:00
Chapter 3 07/03/2016 00:00
Chapter 2 27/12/2019 16:19
Chapter 1 27/12/2019 14:19
Chapter 0 01/10/2019 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi - Nu Vuong Hac Đao: Anh Ban Đung Choc Toi

Cập nhật lúc : 06/12/2019 16:41

Tình trạng : 216 / 218 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi - Ban Trai Hao Sac Cua Toi

Cập nhật lúc : 15/04/2018 04:53

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Ban Trai Sieu Nhan Cua Toi

Cập nhật lúc : 31/05/2017 21:23

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Ban Trai Ky La Cua Toi

Cập nhật lúc : 20/05/2021 08:01

Tình trạng : 389 / 391 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Ban Trai Ngay Ngo Cua Toi

Cập nhật lúc : 26/11/2020 13:41

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Phá Sản Của Tôi - Ban Trai Pha San Cua Toi

Cập nhật lúc : 09/04/2022 17:58

Tình trạng : 81 / 81 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Của Tôi Là Thái Tử - Ban Trai Cua Toi La Thai Tu

Cập nhật lúc : 26/09/2017 00:01

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển - Ban Trai Cua Toi La Trung Khuyen

Cập nhật lúc : 08/07/2019 23:23

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Toi Đoat Bay Nguoi Ban Trai Cua Chi Gai

Cập nhật lúc : 20/01/2022 06:58

Tình trạng : 111 / 113 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo - Vo Phuc Hac Cua Đe Vuong Hac Đao

Cập nhật lúc : 16/05/2019 17:12

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi - Tong Tai Hac Đao Quan Lay Toi

Cập nhật lúc : 24/07/2021 22:28

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo - Cua Đo Ba Xa Hac Đao

Cập nhật lúc : 27/06/2021 09:58

Tình trạng : 123 / 123 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 30/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 30/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 01/07/2022 03:59

Tình trạng : 1677 / 1679 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 30/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 30/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 30/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện