Bản Lĩnh Ngông Thần

Ban Linh Ngong Than

Tác giả : Ngự Dụng Cuồng Thần

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/10/2021 11:08

Tình trạng : 496 / 498 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần của tác giả Ngự Dụng Cuồng Thần. Trở lại đất nước sau bao năm chinh chiến, nhưng ngoài cái danh chiến thần ra thì được cái gì chứ???? Gia anh bị người khinh nhục như vậy, thế mà giờ anh mới biết. Trở về đã bắt gặp cảnh vợ mình bị ép tái hôn, thậm chí con gái anh còn bị đem ra làm hàng hóa đấu giá... Từ nay về sau, anh phải bảo vệ gia đình mình, dù trời có sập xuống, anh cũng phải phá nát nó! Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể tìm đọc thêm Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế hay Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 496 13/10/2021 17:38
Chapter 495 13/10/2021 15:38
Chapter 494 13/10/2021 13:38
Chapter 493 13/10/2021 02:30
Chapter 492 13/10/2021 00:30
Chapter 491 12/10/2021 22:30
Chapter 490 11/10/2021 09:36
Chapter 489 11/10/2021 07:36
Chapter 487 10/10/2021 17:30
Chapter 478 08/10/2021 05:35
Chapter 486 10/10/2021 15:30
Chapter 477 08/10/2021 03:35
Chapter 485 10/10/2021 13:30
Chapter 476 08/10/2021 01:35
Chapter 484 10/10/2021 21:36
Chapter 480 08/10/2021 19:33
Chapter 475 07/10/2021 23:35
Chapter 483 11/10/2021 01:42
Chapter 479 08/10/2021 17:33
Chapter 474 07/10/2021 21:35
Chapter 482 11/10/2021 22:30
Chapter 473 07/10/2021 19:35
Chapter 481 11/10/2021 22:38
Chapter 472 07/10/2021 17:35
Chapter 471 07/10/2021 15:35
Chapter 470 07/10/2021 13:35
Chapter 469 07/10/2021 11:35
Chapter 468 07/10/2021 09:35
Chapter 467 07/10/2021 07:35
Chapter 466 07/10/2021 05:35
Chapter 465 07/10/2021 03:35
Chapter 464 07/10/2021 01:35
Chapter 463 06/10/2021 23:35
Chapter 462 06/10/2021 21:35
Chapter 461 06/10/2021 19:35
Chapter 460 06/10/2021 17:35
Chapter 459 06/10/2021 15:35
Chapter 458 06/10/2021 13:35
Chapter 457 06/10/2021 11:35
Chapter 456 06/10/2021 09:35
Chapter 455 06/10/2021 07:35
Chapter 454 06/10/2021 05:35
Chapter 453 06/10/2021 03:35
Chapter 452 06/10/2021 01:35
Chapter 451 05/10/2021 23:35
Chapter 450 05/10/2021 21:35
Chapter 449 05/10/2021 19:35
Chapter 448 05/10/2021 17:35
Chapter 447 05/10/2021 15:35
Chapter 446 05/10/2021 13:35
Chapter 445 05/10/2021 11:35
Chapter 444 05/10/2021 09:35
Chapter 443 05/10/2021 07:35
Chapter 442 05/10/2021 05:35
Chapter 441 05/10/2021 03:35
Chapter 440 05/10/2021 01:35
Chapter 439 04/10/2021 23:35
Chapter 438 04/10/2021 21:35
Chapter 437 04/10/2021 19:35
Chapter 436 04/10/2021 17:35
Chapter 435 04/10/2021 15:35
Chapter 433 04/10/2021 13:35
Chapter 432 04/10/2021 11:35
Chapter 431 04/10/2021 09:35
Chapter 430 04/10/2021 07:35
Chapter 429 04/10/2021 05:35
Chapter 428 04/10/2021 03:35
Chapter 427 04/10/2021 01:35
Chapter 426 03/10/2021 23:35
Chapter 425 03/10/2021 21:35
Chapter 424 03/10/2021 19:35
Chapter 423 03/10/2021 17:35
Chapter 422 03/10/2021 15:35
Chapter 420 20/09/2021 05:29
Chapter 416 18/09/2021 11:30
Chapter 415 18/09/2021 09:30
Chapter 412 18/09/2021 07:30
Chapter 409 18/09/2021 05:30
Chapter 408 18/09/2021 03:30
Chapter 407 18/09/2021 01:30
Chapter 406 14/09/2021 11:34
Chapter 405 14/09/2021 09:34
Chapter 404 14/09/2021 07:34
Chapter 403 14/09/2021 05:34
Chapter 402 14/09/2021 03:34
Chapter 401 14/09/2021 01:34
Chapter 400 13/09/2021 23:34
Chapter 399 13/09/2021 21:34
Chapter 398 13/09/2021 19:34
Chapter 397 13/09/2021 17:34
Chapter 396 13/09/2021 15:34
Chapter 395 13/09/2021 13:34
Chapter 394 11/09/2021 01:35
Chapter 393 10/09/2021 23:35
Chapter 392 10/09/2021 21:35
Chapter 391 10/09/2021 19:35
Chapter 390 09/09/2021 05:35
Chapter 389 09/09/2021 03:35
Chapter 388 09/09/2021 01:35
Chapter 387 08/09/2021 23:35
Chapter 386 08/09/2021 21:35
Chapter 385 08/09/2021 19:35
Chapter 384 08/09/2021 17:35
Chapter 383 08/09/2021 15:35
Chapter 382 08/09/2021 13:35
Chapter 381 08/09/2021 11:35
Chapter 380 08/09/2021 09:35
Chapter 379 08/09/2021 07:35
Chapter 378 08/09/2021 05:35
Chapter 377 08/09/2021 03:35
Chapter 376 08/09/2021 01:35
Chapter 375 07/09/2021 23:35
Chapter 374 07/09/2021 21:35
Chapter 373 03/09/2021 11:34
Chapter 372 03/09/2021 09:34
Chapter 371 03/09/2021 07:34
Chapter 370 03/09/2021 05:34
Chapter 369 03/09/2021 03:34
Chapter 366 31/08/2021 05:40
Chapter 365 31/08/2021 03:40
Chapter 364 31/08/2021 01:40
Chapter 363 30/08/2021 23:40
Chapter 362 29/08/2021 01:34
Chapter 360 28/08/2021 23:34
Chapter 359 28/08/2021 21:34
Chapter 358 28/08/2021 19:34
Chapter 357 28/08/2021 17:34
Chapter 356 28/08/2021 15:34
Chapter 355 28/08/2021 13:34
Chapter 354 25/08/2021 05:37
Chapter 353 25/08/2021 03:37
Chapter 352 24/08/2021 18:37
Chapter 351 24/08/2021 16:37
Chapter 350 23/08/2021 01:34
Chapter 349 22/08/2021 23:34
Chapter 348 22/08/2021 21:34
Chapter 347 22/08/2021 19:34
Chapter 346 21/08/2021 01:36
Chapter 345 20/08/2021 23:36
Chapter 344 20/08/2021 01:32
Chapter 343 19/08/2021 23:32
Chapter 342 19/08/2021 01:31
Chapter 341 18/08/2021 23:31
Chapter 340 18/08/2021 01:33
Chapter 339 17/08/2021 23:33
Chapter 338 17/08/2021 01:28
Chapter 337 16/08/2021 23:28
Chapter 336 16/08/2021 05:36
Chapter 335 16/08/2021 03:36
Chapter 334 16/08/2021 01:36
Chapter 333 15/08/2021 23:36
Chapter 332 15/08/2021 21:36
Chapter 331 15/08/2021 19:36
Chapter 330 15/08/2021 17:36
Chapter 329 15/08/2021 15:36
Chapter 328 15/08/2021 13:36
Chapter 327 15/08/2021 11:36
Chapter 326 15/08/2021 09:36
Chapter 325 15/08/2021 07:36
Chapter 324 15/08/2021 05:36
Chapter 323 15/08/2021 03:36
Chapter 322 15/08/2021 01:36
Chapter 321 14/08/2021 23:36
Chapter 320 09/08/2021 05:39
Chapter 319 09/08/2021 03:39
Chapter 318 09/08/2021 01:39
Chapter 317 08/08/2021 23:39
Chapter 316 06/08/2021 05:35
Chapter 315 06/08/2021 03:35
Chapter 314 06/08/2021 01:35
Chapter 313 05/08/2021 23:35
Chapter 312 05/08/2021 21:35
Chapter 311 05/08/2021 19:35
Chapter 310 03/08/2021 01:37
Chapter 309 02/08/2021 23:37
Chapter 308 02/08/2021 21:37
Chapter 307 02/08/2021 19:37
Chapter 306 02/08/2021 17:37
Chapter 305 02/08/2021 15:37
Chapter 304 31/07/2021 05:37
Chapter 303 31/07/2021 03:37
Chapter 302 31/07/2021 01:37
Chapter 301 30/07/2021 23:37
Chapter 300 30/07/2021 21:37
Chapter 299 30/07/2021 19:37
Chapter 298 28/07/2021 05:35
Chapter 297 28/07/2021 03:35
Chapter 296 28/07/2021 01:35
Chapter 295 27/07/2021 23:35
Chapter 294 27/07/2021 21:35
Chapter 293 27/07/2021 19:35
Chapter 292 27/07/2021 17:35
Chapter 291 27/07/2021 15:35
Chapter 290 27/07/2021 13:35
Chapter 289 27/07/2021 11:35
Chapter 288 27/07/2021 09:35
Chapter 287 27/07/2021 07:35
Chapter 286 27/07/2021 05:35
Chapter 285 27/07/2021 03:35
Chapter 284 27/07/2021 01:35
Chapter 283 26/07/2021 23:35
Chapter 282 26/07/2021 21:35
Chapter 281 26/07/2021 19:35
Chapter 280 26/07/2021 17:35
Chapter 279 26/07/2021 15:35
Chapter 278 26/07/2021 13:35
Chapter 277 26/07/2021 11:35
Chapter 276 26/07/2021 09:35
Chapter 275 26/07/2021 07:35
Chapter 274 15/07/2021 21:28
Chapter 273 15/07/2021 19:28
Chapter 272 16/07/2021 01:29
Chapter 268 : Bữa Cơm Liều Lĩnh 14/07/2021 19:30
Chapter 269 : Đến Rồi Thì Đừng Đi 14/07/2021 17:30
Chapter 270 : Tên Cặn Bã Tốt Nhất Nên Chết Đi 14/07/2021 15:30
Chapter 267 13/07/2021 02:30
Chapter 266 12/07/2021 06:29
Chapter 265 10/07/2021 19:31
Chapter 264 09/07/2021 19:30
Chapter 263 08/07/2021 23:30
Chapter 262 08/07/2021 06:41
Chapter 261 07/07/2021 09:31
Chapter 259 : Mua Liên Tiếp Hai Căn 05/07/2021 19:37
Chapter 260 : Không Ai Hỏi Thăm Sao 05/07/2021 17:37
Chapter 257 : Anh Xông Tới 05/07/2021 02:41
Chapter 258 : Người Cạnh Tranh Mạnh Mẽ 05/07/2021 00:41
Chapter 255 : Mua Nhà 04/07/2021 06:40
Chapter 256 : Xa Hoa Thoải Mái Dễ Chịu 04/07/2021 04:40
Chapter 251 : Kẻ Cầm Đầu 04/07/2021 02:40
Chapter 247 : Từ Trên Trời Giáng Xuống 04/07/2021 00:40
Chapter 246 : Video 03/07/2021 22:40
Chapter 245 : Xác Nhận Huyết Thống 03/07/2021 20:40
Chapter 244 : Siêu Xe Va Chạm 03/07/2021 18:40
Chapter 243 : Thượng Quan Yến Nhi 03/07/2021 16:40
Chapter 242 : Gia Đình Của Cô 03/07/2021 14:40
Chapter 241 : Anh Rể Rốt Cuộc Anh Là Ai Vậy 03/07/2021 12:40
Chapter 240 : Gió Chiều Nào Theo Chiều Đó 03/07/2021 10:40
Chapter 239 : Lòng Dạ Lương Thiện 03/07/2021 08:40
Chapter 238 : Tình Người Nóng Lạnh 03/07/2021 06:40
Chapter 237 : Sao Phải Sợ Người Khác 03/07/2021 04:40
Chapter 236 : Bí Mật Của Tử Ngục 03/07/2021 02:40
Chapter 235 : Dựa Anh Là Chiến Thần Địa Ngục 03/07/2021 00:40
Chapter 234 : Anh Hùng Tuổi Xế Chiều 02/07/2021 22:40
Chapter 233 : Một Quyền Phân Thắng Bại 02/07/2021 20:40
Chapter 232 : Muốn Mạng Của Anh 02/07/2021 18:40
Chapter 231 : Tâm Phục Khẩu Phục 02/07/2021 16:40
Chapter 230 : Trước Nay Chưa Từng Có 02/07/2021 14:40
Chapter 229 : Loạn Chiến 02/07/2021 12:40
Chapter 228 : Cuộc Thi Đấu Vật Bắt Đầu 02/07/2021 10:40
Chapter 227 : Lần Đầu Gặp Mặt 02/07/2021 08:40
Chapter 226 : Đáy Biển 02/07/2021 06:40
Chapter 225 : Phản Ứng Các Bên 02/07/2021 04:40
Chapter 224 : Tử Ngục 02/07/2021 02:40
Chapter 223 : Lan Truyền Nhanh Chóng 02/07/2021 00:40
Chapter 222 : Mùi Âm Mưu 01/07/2021 22:40
Chapter 221 : Cảnh Tượng In Sâu Đậm 01/07/2021 20:40
Chapter 220 : Ông Trời Có Mắt 01/07/2021 18:40
Chapter 219 : Quyết Định Khó Khăn 01/07/2021 16:40
Chapter 218 : Ba Quyền Chấn Động Lòng Người 01/07/2021 14:40
Chapter 217 : Sở Vĩnh Du Đến 01/07/2021 12:40
Chapter 216 : Bắt Đầu Và Kết Thúc 01/07/2021 10:40
Chapter 215 : Người Phải Xin Lỗi Là Các Người 01/07/2021 08:40
Chapter 214 : Bữa Tiệc 01/07/2021 06:40
Chapter 213 : Anh Đã Quay Về 01/07/2021 04:40
Chapter 212 : Bí Mật Gia Tộc 01/07/2021 02:40
Chapter 211 : Súng Võ Đấu Đáng Sợ 01/07/2021 00:40
Chapter 210 : Đến Cuộc Hẹn 30/06/2021 22:40
Chapter 209 : Vì Sao Tôi Không Được Giết 30/06/2021 20:40
Chapter 208 : Đêm Khuya Tặng Quà 30/06/2021 18:40
Chapter 207 : Trả Giá Đắt 30/06/2021 16:40
Chapter 206 : Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó 30/06/2021 14:40
Chapter 205 : Cuộc Gọi Đòi Mệnh 30/06/2021 12:40
Chapter 204 : Xử Lý Không Tốt Sẽ Diệt Tộc 30/06/2021 10:40
Chapter 203 : Phóng Túng Hay Ẩn Nhẫn 30/06/2021 08:40
Chapter 202 : Lòng Người Hướng Thiện 30/06/2021 06:40
Chapter 201 : Diễn Xuất Nên Phối Hợp 30/06/2021 04:40
Chapter 252 : Đụng Phải Siêu Xe 30/06/2021 02:40
Chapter 253 : Vạn Quỷ Đánh Úp 30/06/2021 00:40
Chapter 254 : Cảm Ngộ 29/06/2021 22:40
Chapter 200 : Hậu Thủ Của Lang Côn 30/06/2021 19:29
Chapter 199 : Tự Mình Chọn Cái Mình Cần 30/06/2021 17:29
Chapter 198 : Giá Trên Trời 30/06/2021 15:29
Chapter 197 : Đứa Bé 30/06/2021 13:29
Chapter 196 : Đưa Cho Tôi Hai Chai Rượu 30/06/2021 11:29
Chapter 195 : Lão Vương Cách Vách 30/06/2021 09:29
Chapter 194 : Cục Diện Anh Chết Tôi Sống 30/06/2021 07:29
Chapter 193 : Kẻ Thù Mạnh Xuất Hiện 30/06/2021 05:29
Chapter 192 : Ngàn Cân Treo Sợi Tóc 30/06/2021 03:29
Chapter 191 : Bứt Rứt Không Yên 30/06/2021 01:29
Chapter 190 : Một Người 29/06/2021 23:29
Chapter 189 09/07/2021 07:28
Chapter 188 : Tôi Mặc Cho Anh Xem 29/06/2021 21:29
Chapter 187 : Diêm Vương Cũng Không Dám Cản 29/06/2021 19:29
Chapter 186 : Nội Tình Của Nhà Họ Ngụy 29/06/2021 17:29
Chapter 185 : Sát Nghiệp Ngập Trời 29/06/2021 15:29
Chapter 184 : Cũng Đâu Phải Chưa Từng Giết 29/06/2021 13:29
Chapter 183 : Một Người Quyền Thế Chân Chính 29/06/2021 11:29
Chapter 182 : Không Ai Có Thể Bắt Nạt Cô 29/06/2021 09:29
Chapter 181 : Người Khủng Bố Kia 29/06/2021 07:29
Chapter 180 : Báo Cho Anh Rể Tôi 29/06/2021 05:29
Chapter 179 : Cái Danh Tông Sư 29/06/2021 03:29
Chapter 178 : Không Có Vị Trí Trống 29/06/2021 01:29
Chapter 177 : Thư Mời 28/06/2021 23:29
Chapter 176 : Sở Vĩnh Du Chấn Động 28/06/2021 21:29
Chapter 175 : Kết Ân Oán 28/06/2021 19:29
Chapter 174 : Hình Thiên Đến Tank Xuất Hiện 28/06/2021 17:29
Chapter 173 : Có Cuộc Gọi Đến 28/06/2021 15:29
Chapter 172 : Người Làm Sai Ít Kẻ Giúp 28/06/2021 13:29
Chapter 171 : Không Thể Làm Trái 28/06/2021 11:29
Chapter 170 : Vân Thủy Dật 28/06/2021 09:29
Chapter 169 : Tôi Muốn Khiếu Nại 28/06/2021 07:29
Chapter 168 : Trên Danh Sách 28/06/2021 05:29
Chapter 167 : Huỷ Là Chết 28/06/2021 03:29
Chapter 166 : Tôi Bảo Vệ Anh Ta 28/06/2021 01:29
Chapter 165 : Không Có Ai Là Anh Không Dây Nổi Cả 27/06/2021 23:29
Chapter 164 : Thế Gia Nam Cung 27/06/2021 21:29
Chapter 163 : Mong Chờ Ngày Đó Đến 27/06/2021 19:29
Chapter 162 : Chuyện lớn xảy ra 27/06/2021 17:29
Chapter 161 : Ba quỳ chín dập 27/06/2021 15:29
Chapter 160 : Đích thân tôi tới 27/06/2021 13:29
Chapter 159 : Chàng trai ngốc 27/06/2021 11:29
Chapter 158 : Tôi có thể chết thay cô ấy 27/06/2021 09:29
Chapter 157 : Truy tìm sự thật 27/06/2021 07:29
Chapter 156 : Tại sao 27/06/2021 05:29
Chapter 155 : Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu 27/06/2021 03:29
Chapter 154 : Uống say rồi 27/06/2021 01:29
Chapter 153 : Ép người quá đáng 26/06/2021 23:29
Chapter 152 : Mạng lớn 26/06/2021 21:29
Chapter 151 : Mụ điên 26/06/2021 19:29
Chapter 150 : Là đàn ông là ba 26/06/2021 17:29
Chapter 149 : Di chúc 26/06/2021 15:29
Chapter 148 : Bản tính khó dời 26/06/2021 13:29
Chapter 147 : Cơn mưa lớn ác mộng qua đi 26/06/2021 11:29
Chapter 146 : Một cái khom lưng 26/06/2021 09:29
Chapter 145 : Ai cử động thì người đó chết 26/06/2021 07:29
Chapter 144 : Mây trời u ám đến để giết người 26/06/2021 05:29
Chapter 143 : Bên trong tấm vải đen 26/06/2021 03:29
Chapter 142 : Hữu hữu bị bắt 26/06/2021 01:29
Chapter 141 : Không chỉ có một nhà 25/06/2021 23:29
Chapter 140 : Kính anh ba phần 25/06/2021 21:29
Chapter 139 : Hết cơ hội rồi 25/06/2021 19:29
Chapter 138 : Bán con gái của anh vào trong núi 25/06/2021 17:29
Chapter 137 : Anh chính là quà 25/06/2021 15:29
Chapter 136 : Có người bắt nạt con 25/06/2021 13:29
Chapter 135 : Người đó chọc đến tôi rồi 25/06/2021 11:29
Chapter 134 : Đại nhân cứu tôi 25/06/2021 09:29
Chapter 133 : Người tới không có ý tốt 25/06/2021 07:29
Chapter 132 : Giải quyết một lần 25/06/2021 05:29
Chapter 131 : Sự cố chấp của huyết cốt 25/06/2021 03:29
Chapter 130 : Ba ngày 25/06/2021 01:29
Chapter 129 : Đất trời sụp đổ 24/06/2021 23:29
Chapter 128 : Tiền đặt cược giữa người một nhà 24/06/2021 21:29
Chapter 127 : Người một nhà kỳ quái 24/06/2021 19:29
Chapter 126 : Tôi trở về rồi 24/06/2021 17:29
Chapter 125 : Anh bằng lòng vì tôi đi chết sao 24/06/2021 15:29
Chapter 124 : Hiệu suất làm việc 24/06/2021 13:29
Chapter 123 : Lý do đánh anh ta 24/06/2021 11:29
Chapter 122 : Phí ra sân mười năm tỷ 24/06/2021 09:29
Chapter 121 : Dọa lui 24/06/2021 07:29
Chapter 120 : Khoa trương và khiêm tốn 24/06/2021 05:29
Chapter 119 : Sóng trước vừa yên sóng sau lại tới 24/06/2021 03:29
Chapter 118 : Vip phiền phức 24/06/2021 01:29
Chapter 117 : Đáng giá không một màn đỏ thẫm kia 23/06/2021 23:29
Chapter 116 : Bạn bè 23/06/2021 21:29
Chapter 115 : Tại sao cậu lại ở đây 23/06/2021 19:29
Chapter 114 : Sự khủng bố bên trong chi nhánh 23/06/2021 17:29
Chapter 113 : Bởi vì nhàm chán 23/06/2021 15:29
Chapter 112 : Thích không 23/06/2021 13:29
Chapter 111 : Quy cách cao nhất 23/06/2021 11:29
Chapter 110 : Giấc mơ kết thúc 23/06/2021 09:29
Chapter 109 : Khiếp sợ 23/06/2021 07:29
Chapter 108 : Tay sau của lư văn diệu 23/06/2021 05:29
Chapter 107 : Đáp án của cậu 23/06/2021 03:29
Chapter 106 : Cậu muốn họ chết không 23/06/2021 01:29
Chapter 105 : Một đám rác 22/06/2021 23:29
Chapter 104 : Mở màn 22/06/2021 21:29
Chapter 103 : Để tôi yên tĩnh xem tv 22/06/2021 19:29
Chapter 102 : Thà chọc thần quỷ quái, không chọc vào sở vĩnh du 22/06/2021 17:29
Chapter 101 : Mặt mũi cái quằn què 22/06/2021 15:29
Chapter 100 : Bà cụ nhà họ nguyễn 22/06/2021 13:29
Chapter 99 : Tức giận sôi máu 22/06/2021 11:29
Chapter 98 : Không thích hợp 22/06/2021 09:29
Chapter 97 : Tên điên 22/06/2021 07:29
Chapter 96 : Bất ngờ 22/06/2021 05:29
Chapter 95 : Người không bằng chó 22/06/2021 03:29
Chapter 94 : Cá mè một lứa 22/06/2021 01:29
Chapter 93 : Có phải là cậu ấy không 21/06/2021 23:29
Chapter 92 : Nói được làm được 21/06/2021 21:29
Chapter 91 : Trước 0h 21/06/2021 19:29
Chapter 90 : Ba cùng con về nhà 21/06/2021 17:29
Chapter 89 : Quỳ xuống xin lỗi 21/06/2021 15:29
Chapter 88 : Năm phút vận mệnh 21/06/2021 13:29
Chapter 87 : Thời gian được xác định 21/06/2021 11:29
Chapter 86 : Mở cửa, sửa ống nước 21/06/2021 09:29
Chapter 85 : Thật sự là cô 21/06/2021 07:29
Chapter 84 : Hàng xóm mới 21/06/2021 05:29
Chapter 83 : Tôi sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta 21/06/2021 03:29
Chapter 82 : Người dì lương thiện 21/06/2021 01:29
Chapter 81 : Xe hư người chết 20/06/2021 23:29
Chapter 80 : Xen vào việc của người khác 20/06/2021 21:29
Chapter 79 : Mặt người dạ thú 20/06/2021 19:29
Chapter 78 : Đã bị nắm chắc 20/06/2021 17:29
Chapter 77 : Cho cô phần thưởng 20/06/2021 15:29
Chapter 76 : Đuổi một thể 20/06/2021 13:29
Chapter 75 : Phép khích tướng có tác dụng với tôi 20/06/2021 11:29
Chapter 74 : Ba người hỏi tội 20/06/2021 09:29
Chapter 73 : Cấp sss 20/06/2021 07:29
Chapter 72 : Suy cho cùng vẫn là người một nhà 20/06/2021 05:29
Chapter 71 : Ốc còn không mang nổi mình ốc 20/06/2021 03:29
Chapter 70 : Sự hồi đáp cho lòng trung thành 20/06/2021 01:29
Chapter 69 : Liên tiếp gặp nạn 19/06/2021 23:29
Chapter 68 : Đều là anh 19/06/2021 21:29
Chapter 67 : Tôi muốn đi theo ngài! 19/06/2021 19:29
Chapter 66 : Anh nói có vấn đề thì đúng là có vấn đề 19/06/2021 17:29
Chapter 65 : Nguy hiểm lúc mới nhậm chức 19/06/2021 15:29
Chapter 64 : Thu lại một ít lãi 19/06/2021 13:29
Chapter 63 : Ông không xứng 19/06/2021 11:29
Chapter 62 : Thứ bố mày có là tiền 19/06/2021 09:29
Chapter 61 : Anh ta là bạn học của tôi 19/06/2021 07:29
Chapter 60 : Vô cùng uất ức 19/06/2021 05:29
Chapter 59 : Tường vi tức giận 19/06/2021 03:29
Chapter 58 : Bọn họ không đáng chết sao 19/06/2021 01:29
Chapter 57 : Số tiền đền bù khổng lồ 18/06/2021 23:29
Chapter 56 : Cho dù là trời, một ngón tay cũng có thể đâm vỡ 18/06/2021 21:29
Chapter 55 : Mời cậu hàn 18/06/2021 19:29
Chapter 54 : Anh sở 18/06/2021 17:29
Chapter 53 : Anh ta có dám uống không? 18/06/2021 15:29
Chapter 52 : Không phải đàn ông 18/06/2021 13:29
Chapter 51 : Cậu ta không có tư cách ngồi với chúng ta 18/06/2021 11:29
Chapter 50 : Đây không tính là quá đáng 18/06/2021 09:29
Chapter 49 : Tôi dám cho, ông dám lấy không? 18/06/2021 07:29
Chapter 48 : Chính là muốn làm bẽ mặt các người 18/06/2021 05:29
Chapter 47 : Tha mạng 18/06/2021 03:29
Chapter 46 : Tôi muốn anh ta chết 18/06/2021 01:29
Chapter 45 : Vĩnh du cứu mạng 17/06/2021 23:29
Chapter 44 : Nỗi đau quá khứ 17/06/2021 21:29
Chapter 43 : Bán lại 17/06/2021 19:29
Chapter 42 : Đồng ý thêm một điều kiện nữa 17/06/2021 17:29
Chapter 41 : Đổi thư ký đi 17/06/2021 15:29
Chapter 40 : Xem kịch hay 17/06/2021 13:29
Chapter 39 : Người ngồi cùng bàn 17/06/2021 11:29
Chapter 38 : Sức mạnh của tăm xỉa răng 17/06/2021 09:29
Chapter 37 : Anh còn ba mươi giây 17/06/2021 07:29
Chapter 36 : một mình là đủ 17/06/2021 05:29
Chapter 35 : Gặp một lần đánh một lần 17/06/2021 03:29
Chapter 34 : Tôi thích thái độ cuồng ngạo của cậu 17/06/2021 01:29
Chapter 33 : Đón ngài về nhà 16/06/2021 23:29
Chapter 32 : Đi cùng chúng tôi một chuyến 16/06/2021 21:29
Chapter 31 : Còn ai muốn nói nữa? 16/06/2021 19:29
Chapter 30 : Mới chỉ là mở đầu 16/06/2021 17:29
Chapter 29 : Người độc ác nhất 16/06/2021 15:29
Chapter 28 : Cô là con khốn 16/06/2021 13:29
Chapter 27 : Mang đi cho chó ăn 16/06/2021 11:29
Chapter 26 : Ai đủ tư cách để tôi phải chào hỏi 16/06/2021 09:29
Chapter 25 : Không biết sống chết 16/06/2021 07:29
Chapter 24 : Tiêu gần hết tiền rồi 16/06/2021 05:29
Chapter 23 : Thực sự đã trả 16/06/2021 03:29
Chapter 22 : Nhà máy gạch gặp chuyện không may 16/06/2021 01:29
Chapter 21 : Quà ba tặng cho con 15/06/2021 23:29
Chapter 20 : Sinh nhật có một không hai 15/06/2021 21:29
Chapter 19 : Cảnh tượng hoành tráng 15/06/2021 19:29
Chapter 18 : Chú hề nhảy cầu 15/06/2021 17:29
Chapter 17 : Đều là người một nhà 15/06/2021 15:29
Chapter 16 : Mercedes này, cho con đi 15/06/2021 13:29
Chapter 15 : Gây ra họa lớn rồi 15/06/2021 11:29
Chapter 14 : Hàng xóm, lâm sinh 15/06/2021 09:29
Chapter 13 : Xe này không phải xe kia 15/06/2021 07:29
Chapter 12 : Xin nén đau buồn 15/06/2021 05:29
Chapter 11 : Xin lỗi con gái của tôi 15/06/2021 03:29
Chapter 10 : Trước khi mặt trời lặn 15/06/2021 01:29
Chapter 9 : Các người có quen sở vĩnh du không? 14/06/2021 23:29
Chapter 8 : Cái gì gọi là thân phận 14/06/2021 21:29
Chapter 7 : Mời anh ra ngoài 14/06/2021 19:29
Chapter 6 : Chí tôn 14/06/2021 17:29
Chapter 5 : Đừng chọc giận tôi 14/06/2021 15:29
Chapter 4 : Ba ngốc 14/06/2021 13:29
Chapter 3 : 300 tỷ để mua mạng các người 14/06/2021 11:29
Chapter 2 : Làm ba 14/06/2021 09:29
Chapter 1 : Chọn tôi 14/06/2021 07:29

comment

Có thể bạn thích xem

Bản Lĩnh Giai Nhân - Ban Linh Giai Nhan

Cập nhật lúc : 05/01/2020 04:34

Tình trạng : 176 / 178 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bản Lĩnh Của Nữ Phụ - Ban Linh Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 09/10/2019 14:22

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt - Ngong Cuong Chiem Đoat

Cập nhật lúc : 28/08/2019 13:34

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Nữ Cường, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiếu Gia Ngông Cuồng - Thieu Gia Ngong Cuong

Cập nhật lúc : 14/10/2021 16:30

Tình trạng : 800 / 802 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn, Bạn Thân, Người Yêu! - Ban, Ban Than, Nguoi Yeu!

Cập nhật lúc : 23/12/2019 20:55

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì? - Yeu Phu! That Ra... Nguoi... Co Ban Linh Gi?

Cập nhật lúc : 05/02/2019 21:11

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng - Ta Đay Troi Sinh Tinh Ngong Cuong

Cập nhật lúc : 07/06/2021 19:29

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư - Khuynh Thanh Tuyet The Than Linh Su

Cập nhật lúc : 10/10/2019 10:25

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Bản Thân - Yeu Ban Than

Cập nhật lúc : 22/09/2020 13:28

Tình trạng : 83 / 85 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh - Tra Xanh Phai Co Ban Linh Cua Tra Xanh

Cập nhật lúc : 22/08/2021 00:58

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nương Tử Bán Thân - Nuong Tu Ban Than

Cập nhật lúc : 03/04/2018 00:26

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chồng Là Bạn Thân - Chong La Ban Than

Cập nhật lúc : 09/06/2020 14:41

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:30

Tình trạng : 1315 / 1317 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 18/10/2021 19:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.246

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện