A Returner's Magic Should Be Special

A Returner's Magic Should Be Special

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Chuyển Sinh, Fantasy - Giả Tưởng, Manhwa, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 06/06/2020 09:33

Tình trạng : 205 / 207 Chapter

Lượt xem: 16376

Đại khái là thanh niên nghèo vượt khó, tuy không được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng gánh team. có điều chết vì quả thưởng bonus. Main nhà ta được hồi sinh và cho một cơ hội thay đổi. Liệu main có khả năng lập Harem và trở thành quí sờ tộc để được sức mạnh thay đổi tương lai của mình :))) mà đọc cái tiêu đề thì khỏi đoán ha :))) LOLLL
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 205 08/06/2020 00:10
Chapter 204 20/05/2020 18:11
Chapter 203 20/05/2020 16:11
Chapter 202 17/05/2020 18:11
Chapter 201 17/05/2020 00:10
Chapter 200 04/05/2020 18:10
Chapter 199 04/05/2020 16:10
Chapter 198 04/05/2020 14:10
Chapter 197 04/05/2020 12:10
Chapter 196 03/05/2020 18:10
Chapter 195 02/05/2020 11:10
Chapter 194 01/05/2020 14:10
Chapter 193 30/04/2020 20:11
Chapter 192 06/04/2020 11:10
Chapter 191 06/04/2020 09:10
Chapter 190 06/04/2020 07:10
Chapter 189 06/04/2020 05:10
Chapter 188 06/04/2020 03:10
Chapter 187 06/04/2020 01:10
Chapter 186 05/04/2020 23:10
Chapter 185 05/04/2020 21:10
Chapter 184 09/03/2020 11:10
Chapter 183 09/03/2020 09:10
Chapter 182 09/03/2020 07:10
Chapter 181 09/03/2020 05:10
Chapter 180 09/03/2020 03:10
Chapter 179 09/03/2020 01:10
Chapter 178 12/02/2020 20:10
Chapter 177 12/02/2020 18:10
Chapter 176 12/02/2020 16:10
Chapter 175 12/02/2020 14:10
Chapter 174 12/02/2020 12:10
Chapter 173 12/02/2020 10:10
Chapter 172 10/02/2020 11:10
Chapter 171 10/02/2020 09:10
Chapter 170 10/02/2020 07:10
Chapter 169 10/02/2020 05:10
Chapter 168 10/02/2020 03:10
Chapter 167 10/02/2020 01:10
Chapter 166 09/02/2020 23:10
Chapter 165 09/02/2020 21:10
Chapter 164 01/09/2020 10:25
Chapter 163 01/09/2020 10:25
Chapter 162 01/09/2020 10:25
Chapter 161 01/09/2020 10:25
Chapter 160 12/09/2019 00:00
Chapter 159 12/09/2019 00:00
Chapter 158 12/09/2019 00:00
Chapter 157 12/09/2019 00:00
Chapter 156 12/07/2019 00:00
Chapter 155 12/07/2019 00:00
Chapter 154 12/07/2019 00:00
Chapter 153 12/07/2019 00:00
Chapter 152 12/06/2019 00:00
Chapter 151 12/06/2019 00:00
Chapter 150 12/06/2019 00:00
Chapter 149 12/06/2019 00:00
Chapter 148 08/02/2020 11:10
Chapter 147 08/02/2020 09:10
Chapter 146 08/02/2020 07:10
Chapter 145 08/02/2020 05:10
Chapter 144 08/02/2020 03:10
Chapter 143 08/02/2020 01:10
Chapter 142 07/02/2020 23:10
Chapter 141 07/02/2020 21:10
Chapter 140 07/02/2020 19:10
Chapter 139 07/02/2020 17:10
Chapter 138 07/09/2019 00:00
Chapter 137 07/09/2019 00:00
Chapter 136 07/09/2019 00:00
Chapter 135 07/09/2019 00:00
Chapter 134 07/09/2019 00:00
Chapter 133 07/09/2019 00:00
Chapter 132 07/08/2019 00:00
Chapter 131 07/08/2019 00:00
Chapter 130 06/11/2019 00:00
Chapter 129 06/11/2019 00:00
Chapter 128 06/04/2019 00:00
Chapter 127 06/04/2019 00:00
Chapter 126 06/04/2019 00:00
Chapter 125 06/04/2019 00:00
Chapter 124 06/01/2019 00:00
Chapter 123 06/01/2019 00:00
Chapter 122 05/10/2019 00:00
Chapter 121 05/10/2019 00:00
Chapter 120 05/10/2019 00:00
Chapter 119 05/10/2019 00:00
Chapter 118 05/08/2019 00:00
Chapter 117 05/08/2019 00:00
Chapter 116 05/02/2020 19:10
Chapter 115 05/02/2020 17:10
Chapter 114 05/02/2020 15:10
Chapter 113 05/02/2020 13:10
Chapter 112 04/07/2019 00:00
Chapter 111 04/07/2019 00:00
Chapter 110 04/07/2019 00:00
Chapter 109 04/07/2019 00:00
Chapter 108 05/02/2020 03:10
Chapter 107 05/02/2020 01:10
Chapter 106 04/02/2020 23:10
Chapter 105 04/02/2020 21:10
Chapter 104 03/12/2019 00:00
Chapter 103 04/02/2020 17:10
Chapter 102 04/02/2020 15:10
Chapter 101 04/02/2020 13:10
Chapter 100 04/02/2020 11:10
Chapter 99 04/02/2020 09:10
Chapter 98 02/12/2019 00:00
Chapter 97 02/12/2019 00:00
Chapter 96 02/12/2019 00:00
Chapter 95 02/12/2019 00:00
Chapter 94 02/12/2019 00:00
Chapter 93 : Raw 02/12/2019 00:00
Chapter 92 02/12/2019 00:00
Chapter 91 02/12/2019 00:00
Chapter 90 02/12/2019 00:00
Chapter 89 02/12/2019 00:00
Chapter 88 02/12/2019 00:00
Chapter 87 02/12/2019 00:00
Chapter 86 03/02/2020 07:10
Chapter 85 03/02/2020 05:10
Chapter 84 03/02/2020 03:10
Chapter 83 03/02/2020 01:10
Chapter 82 02/02/2020 23:10
Chapter 81 02/02/2020 21:10
Chapter 80 02/02/2020 19:10
Chapter 79 02/02/2020 17:10
Chapter 78 02/02/2020 15:10
Chapter 77 02/02/2020 13:10
Chapter 76 02/02/2020 11:10
Chapter 75 02/02/2020 09:10
Chapter 74 02/02/2020 07:10
Chapter 73 02/02/2020 05:10
Chapter 72 02/02/2020 03:10
Chapter 71 02/02/2020 01:10
Chapter 70 01/02/2020 23:10
Chapter 69 01/02/2020 21:10
Chapter 68 01/02/2020 19:10
Chapter 67 01/02/2020 17:10
Chapter 66 01/02/2020 15:10
Chapter 65 01/02/2020 13:10
Chapter 64 01/02/2020 11:10
Chapter 63 01/02/2020 09:10
Chapter 62 01/02/2020 07:10
Chapter 61 01/02/2020 05:10
Chapter 60 01/02/2020 03:10
Chapter 59 01/02/2020 01:10
Chapter 58 01/12/2019 00:00
Chapter 57 01/12/2019 00:00
Chapter 56 01/12/2019 00:00
Chapter 55 01/12/2019 00:00
Chapter 54 01/12/2019 00:00
Chapter 53 01/12/2019 00:00
Chapter 52 01/12/2019 00:00
Chapter 51 01/12/2019 00:00
Chapter 50 01/12/2019 00:00
Chapter 49 01/12/2019 00:00
Chapter 48 01/11/2019 00:00
Chapter 47 01/11/2019 00:00
Chapter 46 01/10/2019 00:00
Chapter 45 01/10/2019 00:00
Chapter 44 01/10/2019 00:00
Chapter 43 01/10/2019 00:00
Chapter 42 01/10/2019 00:00
Chapter 41 01/10/2019 00:00
Chapter 40 01/10/2019 00:00
Chapter 39 01/10/2019 00:00
Chapter 38 01/10/2019 00:00
Chapter 37 01/10/2019 00:00
Chapter 36 01/10/2019 00:00
Chapter 35 01/10/2019 00:00
Chapter 34 01/10/2019 00:00
Chapter 33 01/10/2019 00:00
Chapter 32 01/10/2019 00:00
Chapter 31 01/10/2019 00:00
Chapter 30 01/09/2019 00:00
Chapter 29 01/09/2019 00:00
Chapter 28 01/09/2019 00:00
Chapter 27 01/09/2019 00:00
Chapter 26 01/07/2019 00:00
Chapter 25 01/07/2019 00:00
Chapter 24 01/07/2019 00:00
Chapter 23 01/07/2019 00:00
Chapter 22 01/07/2019 00:00
Chapter 21 01/07/2019 00:00
Chapter 20 01/07/2019 00:00
Chapter 19 01/07/2019 00:00
Chapter 18 01/07/2019 00:00
Chapter 17 01/07/2019 00:00
Chapter 16 01/07/2019 00:00
Chapter 15 01/07/2019 00:00
Chapter 14 01/07/2019 00:00
Chapter 13 01/07/2019 00:00
Chapter 12 01/07/2019 00:00
Chapter 11 01/07/2019 00:00
Chapter 10 01/07/2019 00:00
Chapter 9 01/07/2019 00:00
Chapter 8 27/01/2020 19:10
Chapter 7 27/01/2020 17:10
Chapter 6 12/12/2018 00:00
Chapter 5 : - trên đường đua!! 12/12/2018 00:00
Chapter 4 01/07/2019 00:00
Chapter 3 12/10/2018 00:00
Chapter 2 12/08/2018 00:00
Chapter 1 12/07/2018 00:00

comment

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 30/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 30/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 01/07/2022 03:59

Tình trạng : 1677 / 1679 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 30/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 30/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 30/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện