A Châu

A Chau

Tác giả : Huyền Cơ Tiểu Ngư

Thể loại : Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 21/10/2022 10:58

Tình trạng : 7 / 7 Chapter

Lượt xem: 16179

Tên truyện: [Thiên long bát bộ] A Châu Tác giả: Huyền Cơ Tiểu Ngư/ Thiên Nhai Lương Trà Thể loại: cổ đại, đồng nhân, trùng sinh Editor: Miên Tóm tắt: Nơi Thính Hương thủy tạ, A Châu trùng sinh. Minh châu quay về, không phụ lời hẹn ước chăn dê năm nào. Lưu ý từ tác giả: 1. A Châu sống lại, nữ chính là A Châu, không phải xuyên qua, không phải người khác. 2. A Châu trùng sinh sau khi chết nên không biết hoàn toàn chân tướng, nàng chỉ biết những chuyện trước khi đến Tiểu Kính Hồ. Lưu ý từ người edit: – Tên A Châu vốn nghĩa đúng nhất phải là A Chu, chu trong màu đỏ thuần, trái với tử trong A Tử là màu đỏ tía
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 7 : Kết thúc 21/10/2022 13:28
Chapter 6 21/10/2022 11:28
Chapter 5 21/10/2022 09:28
Chapter 4 21/10/2022 07:28
Chapter 3 21/10/2022 05:28
Chapter 2 21/10/2022 03:28
Chapter 1 21/10/2022 01:28

Tag: A Châu

comment

Có thể bạn thích xem

A Bird May Love A Fish - A Bird May Love A Fish

Cập nhật lúc : 11/09/2019 06:11

Tình trạng : 2 / 2 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hải Lan Châu - Hai Lan Chau

Cập nhật lúc : 05/03/2019 22:15

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phong Thần Châu - Phong Than Chau

Cập nhật lúc : 04/12/2021 01:02

Tình trạng : 1024 / 1026 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Châu Viên Ngọc Ẩn - Chau Vien Ngoc Ẩn

Cập nhật lúc : 02/12/2019 11:26

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mạn Châu Sa Hoa - Man Chau Sa Hoa

Cập nhật lúc : 22/05/2019 06:00

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Minh Châu Ám Đầu - Minh Chau Ám Đau

Cập nhật lúc : 30/08/2018 17:39

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỳnh Châu Toái Viên - Quynh Chau Toai Vien

Cập nhật lúc : 07/10/2019 07:55

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Quan Lan Châu - Nu Quan Lan Chau

Cập nhật lúc : 19/04/2019 14:31

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cửu Châu Đại Lục - Cuu Chau Đai Luc

Cập nhật lúc : 23/10/2019 07:11

Tình trạng : 122 / 124 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tàng Ngọc Nạp Châu - Tang Ngoc Nap Chau

Cập nhật lúc : 31/01/2022 23:29

Tình trạng : 192 / 194 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cùng Với Châu Ngang - Cung Voi Chau Ngang

Cập nhật lúc : 01/05/2022 19:28

Tình trạng : 19 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Giám Đốc Châu Úc - Tong Giam Đoc Chau Úc

Cập nhật lúc : 13/06/2019 23:19

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 28/01/2023 02:34

Tình trạng : 2468 / 2468 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.217

Đọc truyện

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 27/01/2023 03:36

Tình trạng : 1070 / 1072 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 25/01/2023 08:01

Tình trạng : 4011 / 4013 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.251

Đọc truyện

Đệ Nhất Kiếm Thần - Đe Nhat Kiem Than

Cập nhật lúc : 30/01/2023 00:01

Tình trạng : 5300 / 5302 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma! - Tieu Tinh Nhan Cua Bac Si Ác Ma!

Cập nhật lúc : 29/01/2023 19:58

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 29/01/2023 08:31

Tình trạng : 729 / 731 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.339

Đọc truyện