Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 27/03/2020 13:31

Tình trạng : 437 / 439 Chapter

Lượt xem: 16179

Thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống... một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 437 01/04/2020 08:10
Chapter 436 01/04/2020 06:10
Chapter 435 28/03/2020 03:10
Chapter 434 27/03/2020 08:10
Chapter 433 26/03/2020 08:10
Chapter 432 02/02/2020 08:10
Chapter 431 31/01/2020 08:10
Chapter 430 29/01/2020 14:10
Chapter 429 29/01/2020 12:10
Chapter 428 17/01/2020 08:37
Chapter 427 17/01/2020 06:37
Chapter 426 17/01/2020 04:37
Chapter 425 17/01/2020 02:37
Chapter 424 17/01/2020 00:37
Chapter 423 16/01/2020 22:37
Chapter 422 16/01/2020 20:37
Chapter 421 16/01/2020 18:37
Chapter 420 16/01/2020 16:37
Chapter 419 02/05/2019 00:00
Chapter 418 02/03/2019 00:00
Chapter 417 16/01/2020 10:37
Chapter 416 16/01/2020 08:37
Chapter 415 16/01/2020 06:37
Chapter 414 16/01/2020 04:37
Chapter 413 16/01/2020 02:37
Chapter 412 01/12/2019 00:00
Chapter 411 01/07/2019 00:00
Chapter 410 01/05/2019 00:00
Chapter 409 15/01/2020 18:37
Chapter 408 15/01/2020 16:37
Chapter 407 15/01/2020 14:37
Chapter 406 15/01/2020 12:37
Chapter 405 15/01/2020 10:37
Chapter 404 12/09/2018 00:00
Chapter 403 12/08/2018 00:00
Chapter 402 12/02/2018 00:00
Chapter 401 12/01/2018 00:00
Chapter 400 15/01/2020 00:37
Chapter 399 14/01/2020 22:37
Chapter 398 14/01/2020 20:37
Chapter 397 14/01/2020 18:37
Chapter 396 11/11/2018 00:00
Chapter 395 11/10/2018 00:00
Chapter 394 11/09/2018 00:00
Chapter 393 14/01/2020 10:37
Chapter 392 14/01/2020 08:37
Chapter 391 14/01/2020 06:37
Chapter 390 14/01/2020 04:37
Chapter 389 14/01/2020 02:37
Chapter 388 14/01/2020 00:37
Chapter 387 10/12/2018 00:00
Chapter 386 10/11/2018 00:00
Chapter 385 10/06/2018 00:00
Chapter 384 10/05/2018 00:00
Chapter 383 10/04/2018 00:00
Chapter 382 13/01/2020 12:37
Chapter 381 13/01/2020 10:37
Chapter 380 13/01/2020 08:37
Chapter 379 13/01/2020 06:37
Chapter 378 13/01/2020 04:37
Chapter 377 09/10/2018 00:00
Chapter 376 09/02/2018 00:00
Chapter 375 12/01/2020 22:37
Chapter 374 12/01/2020 20:37
Chapter 373 12/01/2020 18:37
Chapter 372 12/01/2020 16:37
Chapter 371 12/01/2020 14:37
Chapter 370 12/01/2020 12:37
Chapter 369 12/01/2020 10:37
Chapter 368 08/12/2018 00:00
Chapter 367 08/10/2018 00:00
Chapter 366 08/07/2018 00:00
Chapter 365 08/06/2018 00:00
Chapter 364 12/01/2020 00:37
Chapter 363 11/01/2020 22:37
Chapter 362 11/01/2020 20:37
Chapter 361 11/01/2020 18:37
Chapter 360 11/01/2020 16:37
Chapter 359 07/11/2018 00:00
Chapter 358 07/09/2018 00:00
Chapter 357 07/05/2018 00:00
Chapter 356 07/01/2018 00:00
Chapter 355 11/01/2020 06:37
Chapter 354 11/01/2020 04:37
Chapter 353 11/01/2020 02:37
Chapter 352 11/01/2020 00:37
Chapter 351 10/01/2020 22:37
Chapter 350 10/01/2020 20:37
Chapter 349 10/01/2020 18:37
Chapter 348 06/12/2018 00:00
Chapter 347 06/11/2018 00:00
Chapter 346 06/10/2018 00:00
Chapter 345 06/08/2018 00:00
Chapter 344 06/07/2018 00:00
Chapter 343 06/05/2018 00:00
Chapter 342 06/04/2018 00:00
Chapter 341 06/02/2018 00:00
Chapter 340 06/01/2018 00:00
Chapter 339 09/01/2020 22:37
Chapter 338 09/01/2020 20:37
Chapter 337 09/01/2020 18:37
Chapter 336 09/01/2020 16:37
Chapter 335 09/01/2020 14:37
Chapter 334 09/01/2020 12:37
Chapter 333 09/01/2020 10:37
Chapter 332 09/01/2020 08:37
Chapter 331 09/01/2020 06:37
Chapter 330 09/01/2020 04:37
Chapter 329 09/01/2020 02:37
Chapter 328 09/01/2020 00:37
Chapter 327 05/12/2018 00:00
Chapter 326 05/08/2018 00:00
Chapter 325 04/12/2018 00:00
Chapter 324 04/06/2018 00:00
Chapter 323 04/02/2018 00:00
Chapter 322 08/01/2020 12:37
Chapter 321 08/01/2020 10:37
Chapter 320 03/09/2018 00:00
Chapter 319 03/02/2018 00:00
Chapter 318 08/01/2020 04:37
Chapter 317 08/01/2020 02:37
Chapter 316 02/10/2018 00:00
Chapter 315 02/07/2018 00:00
Chapter 314 02/02/2018 00:00
Chapter 313 07/01/2020 18:37
Chapter 312 07/01/2020 16:37
Chapter 311 07/01/2020 14:37
Chapter 310 07/01/2020 12:37
Chapter 309 07/01/2020 10:37
Chapter 308 07/01/2020 08:37
Chapter 307 01/11/2018 00:00
Chapter 306 01/07/2018 00:00
Chapter 305 01/04/2018 00:00
Chapter 304 07/01/2020 00:37
Chapter 303 06/01/2020 22:37
Chapter 302 06/01/2020 20:37
Chapter 301 06/01/2020 18:37
Chapter 300 06/01/2020 16:37
Chapter 299 06/01/2020 14:37
Chapter 298 12/12/2017 00:00
Chapter 297 12/10/2017 00:00
Chapter 296 12/08/2017 00:00
Chapter 295 12/05/2017 00:00
Chapter 294 12/03/2017 00:00
Chapter 293 12/01/2017 00:00
Chapter 292 06/01/2020 00:37
Chapter 291 05/01/2020 22:37
Chapter 290 05/01/2020 20:37
Chapter 289 05/01/2020 18:37
Chapter 288 05/01/2020 16:37
Chapter 287 05/01/2020 14:37
Chapter 286 05/01/2020 12:37
Chapter 285 05/01/2020 10:37
Chapter 284 05/01/2020 08:37
Chapter 283 05/01/2020 06:37
Chapter 282 05/01/2020 04:37
Chapter 281 05/01/2020 02:37
Chapter 280 10/07/2017 00:00
Chapter 279 10/06/2017 00:00
Chapter 278 10/03/2017 00:00
Chapter 277 04/01/2020 18:37
Chapter 276 04/01/2020 16:37
Chapter 275 04/01/2020 14:37
Chapter 274 04/01/2020 12:37
Chapter 273 09/10/2017 00:00
Chapter 272 09/03/2017 00:00
Chapter 271 09/01/2017 00:00
Chapter 270 04/01/2020 04:37
Chapter 269 04/01/2020 02:37
Chapter 268 04/01/2020 00:37
Chapter 267 03/01/2020 22:37
Chapter 266 08/11/2017 00:00
Chapter 265 08/08/2017 00:00
Chapter 264 08/02/2017 00:00
Chapter 263 03/01/2020 14:37
Chapter 262 03/01/2020 12:37
Chapter 261 03/01/2020 10:37
Chapter 260 03/01/2020 08:37
Chapter 259 03/01/2020 06:37
Chapter 258 07/10/2017 00:00
Chapter 257 07/04/2017 00:00
Chapter 256 03/01/2020 00:37
Chapter 255 02/01/2020 22:37
Chapter 254 02/01/2020 20:37
Chapter 253 06/03/2017 00:00
Chapter 252 02/01/2020 16:37
Chapter 251 05/12/2017 00:00
Chapter 250 05/08/2017 00:00
Chapter 249 05/05/2017 00:00
Chapter 248 05/02/2017 00:00
Chapter 247 02/01/2020 06:37
Chapter 246 02/01/2020 04:37
Chapter 245 02/01/2020 02:37
Chapter 244 02/01/2020 00:37
Chapter 243 04/04/2017 00:00
Chapter 242 04/01/2017 00:00
Chapter 241 01/01/2020 18:37
Chapter 240 01/01/2020 16:37
Chapter 239 01/01/2020 14:37
Chapter 238 01/01/2020 12:37
Chapter 237 01/01/2020 10:37
Chapter 236 03/10/2017 00:00
Chapter 235 03/07/2017 00:00
Chapter 234 03/04/2017 00:00
Chapter 233 03/02/2017 00:00
Chapter 232 01/01/2020 00:37
Chapter 231 31/12/2019 22:37
Chapter 230 31/12/2019 20:37
Chapter 229 31/12/2019 18:37
Chapter 228 02/09/2017 00:00
Chapter 227 02/07/2017 00:00
Chapter 226 02/03/2017 00:00
Chapter 225 31/12/2019 10:37
Chapter 224 31/12/2019 08:37
Chapter 223 01/12/2017 00:00
Chapter 222 01/09/2017 00:00
Chapter 221 01/06/2017 00:00
Chapter 220 01/03/2017 00:00
Chapter 219 30/12/2019 22:37
Chapter 218 30/12/2019 20:37
Chapter 217 30/12/2019 18:37
Chapter 216 30/12/2019 16:37
Chapter 215 30/12/2019 14:37
Chapter 214 12/12/2016 00:00
Chapter 213 12/09/2016 00:00
Chapter 212 12/04/2016 00:00
Chapter 211 12/02/2016 00:00
Chapter 210 30/12/2019 04:37
Chapter 209 30/12/2019 02:37
Chapter 208 30/12/2019 00:37
Chapter 207 29/12/2019 22:37
Chapter 206 29/12/2019 20:37
Chapter 205 29/12/2019 18:37
Chapter 204 11/09/2016 00:00
Chapter 203 11/02/2016 00:00
Chapter 202 29/12/2019 12:37
Chapter 201 29/12/2019 10:37
Chapter 200 29/12/2019 08:37
Chapter 199 29/12/2019 06:37
Chapter 198 29/12/2019 04:37
Chapter 197 10/12/2016 00:00
Chapter 196 10/09/2016 00:00
Chapter 195 10/06/2016 00:00
Chapter 194 10/05/2016 00:00
Chapter 193 10/04/2016 00:00
Chapter 192 10/02/2016 00:00
Chapter 191 28/12/2019 14:37
Chapter 190 28/12/2019 12:37
Chapter 189 28/12/2019 10:37
Chapter 188 28/12/2019 08:37
Chapter 187 28/12/2019 06:37
Chapter 186 09/06/2016 00:00
Chapter 185 09/03/2016 00:00
Chapter 184 28/12/2019 00:37
Chapter 183 27/12/2019 22:37
Chapter 182 27/12/2019 20:37
Chapter 181 08/09/2016 00:00
Chapter 180 08/03/2016 00:00
Chapter 179 27/12/2019 14:37
Chapter 178 27/12/2019 12:37
Chapter 177 27/12/2019 10:37
Chapter 176 27/12/2019 08:37
Chapter 175 07/12/2016 00:00
Chapter 174 07/11/2016 00:00
Chapter 173 07/06/2016 00:00
Chapter 172 07/01/2016 00:00
Chapter 171 26/12/2019 22:37
Chapter 170 26/12/2019 20:37
Chapter 169 26/12/2019 18:37
Chapter 168 26/12/2019 16:37
Chapter 167 26/12/2019 14:37
Chapter 166 06/07/2016 00:00
Chapter 165 06/04/2016 00:00
Chapter 164 06/01/2016 00:00
Chapter 163 26/12/2019 06:37
Chapter 162 26/12/2019 04:37
Chapter 161 26/12/2019 02:37
Chapter 160 26/12/2019 00:37
Chapter 159 05/11/2016 00:00
Chapter 158 05/08/2016 00:00
Chapter 157 05/01/2016 00:00
Chapter 156 25/12/2019 16:37
Chapter 155 25/12/2019 14:37
Chapter 154 25/12/2019 12:37
Chapter 153 25/12/2019 10:37
Chapter 152 25/12/2019 08:37
Chapter 151 04/12/2016 00:00
Chapter 150 04/09/2016 00:00
Chapter 149 04/04/2016 00:00
Chapter 148 04/02/2016 00:00
Chapter 147 24/12/2019 22:37
Chapter 146 24/12/2019 20:37
Chapter 145 24/12/2019 18:37
Chapter 144 24/12/2019 16:37
Chapter 143 24/12/2019 14:37
Chapter 142 24/12/2019 12:37
Chapter 141 03/11/2016 00:00
Chapter 140 03/05/2016 00:00
Chapter 139 24/12/2019 06:37
Chapter 138 24/12/2019 04:37
Chapter 137 24/12/2019 02:37
Chapter 136 24/12/2019 00:37
Chapter 135 23/12/2019 22:37
Chapter 134 23/12/2019 20:37
Chapter 133 02/07/2016 00:00
Chapter 132 02/01/2016 00:00
Chapter 131 23/12/2019 14:37
Chapter 130 23/12/2019 12:37
Chapter 129 23/12/2019 10:37
Chapter 128 23/12/2019 08:37
Chapter 127 23/12/2019 06:37
Chapter 126 01/11/2016 00:00
Chapter 125 01/10/2016 00:00
Chapter 124 01/05/2016 00:00
Chapter 123 01/04/2016 00:00
Chapter 122 22/12/2019 20:37
Chapter 121 22/12/2019 18:37
Chapter 120 22/12/2019 16:37
Chapter 119 22/12/2019 14:37
Chapter 118 22/12/2019 12:37
Chapter 117 12/12/2015 00:00
Chapter 116 12/07/2015 00:00
Chapter 115 12/04/2015 00:00
Chapter 114 22/12/2019 04:37
Chapter 113 22/12/2019 02:37
Chapter 112 22/12/2019 00:37
Chapter 111 21/12/2019 22:37
Chapter 110 21/12/2019 20:37
Chapter 109 11/12/2015 00:00
Chapter 108 11/06/2015 00:00
Chapter 107 11/02/2015 00:00
Chapter 106 21/12/2019 12:37
Chapter 105 21/12/2019 10:37
Chapter 104 21/12/2019 08:37
Chapter 103 21/12/2019 06:37
Chapter 102 21/12/2019 04:37
Chapter 101 10/12/2015 00:00
Chapter 100 10/09/2015 00:00
Chapter 99 10/01/2015 00:00
Chapter 98 20/12/2019 20:37
Chapter 97 20/12/2019 18:37
Chapter 96 20/12/2019 16:37
Chapter 95 09/03/2015 00:00
Chapter 94 20/12/2019 12:37
Chapter 93 20/12/2019 10:37
Chapter 92 08/07/2015 00:00
Chapter 91 20/12/2019 06:37
Chapter 90 20/12/2019 04:37
Chapter 89 20/12/2019 02:37
Chapter 88 07/10/2015 00:00
Chapter 87 07/03/2015 00:00
Chapter 86 19/12/2019 20:37
Chapter 85 19/12/2019 18:37
Chapter 84 19/12/2019 16:37
Chapter 83 19/12/2019 14:37
Chapter 82 19/12/2019 12:37
Chapter 81 19/12/2019 10:37
Chapter 80 19/12/2019 08:37
Chapter 79 19/12/2019 06:37
Chapter 78 19/12/2019 04:37
Chapter 77 19/12/2019 02:37
Chapter 76 19/12/2019 00:37
Chapter 75 18/12/2019 22:37
Chapter 74 18/12/2019 20:37
Chapter 73 18/12/2019 18:37
Chapter 72 18/12/2019 16:37
Chapter 71 18/12/2019 14:37
Chapter 70 18/12/2019 12:37
Chapter 69 18/12/2019 10:37
Chapter 68 18/12/2019 08:37
Chapter 67 18/12/2019 06:37
Chapter 66 18/12/2019 04:37
Chapter 65 18/12/2019 02:37
Chapter 64 18/12/2019 00:37
Chapter 63 17/12/2019 22:37
Chapter 62 17/12/2019 20:37
Chapter 61 17/12/2019 18:37
Chapter 60 17/12/2019 16:37
Chapter 59 17/12/2019 14:37
Chapter 58 17/12/2019 12:37
Chapter 57 06/12/2015 00:00
Chapter 56.5 02/03/2019 00:00
Chapter 56 06/12/2015 00:00
Chapter 55 06/11/2015 00:00
Chapter 54 06/11/2015 00:00
Chapter 53 06/10/2015 00:00
Chapter 52 06/10/2015 00:00
Chapter 51 06/10/2015 00:00
Chapter 50 06/09/2015 00:00
Chapter 49 06/09/2015 00:00
Chapter 48 06/09/2015 00:00
Chapter 47 06/08/2015 00:00
Chapter 46 06/08/2015 00:00
Chapter 45 06/07/2015 00:00
Chapter 44 06/07/2015 00:00
Chapter 43 06/06/2015 00:00
Chapter 42 06/06/2015 00:00
Chapter 41 06/06/2015 00:00
Chapter 40 06/05/2015 00:00
Chapter 39 06/05/2015 00:00
Chapter 38 06/05/2015 00:00
Chapter 37 06/04/2015 00:00
Chapter 36 06/04/2015 00:00
Chapter 35 06/04/2015 00:00
Chapter 34 06/01/2015 00:00
Chapter 33 06/01/2015 00:00
Chapter 32 06/01/2015 00:00
Chapter 31 15/12/2019 04:37
Chapter 30 15/12/2019 02:37
Chapter 29 15/12/2019 00:37
Chapter 28 14/12/2019 22:37
Chapter 27 14/12/2019 20:37
Chapter 26 14/12/2019 18:37
Chapter 25 14/12/2019 16:37
Chapter 24 14/12/2019 14:37
Chapter 23 14/12/2019 12:37
Chapter 22 14/12/2019 10:37
Chapter 21 14/12/2019 08:37
Chapter 20 14/12/2019 06:37
Chapter 19 14/12/2019 04:37
Chapter 18 14/12/2019 02:37
Chapter 17 14/12/2019 00:37
Chapter 16 13/12/2019 22:37
Chapter 15 13/12/2019 20:37
Chapter 14 13/12/2019 18:37
Chapter 13 13/12/2019 16:37
Chapter 12 13/12/2019 14:37
Chapter 11 13/12/2019 12:37
Chapter 10.5 06/05/2015 00:00
Chapter 10 13/12/2019 08:37
Chapter 9 13/12/2019 06:37
Chapter 8 13/12/2019 04:37
Chapter 7 13/12/2019 02:37
Chapter 6 13/12/2019 00:37
Chapter 5 12/12/2019 22:37
Chapter 4 12/12/2019 20:37
Chapter 3 12/12/2019 18:37
Chapter 2 12/12/2019 16:37
Chapter 1 12/12/2019 14:37
Chapter 0 12/12/2019 12:37

comment

Có thể bạn thích xem

Những Đóa Sơn Trà Kia, Sẽ Vì Em Mà Đơm Hoa Khoe Sắc - Nhung Đoa Son Tra Kia, Se Vi Em Ma Đom Hoa Khoe Sac

Cập nhật lúc : 24/01/2020 05:31

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Manga, Romance - Lãng Mạn, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sơn Chi Linh - Son Chi Linh

Cập nhật lúc : 03/03/2020 18:41

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện - Thuc Son Kiem Hiep Truyen

Cập nhật lúc : 06/02/2018 21:01

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Sci-fi, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lục Tiểu Phụng - U Linh Sơn Trang - U Linh Sơn Trang

Cập nhật lúc : 05/11/2019 05:01

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Linh - Kiem Linh

Cập nhật lúc : 10/03/2019 10:31

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Historical - Lịch Sử, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Kiếm Tôn - Linh Kiem Ton

Cập nhật lúc : 03/04/2020 13:10

Tình trạng : 243 / 245 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trước Khi Một Cô Gái Biến Mất - Truoc Khi Mot Co Gai Bien Mat

Cập nhật lúc : 28/09/2019 18:58

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vạn Cổ Kiếm Thần - Van Co Kiem Than

Cập nhật lúc : 03/04/2020 03:33

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiên Thảo Có Linh Hồn - Tien Thao Co Linh Hon

Cập nhật lúc : 11/11/2019 16:28

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Quân Mạc Ly - Co Kiem Ky Đam - Quan Mac Ly

Cập nhật lúc : 03/11/2018 08:46

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cổ Kiếm Kỳ Đàm Dj - Quân Mạc Ly (君莫离) - Co Kiem Ky Đam Dj - Quan Mac Ly (君莫离)

Cập nhật lúc : 11/04/2018 07:55

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Doujinshi, Manhua, Ngôn Tình, One shot, Romance - Lãng Mạn, Shoujo Ai, Shounen, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Bia Đo Đan Phan Cong

Cập nhật lúc : 04/04/2020 09:41

Tình trạng : 1272 / 1274 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Ngôn Tình, Cung Đấu, Võng Du, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Dị Giới, Dị Năng, Điền Văn, Xuyên Không, Mạt Thế, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Onepunch Man - Cú Đấm Hủy Diệt; Đấm Phát Chết Luôn

Cập nhật lúc : 04/04/2020 08:40

Tình trạng : 175 / 177 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manga

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Võ Nghịch Cửu Thiên - Vo Nghich Cuu Thien

Cập nhật lúc : 04/04/2020 07:10

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.195

Đọc truyện

Quái Phi Thiên Hạ - Quai Phi Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/04/2020 06:11

Tình trạng : 947 / 949 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 04/04/2020 02:40

Tình trạng : 116 / 118 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Ga Cho Mot Ten Thai Giam Đang Ghet

Cập nhật lúc : 03/04/2020 23:40

Tình trạng : 116 / 118 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện