Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trong Sinh Đo Thi Tu Tien

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 25/03/2020 21:31

Tình trạng : 361 / 363 Chapter

Lượt xem: 16179

Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 361 29/03/2020 04:10
Chapter 360 : Video 28/03/2020 02:10
Chapter 359 : Video 26/03/2020 19:10
Chapter 357 21/03/2020 00:10
Chapter 356 21/03/2020 04:10
Chapter 355 19/03/2020 16:10
Chapter 354 19/03/2020 14:10
Chapter 353 19/03/2020 12:10
Chapter 352 19/03/2020 10:10
Chapter 351 09/03/2020 09:10
Chapter 350 08/03/2020 16:10
Chapter 349 08/03/2020 14:10
Chapter 348 06/03/2020 00:10
Chapter 347 05/03/2020 22:10
Chapter 346 05/03/2020 20:10
Chapter 345 05/03/2020 18:10
Chapter 344 05/03/2020 16:10
Chapter 343 05/03/2020 14:10
Chapter 342 : - Lấy Huyết Tổ Luyện Đan 05/03/2020 12:10
Chapter 341 : - Đạp Diệt Huyết Tổ 05/03/2020 10:10
Chapter 340 05/03/2020 08:10
Chapter 339 05/03/2020 06:10
Chapter 338 05/03/2020 04:10
Chapter 337 05/03/2020 02:10
Chapter 336 05/03/2020 00:10
Chapter 335 04/03/2020 22:10
Chapter 334 04/03/2020 20:10
Chapter 333 04/03/2020 18:10
Chapter 332 04/03/2020 16:10
Chapter 331 04/03/2020 14:10
Chapter 330 04/03/2020 12:10
Chapter 329 04/03/2020 10:10
Chapter 328 04/03/2020 08:10
Chapter 327 04/03/2020 06:10
Chapter 326 04/03/2020 04:10
Chapter 325 04/03/2020 02:10
Chapter 324 04/03/2020 00:10
Chapter 323 03/03/2020 22:10
Chapter 322 03/03/2020 20:10
Chapter 321 03/03/2020 18:10
Chapter 320 03/03/2020 16:10
Chapter 319 03/03/2020 14:10
Chapter 318 03/03/2020 12:10
Chapter 317 03/03/2020 10:10
Chapter 316 03/03/2020 08:10
Chapter 315 03/03/2020 06:10
Chapter 314 03/03/2020 04:10
Chapter 313 03/03/2020 02:10
Chapter 312 03/03/2020 00:10
Chapter 311 02/03/2020 22:10
Chapter 310 02/03/2020 20:10
Chapter 309 02/03/2020 18:10
Chapter 308 02/03/2020 16:10
Chapter 307 : Video 02/03/2020 14:10
Chapter 306 : Video 16/03/2020 20:10
Chapter 284 21/02/2020 20:10
Chapter 305 : Video 17/03/2020 00:11
Chapter 283 10/02/2020 20:10
Chapter 304 : Video 17/03/2020 01:11
Chapter 282 01/02/2020 18:10
Chapter 303 : Video 17/03/2020 01:11
Chapter 281 20/01/2020 18:10
Chapter 302 : Video 17/03/2020 02:11
Chapter 280 17/01/2020 12:20
Chapter 301 : Video 19/03/2020 22:10
Chapter 279 17/01/2020 10:20
Chapter 300 : Video 21/03/2020 15:10
Chapter 278 17/01/2020 08:20
Chapter 299 : Video 21/03/2020 16:11
Chapter 277 17/01/2020 06:20
Chapter 298 : Video 22/03/2020 12:10
Chapter 276 17/01/2020 04:20
Chapter 297 : Video 23/03/2020 08:10
Chapter 275 17/01/2020 02:20
Chapter 296 : Video 23/03/2020 09:11
Chapter 274 17/01/2020 00:20
Chapter 273 16/01/2020 22:20
Chapter 272 16/01/2020 20:20
Chapter 271 16/01/2020 18:20
Chapter 270 16/01/2020 16:20
Chapter 269 16/01/2020 14:20
Chapter 268 12/11/2019 00:00
Chapter 267 16/01/2020 10:20
Chapter 266 16/01/2020 08:20
Chapter 265 16/01/2020 06:20
Chapter 264 16/01/2020 04:20
Chapter 263 16/01/2020 02:20
Chapter 262 11/12/2019 00:00
Chapter 261 15/01/2020 22:20
Chapter 260 11/04/2019 00:00
Chapter 259 11/01/2019 00:00
Chapter 258 15/01/2020 16:20
Chapter 257 15/01/2020 14:20
Chapter 256 15/01/2020 12:20
Chapter 255 10/09/2019 00:00
Chapter 254 15/01/2020 08:20
Chapter 253 15/01/2020 06:20
Chapter 252 15/01/2020 04:20
Chapter 251 15/01/2020 02:20
Chapter 250 15/01/2020 00:20
Chapter 249 09/12/2019 00:00
Chapter 248 09/10/2019 00:00
Chapter 247 09/08/2019 00:00
Chapter 246 09/06/2019 00:00
Chapter 245 09/03/2019 00:00
Chapter 244 09/01/2019 00:00
Chapter 243 14/01/2020 10:20
Chapter 242 14/01/2020 08:20
Chapter 241 14/01/2020 06:20
Chapter 240 14/01/2020 04:20
Chapter 239 14/01/2020 02:20
Chapter 238 14/01/2020 00:20
Chapter 237 13/01/2020 22:20
Chapter 236 13/01/2020 20:20
Chapter 235 13/01/2020 18:20
Chapter 234 13/01/2020 16:20
Chapter 233 13/01/2020 14:20
Chapter 232 13/01/2020 12:20
Chapter 231 13/01/2020 10:20
Chapter 230 13/01/2020 08:20
Chapter 229 13/01/2020 06:20
Chapter 228 13/01/2020 04:20
Chapter 227 13/01/2020 02:20
Chapter 226 13/01/2020 00:20
Chapter 225 12/01/2020 22:20
Chapter 224 12/01/2020 20:20
Chapter 223 12/01/2020 18:20
Chapter 222 12/01/2020 16:20
Chapter 221 12/01/2020 14:20
Chapter 220 12/01/2020 12:20
Chapter 219 12/01/2020 10:20
Chapter 218 12/01/2020 08:20
Chapter 217 12/01/2020 06:20
Chapter 216 12/01/2020 04:20
Chapter 215 12/01/2020 02:20
Chapter 214 12/01/2020 00:20
Chapter 213 11/01/2020 22:20
Chapter 212 11/01/2020 20:20
Chapter 211 11/01/2020 18:20
Chapter 210 11/01/2020 16:20
Chapter 209 11/01/2020 14:20
Chapter 208 11/01/2020 12:20
Chapter 207 11/01/2020 10:20
Chapter 206 11/01/2020 08:20
Chapter 205 11/01/2020 06:20
Chapter 204 11/01/2020 04:20
Chapter 203 11/01/2020 02:20
Chapter 202 11/01/2020 00:20
Chapter 201 10/01/2020 22:20
Chapter 200 10/01/2020 20:20
Chapter 199 10/01/2020 18:20
Chapter 198 10/01/2020 16:20
Chapter 197 10/01/2020 14:20
Chapter 196 10/01/2020 12:20
Chapter 195 10/01/2020 10:20
Chapter 194 10/01/2020 08:20
Chapter 193 08/10/2019 00:00
Chapter 192 08/08/2019 00:00
Chapter 191 10/01/2020 02:20
Chapter 190 10/01/2020 00:20
Chapter 189 09/01/2020 22:20
Chapter 188 09/01/2020 20:20
Chapter 187 07/11/2019 00:00
Chapter 186 07/07/2019 00:00
Chapter 185 07/05/2019 00:00
Chapter 184 07/03/2019 00:00
Chapter 183 07/01/2019 00:00
Chapter 182 09/01/2020 08:20
Chapter 181 09/01/2020 06:20
Chapter 180 09/01/2020 04:20
Chapter 179 09/01/2020 02:20
Chapter 178 09/01/2020 00:20
Chapter 177 08/01/2020 22:20
Chapter 176 05/11/2019 00:00
Chapter 175 05/09/2019 00:00
Chapter 174 05/06/2019 00:00
Chapter 173 05/02/2019 00:00
Chapter 172 08/01/2020 12:20
Chapter 171 08/01/2020 10:20
Chapter 170 08/01/2020 08:20
Chapter 169 08/01/2020 06:20
Chapter 168 08/01/2020 04:20
Chapter 167 08/01/2020 02:20
Chapter 166 08/01/2020 00:20
Chapter 165 07/01/2020 22:20
Chapter 164 04/12/2019 00:00
Chapter 163 04/10/2019 00:00
Chapter 162 04/08/2019 00:00
Chapter 161 04/06/2019 00:00
Chapter 160 04/04/2019 00:00
Chapter 159 07/01/2020 10:20
Chapter 158 07/01/2020 08:20
Chapter 157 07/01/2020 06:20
Chapter 156 07/01/2020 04:20
Chapter 155 07/01/2020 02:20
Chapter 154 07/01/2020 00:20
Chapter 153 06/01/2020 22:20
Chapter 152 03/12/2019 00:00
Chapter 151 03/10/2019 00:00
Chapter 150 03/08/2019 00:00
Chapter 149 03/06/2019 00:00
Chapter 148 03/04/2019 00:00
Chapter 147 03/02/2019 00:00
Chapter 146 06/01/2020 08:20
Chapter 145 06/01/2020 06:20
Chapter 144 06/01/2020 04:20
Chapter 143 06/01/2020 02:20
Chapter 142 06/01/2020 00:20
Chapter 141 05/01/2020 22:20
Chapter 140 05/01/2020 20:20
Chapter 139 05/01/2020 18:20
Chapter 138 02/12/2019 00:00
Chapter 137 02/10/2019 00:00
Chapter 136 02/08/2019 00:00
Chapter 135 02/06/2019 00:00
Chapter 134 02/04/2019 00:00
Chapter 133 02/02/2019 00:00
Chapter 132 05/01/2020 04:20
Chapter 131 05/01/2020 02:20
Chapter 130 05/01/2020 00:20
Chapter 129 04/01/2020 22:20
Chapter 128 04/01/2020 20:20
Chapter 127 01/04/2019 00:00
Chapter 126 01/02/2019 00:00
Chapter 125 04/01/2020 14:20
Chapter 124 04/01/2020 12:20
Chapter 123 04/01/2020 10:20
Chapter 122 04/01/2020 08:20
Chapter 121 04/01/2020 06:20
Chapter 120 04/01/2020 04:20
Chapter 119 04/01/2020 02:20
Chapter 118 04/01/2020 00:20
Chapter 117 03/01/2020 22:20
Chapter 116 03/01/2020 20:20
Chapter 115 03/01/2020 18:20
Chapter 114 03/01/2020 16:20
Chapter 113 03/01/2020 14:20
Chapter 112 12/12/2018 00:00
Chapter 111 12/11/2018 00:00
Chapter 110 12/10/2018 00:00
Chapter 109 12/09/2018 00:00
Chapter 108 12/08/2018 00:00
Chapter 107 12/07/2018 00:00
Chapter 106 12/06/2018 00:00
Chapter 105 12/05/2018 00:00
Chapter 104 12/04/2018 00:00
Chapter 103 12/03/2018 00:00
Chapter 102 12/02/2018 00:00
Chapter 101 12/01/2018 00:00
Chapter 100 02/01/2020 12:20
Chapter 99 02/01/2020 10:20
Chapter 98 02/01/2020 08:20
Chapter 97 02/01/2020 06:20
Chapter 96 02/01/2020 04:20
Chapter 95 02/01/2020 02:20
Chapter 94 02/01/2020 00:20
Chapter 93 01/01/2020 22:20
Chapter 92 01/01/2020 20:20
Chapter 91 01/01/2020 18:20
Chapter 90 01/01/2020 16:20
Chapter 89 01/01/2020 14:20
Chapter 88 01/01/2020 12:20
Chapter 87 01/01/2020 10:20
Chapter 86 01/01/2020 08:20
Chapter 85 01/01/2020 06:20
Chapter 84 01/01/2020 04:20
Chapter 83 01/01/2020 02:20
Chapter 82 11/12/2018 00:00
Chapter 81 11/11/2018 00:00
Chapter 80 11/10/2018 00:00
Chapter 79 11/09/2018 00:00
Chapter 78 11/08/2018 00:00
Chapter 77 11/07/2018 00:00
Chapter 76 11/06/2018 00:00
Chapter 75 11/05/2018 00:00
Chapter 74 11/04/2018 00:00
Chapter 73 11/03/2018 00:00
Chapter 72 11/02/2018 00:00
Chapter 71 11/01/2018 00:00
Chapter 70 31/12/2019 00:20
Chapter 69 30/12/2019 22:20
Chapter 68 30/12/2019 20:20
Chapter 67 30/12/2019 18:20
Chapter 66 30/12/2019 16:20
Chapter 65 30/12/2019 14:20
Chapter 64 30/12/2019 12:20
Chapter 63 30/12/2019 10:20
Chapter 62 30/12/2019 08:20
Chapter 61 30/12/2019 06:20
Chapter 60 30/12/2019 04:20
Chapter 59 30/12/2019 02:20
Chapter 58 30/12/2019 00:20
Chapter 57 29/12/2019 22:20
Chapter 56 29/12/2019 20:20
Chapter 55 29/12/2019 18:20
Chapter 54 29/12/2019 16:20
Chapter 53 29/12/2019 14:20
Chapter 52 29/12/2019 12:20
Chapter 51 29/12/2019 10:20
Chapter 50 10/12/2018 00:00
Chapter 49 10/11/2018 00:00
Chapter 48 10/10/2018 00:00
Chapter 47 10/09/2018 00:00
Chapter 46 10/08/2018 00:00
Chapter 45 10/07/2018 00:00
Chapter 44 10/06/2018 00:00
Chapter 43 10/05/2018 00:00
Chapter 42 10/04/2018 00:00
Chapter 41 10/03/2018 00:00
Chapter 40 10/02/2018 00:00
Chapter 39 10/01/2018 00:00
Chapter 38 28/12/2019 08:20
Chapter 37 28/12/2019 06:20
Chapter 36 28/12/2019 04:20
Chapter 35 28/12/2019 02:20
Chapter 34 28/12/2019 00:20
Chapter 33 27/12/2019 22:20
Chapter 32 27/12/2019 20:20
Chapter 31 27/12/2019 18:20
Chapter 30 27/12/2019 16:20
Chapter 29 27/12/2019 14:20
Chapter 28 27/12/2019 12:20
Chapter 27 27/12/2019 10:20
Chapter 26 27/12/2019 08:20
Chapter 25 27/12/2019 06:20
Chapter 24 27/12/2019 04:20
Chapter 23 27/12/2019 02:20
Chapter 22 27/12/2019 00:20
Chapter 21 26/12/2019 22:20
Chapter 20 09/12/2018 00:00
Chapter 19 09/11/2018 00:00
Chapter 18 09/10/2018 00:00
Chapter 17 09/09/2018 00:00
Chapter 16 09/08/2018 00:00
Chapter 15 09/07/2018 00:00
Chapter 14 09/06/2018 00:00
Chapter 13 09/05/2018 00:00
Chapter 12 09/04/2018 00:00
Chapter 11 09/03/2018 00:00
Chapter 10 09/02/2018 00:00
Chapter 9 09/01/2018 00:00
Chapter 8 25/12/2019 20:20
Chapter 7 25/12/2019 18:20
Chapter 6 25/12/2019 16:20
Chapter 5 25/12/2019 14:20
Chapter 4 25/12/2019 12:20
Chapter 3 25/12/2019 10:20
Chapter 2 25/12/2019 08:20
Chapter 1 25/12/2019 06:20

comment

Có thể bạn thích xem

Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị - Trong Sinh Tu Chan Tai Đo Thi

Cập nhật lúc : 01/02/2020 05:40

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên - Trung Sinh Chi Đo Thi Cuong Tien

Cập nhật lúc : 30/03/2020 05:40

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Shounen, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Âm Dương Tiên Y - Đo Thi Âm Duong Tien Y

Cập nhật lúc : 08/11/2019 05:25

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên - Đo Thi Cuc Pham Y Tien

Cập nhật lúc : 27/12/2019 20:37

Tình trạng : 301 / 303 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Hộ Hoa Tiên Tôn - Đo Thi Ho Hoa Tien Ton

Cập nhật lúc : 22/03/2020 17:10

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Fantasy - Giả Tưởng, Harem, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn - Đo Thi Chi Nghich Thien Tien Ton

Cập nhật lúc : 07/02/2020 08:40

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn - Trung Sinh Đo Thi Thien Ton

Cập nhật lúc : 12/03/2020 19:10

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều - Đo Thi Tu Luyen Cuong Trieu

Cập nhật lúc : 20/07/2019 18:37

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Harem, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, School Life - Học Đường, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Tối Cường Tu Chân - Đo Thi Toi Cuong Tu Chan

Cập nhật lúc : 26/09/2019 18:46

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị - Tu Chan Truyen Nhan Tai Đo Thi

Cập nhật lúc : 01/04/2020 01:10

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuồng Đồ Tu Tiên - Cuong Đo Tu Tien

Cập nhật lúc : 30/03/2019 01:17

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Cực Phẩm Tiên Đế - Trong Sinh Cuc Pham Tien Đe

Cập nhật lúc : 20/03/2020 04:10

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Băng Sơn Thủ Tế - Bang Son Thu Te

Cập nhật lúc : 09/04/2020 11:40

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Harem, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Mau Xuyen: Vai Ác Lai Hac Hoa

Cập nhật lúc : 09/04/2020 09:13

Tình trạng : 482 / 484 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ác Ma Đừng Hôn Tôi - Con Quỷ Tránh Xa Tôi

Cập nhật lúc : 09/04/2020 07:10

Tình trạng : 128 / 130 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mairimashita! Iruma-Kun - Mairimashita! Iruma-Kun

Cập nhật lúc : 08/04/2020 23:32

Tình trạng : 148 / 150 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Fantasy - Giả Tưởng, Manga, Mystery, School Life - Học Đường, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chuyển Sinh Thành Kiếm - Chuyen Sinh Thanh Kiem

Cập nhật lúc : 08/04/2020 22:10

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manga, Shounen

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Thay Thế - Co Vo Thay The

Cập nhật lúc : 08/04/2020 21:42

Tình trạng : 1184 / 1186 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện