Thế Giới Không Hoàn Hảo

Unordinary

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhwa

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 22/05/2020 21:40

Tình trạng : 179 / 181 Chapter

Lượt xem: 16179

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 179 : (SS2) 23/05/2020 00:10
Chapter 178 : (SS2) 22/05/2020 22:10
Chapter 177 : (SS2) 22/05/2020 20:10
Chapter 176 : (SS2) 22/05/2020 18:10
Chapter 175 22/05/2020 16:10
Chapter 174 22/05/2020 14:10
Chapter 173 : (SS2) 02/04/2020 18:10
Chapter 172 : (SS2) 02/04/2020 16:10
Chapter 171 : (SS2) 02/04/2020 14:10
Chapter 170 : (SS2) 02/04/2020 12:10
Chapter 169 : (SS2) 12/03/2020 00:10
Chapter 168 : (SS2) 11/03/2020 22:10
Chapter 167 : (SS2) 11/03/2020 20:10
Chapter 166 : (SS2) 11/03/2020 18:10
Chapter 165 : (SS2) 11/03/2020 16:10
Chapter 164 : (SS2) 11/03/2020 14:10
Chapter 163 : (SS2) 11/03/2020 12:10
Chapter 162 : (SS2) 11/03/2020 10:10
Chapter 161 : (SS2) 17/01/2020 11:01
Chapter 160 : (SS2) 17/01/2020 09:01
Chapter 159 : (SS2) 17/01/2020 07:01
Chapter 158 : (SS2) 17/01/2020 05:01
Chapter 157 : (SS2) 12/07/2019 00:00
Chapter 156 : (SS2) 12/03/2019 00:00
Chapter 155.3 : SS1 recap 12/08/2019 00:00
Chapter 155.2 : Side Story - Rei 2 12/08/2019 00:00
Chapter 155.1 : Side Story - Rei 12/08/2019 00:00
Chapter 155 16/01/2020 17:01
Chapter 154 16/01/2020 15:01
Chapter 153 16/01/2020 13:01
Chapter 152 16/01/2020 11:01
Chapter 151 16/01/2020 09:01
Chapter 150 16/01/2020 07:01
Chapter 149 16/01/2020 05:01
Chapter 148 16/01/2020 03:01
Chapter 147 16/01/2020 01:01
Chapter 146 15/01/2020 23:01
Chapter 145 15/01/2020 21:01
Chapter 144 15/01/2020 19:01
Chapter 143 15/01/2020 17:01
Chapter 142 15/01/2020 15:01
Chapter 141 15/01/2020 13:01
Chapter 140 06/09/2019 00:00
Chapter 139 06/08/2019 00:00
Chapter 138 06/08/2019 00:00
Chapter 137 06/08/2019 00:00
Chapter 136 06/08/2019 00:00
Chapter 135 06/08/2019 00:00
Chapter 134 06/08/2019 00:00
Chapter 133 06/08/2019 00:00
Chapter 132 06/08/2019 00:00
Chapter 131 04/01/2019 00:00
Chapter 130 04/01/2019 00:00
Chapter 129 04/01/2019 00:00
Chapter 128 04/01/2019 00:00
Chapter 127 04/01/2019 00:00
Chapter 126 04/01/2019 00:00
Chapter 125 04/01/2019 00:00
Chapter 124 04/01/2019 00:00
Chapter 123 04/01/2019 00:00
Chapter 122 04/01/2019 00:00
Chapter 121 04/01/2019 00:00
Chapter 120 04/01/2019 00:00
Chapter 119 04/01/2019 00:00
Chapter 118 04/01/2019 00:00
Chapter 117 12/10/2018 00:00
Chapter 116 12/10/2018 00:00
Chapter 115 12/10/2018 00:00
Chapter 114 12/10/2018 00:00
Chapter 113 13/01/2020 05:01
Chapter 112 13/01/2020 03:01
Chapter 111 13/01/2020 01:01
Chapter 110 12/01/2020 23:01
Chapter 109 10/09/2018 00:00
Chapter 108 10/07/2018 00:00
Chapter 107 10/07/2018 00:00
Chapter 106 10/07/2018 00:00
Chapter 105 10/07/2018 00:00
Chapter 104 10/07/2018 00:00
Chapter 103 10/07/2018 00:00
Chapter 102 10/07/2018 00:00
Chapter 101 10/07/2018 00:00
Chapter 100 10/07/2018 00:00
Chapter 99 10/07/2018 00:00
Chapter 98 10/07/2018 00:00
Chapter 97 10/07/2018 00:00
Chapter 96 10/07/2018 00:00
Chapter 95 10/07/2018 00:00
Chapter 94 11/01/2020 15:01
Chapter 93 07/04/2018 00:00
Chapter 92 11/01/2020 11:01
Chapter 91 11/01/2020 09:01
Chapter 90 11/01/2020 07:01
Chapter 89 05/04/2018 00:00
Chapter 88 11/01/2020 03:01
Chapter 87 11/01/2020 01:01
Chapter 86 10/01/2020 23:01
Chapter 85 10/01/2020 21:01
Chapter 84 10/01/2020 19:01
Chapter 83 10/01/2020 17:01
Chapter 82 10/01/2020 15:01
Chapter 81 03/03/2018 00:00
Chapter 80 03/01/2018 00:00
Chapter 79 03/01/2018 00:00
Chapter 78 03/01/2018 00:00
Chapter 77 02/08/2018 00:00
Chapter 76 10/01/2020 03:01
Chapter 75 10/01/2020 01:01
Chapter 74 09/01/2020 23:01
Chapter 73 12/02/2017 00:00
Chapter 72 12/02/2017 00:00
Chapter 71 11/10/2017 00:00
Chapter 70 11/10/2017 00:00
Chapter 69 09/01/2020 13:01
Chapter 68 09/01/2020 11:01
Chapter 67 09/01/2020 09:01
Chapter 66 09/01/2020 07:01
Chapter 65 09/01/2020 05:01
Chapter 64 : Raw 09/01/2020 03:01
Chapter 63 10/02/2017 00:00
Chapter 62 08/01/2020 23:01
Chapter 61 08/01/2020 21:01
Chapter 60 08/01/2020 19:01
Chapter 59 08/01/2020 17:01
Chapter 58 08/01/2020 15:01
Chapter 57 08/01/2020 13:01
Chapter 56 08/01/2020 11:01
Chapter 55 08/01/2020 09:01
Chapter 54 07/06/2017 00:00
Chapter 53 08/01/2020 05:01
Chapter 52 08/01/2020 03:01
Chapter 51 08/01/2020 01:01
Chapter 50 07/01/2020 23:01
Chapter 49 06/07/2017 00:00
Chapter 48 06/01/2017 00:00
Chapter 47 07/01/2020 17:01
Chapter 46 07/01/2020 15:01
Chapter 45 07/01/2020 13:01
Chapter 44 07/01/2020 11:01
Chapter 43 07/01/2020 09:01
Chapter 42 04/06/2017 00:00
Chapter 41 07/01/2020 05:01
Chapter 40 07/01/2020 03:01
Chapter 39 07/01/2020 01:01
Chapter 38 06/01/2020 23:01
Chapter 37 06/01/2020 21:01
Chapter 36 06/01/2020 19:01
Chapter 35 06/01/2020 17:01
Chapter 34 06/01/2020 15:01
Chapter 33 03/12/2017 00:00
Chapter 32 06/01/2020 11:01
Chapter 31 06/01/2020 09:01
Chapter 30 02/12/2017 00:00
Chapter 29 02/11/2017 00:00
Chapter 28 02/11/2017 00:00
Chapter 27 12/05/2016 00:00
Chapter 26 12/04/2016 00:00
Chapter 25 05/01/2020 21:01
Chapter 24 11/04/2016 00:00
Chapter 23 05/01/2020 17:01
Chapter 22 05/01/2020 15:01
Chapter 21 05/01/2020 13:01
Chapter 20 05/01/2020 11:01
Chapter 19 10/02/2016 00:00
Chapter 18 10/01/2016 00:00
Chapter 17 05/01/2020 05:01
Chapter 16 09/10/2016 00:00
Chapter 15 09/01/2016 00:00
Chapter 14 04/01/2020 23:01
Chapter 13 04/01/2020 21:01
Chapter 12 04/01/2020 19:01
Chapter 11 04/01/2020 17:01
Chapter 10 04/01/2020 15:01
Chapter 9 04/01/2020 13:01
Chapter 8 04/01/2020 11:01
Chapter 7 04/01/2020 09:01
Chapter 6 04/01/2020 07:01
Chapter 5 04/01/2020 05:01
Chapter 4 06/08/2016 00:00
Chapter 3 06/03/2016 00:00
Chapter 2 03/01/2020 23:01
Chapter 1 03/01/2020 21:01
Chapter 0 03/01/2020 19:01

comment

Có thể bạn thích xem

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 30/04/2020 02:10

Tình trạng : 114 / 116 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Boss Thiên Giới Thê - Hao Mon Boss Thien Gioi The

Cập nhật lúc : 20/12/2019 02:32

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê - Hao Mon Thien Gioi Tien The

Cập nhật lúc : 13/01/2020 00:33

Tình trạng : 384 / 386 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thế Giới Ngọc Rồng - Hoán Đổi Thân Xác - Dragonball - Hoán Đổi Thân Xác; 7 ( Bảy ) Viên Ngọc Rồng

Cập nhật lúc : 22/02/2018 22:55

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Shounen

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhà Trọ Hoàn Hảo - Nha Tro Hoan Hao

Cập nhật lúc : 17/05/2019 08:59

Tình trạng : 96 / 96 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhwa, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Trai Hoàn Hảo - Chang Trai Hoan Hao

Cập nhật lúc : 13/09/2018 23:46

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manga, One shot, Romance - Lãng Mạn, Sci-fi

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Thư Hoàn Hảo - Tieu Thu Hoan Hao

Cập nhật lúc : 20/07/2019 05:19

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

69 - Một Nửa Hoàn Hảo - 69 ろくじゅうきゅう; Rokujuukyuu; Sixty-Nine

Cập nhật lúc : 20/09/2019 19:28

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Mystery, School Life - Học Đường, Shoujo Ai, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người - Ca The Gioi Đeu Khong Bang Nguoi

Cập nhật lúc : 01/01/2020 00:33

Tình trạng : 131 / 133 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ - Xuyen Khong Toi The Gioi Phu Nu

Cập nhật lúc : 02/05/2020 21:31

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Harem, Manga, Mature, Adult - Người lớn, Romance - Lãng Mạn, Smut

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường - Xuyen Khong Vao The Gioi Nu Cuong

Cập nhật lúc : 17/05/2020 13:10

Tình trạng : 92 / 94 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:40

Tình trạng : 2854 / 2856 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

The Romantica Clock - Romantica Clock

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:33

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manga, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/06/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo) - Tong Tai Ác Nghiet (Vo Yeu Kieu Ngao)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 17:40

Tình trạng : 178 / 178 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện