Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhat Ky Quan Sat Vo Tuong

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 17/05/2020 10:42

Lượt xem: 16179

THẦN KHÍ ĐỒ GIÁM HỆ LIỆT - Thượng bộ – TA CÙNG ĐÁT KỶ ĐOẠT NAM NHÂN - Hạ bộ – CHIẾN THẤT QUỐC - Ngoại thiên – PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT - Ngoại thiên chi lục hồn phiên – Nhật ký quan sát võ tướng Thể loại: xuyên thời không, thời Tam Quốc Chí, cường cường, huyền huyễn, 1×1, chính văn OE, phiên ngoại HE Văn án: Thời đại Tam Quốc, quần hùng tranh bá. Thiên hạ từ nay chia ba, mỗi phương một thế lực cát cứ. Hiện đại chỉ biết về giai đoạn lịch sử này qua Tam Quốc Chí, nhưng nay một lần nữa, mọi thứ lại được tái hiện Thật ra, thời đại Tam Quốc vốn đã thủng lỗ chỗ rồi, giờ thêm một lỗ nữa cũng có sao đâu
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 7.75 : Phiên ngoại 3: Nhật ký quan sát trứng nở 18/05/2020 19:12
Chapter 7.74 : Phiên ngoại 2: Cảnh đẹp 18/05/2020 17:12
Chapter 7.73 : Phiên ngoại 1: Ngày đẹp trời 18/05/2020 15:12
Chapter 7.72 : Hồi 72: Thanh sơn y cựu tại, thành bại chuyển đầu không 18/05/2020 13:12
Chapter 5.71 : Hồi 71: Vạn lý hà sơn, anh hùng hoàng thổ… 18/05/2020 11:12
Chapter 5.7 : Thịnh thế thái bình đế vị dịch chủ… 18/05/2020 09:12
Chapter 5.69 : Lăng Công Tích thủy độ Trường An tín… 18/05/2020 07:12
Chapter 5.68 : Tuân Văn Nhược trận nạch Tây Lương Quân 18/05/2020 05:12
Chapter 5.67 : Tập Cự Lộc Tôn Sách phá không thành… 18/05/2020 03:12
Chapter 5.66 : Yết Hán Trung Trương Lỗ binh tương trợ… 18/05/2020 01:12
Chapter 5.65 : Đồng Tước điện trung bút thư ngự chỉ… 17/05/2020 23:12
Chapter 5.64 : Nhân duyên thạch tiền tình định giai lão… 17/05/2020 21:12
Chapter 5.63 : Thượng Lâm uyển Lã Bố du đăng tiết… 17/05/2020 19:12
Chapter 5.62 : Vị Ương cung Chân Cơ thuyết liên ý… 17/05/2020 17:12
Chapter 4.61 : Song long tranh phong đối quyết Hán Thủy… 17/05/2020 15:12
Chapter 4.6 : Tam anh tái chiến bại tử Giang Lăng… 17/05/2020 13:12
Chapter 4.59 : Mỹ Nhiêm Công(*)phản thủy thích Tào Tháo… 17/05/2020 11:12
Chapter 4.58 -2: Tiểu Bá Vương hiện thân cứu Chu Du 2 17/05/2020 09:12
Chapter 4.58 : Tiểu Bá Vương hiện thân cứu Chu Du 17/05/2020 07:12
Chapter 4.57 : Chu Công Cẩn minh cầm thiêu Xích Bích… 17/05/2020 05:12
Chapter 4.56 : Gia Cát Lượng tinh hỏa nhiễu thiên phàm… 17/05/2020 03:12
Chapter 4.55 : Đồng tiên sinh súy nhị điếu yêu nghiệt… 17/05/2020 01:12
Chapter 4.54 : Hắc Kỳ Lân thiệp giang tham Tào binh… 16/05/2020 23:12
Chapter 4.53 : Long hổ tế hội võ tướng tranh hùng… 16/05/2020 21:12
Chapter 4.52 : Phong vân khởi dũng mưu thần đấu trí 16/05/2020 19:12
Chapter 4.51 : Tiểu kết ba Kiến Nghiệp định quân xu… 16/05/2020 17:12
Chapter 4.5 : Đại Nhĩ nhi Hạ Khẩu xuất A Đấu… 16/05/2020 15:12
Chapter 4.49 : Kiếm thí thiên hạ Triệu Vân cứu chủ… 16/05/2020 13:12
Chapter 4.48 : Linh phiêu vạn lý Tôn Sách quy thiên… 16/05/2020 11:12
Chapter 4.47 : Sa yên khởi Phụng Hiếu ngộ thần y… 16/05/2020 09:12
Chapter 4.46 : Gió Thu liệt Công Cẩn tẩu Đan Dương… 16/05/2020 07:12
Chapter 4.45 : Trường An thành tiền kế hãm Bản Sơ 16/05/2020 05:12
Chapter 4.44 : Hoàng Hà ngạn bạn tống biệt Bá Phù 16/05/2020 03:12
Chapter 3.43 -3: Phiên ngoại: quân sư được huấn luyện kiểu gì? 16/05/2020 01:12
Chapter 3.43 -2: Thiếu 15/05/2020 23:12
Chapter 3.43 -1: Hồng Môn ẩm quân sư chiến quần nho 15/05/2020 21:12
Chapter 3.42 -2: Thiếu 15/05/2020 19:12
Chapter 3.42 -1: Hiệu Chu Công Chiến thần vô ảnh cước 15/05/2020 17:12
Chapter 3.41 : Mạnh Khởi phong kim lễ quỹ Kỳ Lân 15/05/2020 15:12
Chapter 3.4 : Ôn Hầu truy vị trần phong cựu sự 15/05/2020 13:12
Chapter 3.39 : Trương Liêu cứu chủ đạp tuyết thiên lý 15/05/2020 11:12
Chapter 3.38 : Văn Cơ lâm trận trí địch vạn quân 15/05/2020 09:12
Chapter 3.37 : Khuyến độc ẩm Điêu Thiền dạ xuất bôn 15/05/2020 07:12
Chapter 3.36 : Ai giáp bản Tả Từ tao hoành họa 15/05/2020 05:12
Chapter 3.35 : Tán trân bảo dạ chiếu đào Lũng Tây 15/05/2020 03:12
Chapter 3.34 : Toái Tiêu Vĩ lang nha hoán khổ rượu 15/05/2020 01:12
Chapter 3.33 : Tặng minh châu tửu tứ chiêu danh tướng 14/05/2020 23:12
Chapter 3.32 : Trịch thiên kim Ngân thành hội mật thám 14/05/2020 21:12
Chapter 3.31 : Ngao mao tuyết Hung Nô tập Vũ Uy 14/05/2020 19:12
Chapter 3.3 : Hắc điêu cừu Võ Thần săn hoang mạc… 14/05/2020 17:12
Chapter 3.29 : Quân sư viện ngoại vạn quyển thư trường 14/05/2020 15:12
Chapter 3.28 : Lũng Tây thành tiền thiên khẩn lương đoản 14/05/2020 13:12
Chapter 2.27 : Kim giáp Lã Bố viễn tẩu Tây Lương… 14/05/2020 11:12
Chapter 2.26 : Ngân khôi Triệu Vân dũng phá Từ Châu… 14/05/2020 09:12
Chapter 2.25 : Lượng kiếm hồng chúc châu thải lưu quang… 14/05/2020 07:12
Chapter 2.24 : Trường cung thu thủy giang thiên nhất sắc… 14/05/2020 05:12
Chapter 2.23 : Giang Đông tống khách Bá Trọng địch âm… 14/05/2020 03:12
Chapter 2.22 : Viên Môn thiết yến Ôn Hầu thần xạ… 14/05/2020 01:12
Chapter 2.21 : Nghĩ mật tín khuất bất chiến chi binh… 13/05/2020 23:12
Chapter 2.2 : Thú Nhị Kiều kết liên khâm chi hảo… 13/05/2020 21:12
Chapter 2.19 : Phong yên tứ khởi tổng giác tương phùng 13/05/2020 19:12
Chapter 2.18 : Kinh phàm khoái hàng - quần hùng cát cư viễn tẩu giang đông… 13/05/2020 17:12
Chapter 1.17 : Quách Phụng Hiếu phản gián Tịnh Lương doanh… 13/05/2020 15:12
Chapter 1.16 : Viên Bản Sơ binh áp Trường An cảnh… 13/05/2020 13:12
Chapter 1.15 : Bàn long tỷ tướng bảng đề danh thì… 13/05/2020 11:12
Chapter 1.14 : Phượng hà phi động phòng hoa chúc dạ… 13/05/2020 09:12
Chapter 1.13 : Túy lý thiêu đăng nộ sấm Hoàng cung… 13/05/2020 07:12
Chapter 1.12 : Phá phủ trầm chu man thưởng giai nhân… 13/05/2020 05:12
Chapter 1.11 : Vũ mị Điêu Thiền kế thiết diên tịch… 13/05/2020 03:12
Chapter 1.1 : Lạc thác Trần Cung tẩu đầu Hầu phủ… 13/05/2020 01:12
Chapter 1.9 : Nhất chi ti cẩm uyển hiệp Hiến đế… 12/05/2020 23:12
Chapter 1.8 : Tam chưởng lập ước xảo sử Tào Tháo… 12/05/2020 21:12
Chapter 1.7 : Tư Đồ Phủ Lã Bố hí Điêu Thiền 12/05/2020 19:12
Chapter 1.6 : Hán Trường An Đổng Trác bắt Hiến đế… 12/05/2020 17:12
Chapter 1.5 : Lưu hoàng thúc tam anh ẩu tráng sĩ 12/05/2020 15:12
Chapter 1.4 : Lã Phụng Tiên đơn kỵ nạch chúng hầu… 12/05/2020 13:12
Chapter 1.3 : Tịnh Châu doanh Kỳ Lân nhậm thân binh… 12/05/2020 11:12
Chapter 1.2 : Cự Lộc nguyên Ôn hầu thành bại khuyển… 12/05/2020 09:12
Chapter 1.1 -3: Tiết tử 12/05/2020 07:12
Chapter 1.1 -2: Mã trung xích thố 12/05/2020 05:12
Chapter 1.1 : Giới thiệu nhân vật 12/05/2020 03:12

comment

Có thể bạn thích xem

Nhật Ký Quan Sát - Nhat Ky Quan Sat

Cập nhật lúc : 12/10/2019 15:44

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân) - Nhat Đai Tuong Quan (Mot Đoi Tuong Quan)

Cập nhật lúc : 23/02/2019 00:45

Tình trạng : 3 / 3 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Quân Vô Địch - Tuong Quan Vo Đich

Cập nhật lúc : 03/11/2017 15:53

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật - Tuong Quan Lay Chong - Nhieu Luong Tam Nhat

Cập nhật lúc : 29/12/2019 08:55

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng - Nhat Ky Duong Thanh Thua Tuong

Cập nhật lúc : 09/04/2020 07:45

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân - Nhat Ky Thuan Hoa Phu Quan

Cập nhật lúc : 07/09/2018 21:39

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Tướng Quân Vs Tướng Quân - Trong Sinh Chi Tuong Quan Vs Tuong Quan

Cập nhật lúc : 16/10/2019 06:45

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Tu Luyện Của Võ Đế - Nhat Ky Tu Luyen Cua Vo Đe

Cập nhật lúc : 26/10/2019 15:49

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức) - Mot Tram Cach Tu Sat (Tu Sat Nhat Bach Thuc)

Cập nhật lúc : 02/01/2020 16:22

Tình trạng : 28 / 28 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền - Tuong Quan Gan Đay Tuong Đoi Phien

Cập nhật lúc : 27/06/2019 10:22

Tình trạng : 32 / 32 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sát Tương Tư - Sat Tuong Tu

Cập nhật lúc : 01/03/2019 07:55

Tình trạng : 96 / 96 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sát Tinh Tướng Công - Sat Tinh Tuong Cong

Cập nhật lúc : 25/06/2018 05:56

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:40

Tình trạng : 2854 / 2856 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

The Romantica Clock - Romantica Clock

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:33

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manga, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/06/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo) - Tong Tai Ác Nghiet (Vo Yeu Kieu Ngao)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 17:40

Tình trạng : 178 / 178 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện