Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đèu Là Xà Tinh Bẹnh

Tác giả : Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/06/2020 14:42

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Lượt xem: 16179

Editor:  luoicon27 Thể loại : xuyên nhanh, 1v1, sủng văn  Nữ chính là Ôn Noãn vốn là một nhà tâm lý học,nàng còn có một gia đình hạnh phúc được cha mẹ yêu thương, cơ thể khỏe mạnh.Chính vì thế nên nàng thật  sự nghĩ không ra, tại sao cuộc sống cuả nàng đang rất tốt đẹp nguyên nhân gì lại xuất hiện một cái chủ thần hệ thống đâu. Nàng bằng lòng với cuộc đời cũng mình cho nên nàng không cần nghịch thiên sửa mệnh và cũng không có ý muốn trọng sinh báo thù cũng không có ngoài ý muốn mà bỏ mình, trở thành u hồn, cái hệ thống xà tinh bệnh này tìm tới nàng để làm cái gì a
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 89 : Tới đây, sung sướng nha ~ (12) 04/06/2020 23:12
Chapter 88 : Tới đây, sung sướng nha ~ (11) 03/06/2020 23:11
Chapter 87 : Tới đây, sung sướng nha ~ (10) 30/05/2020 23:11
Chapter 86 : Tới đây, sung sướng nha (9) 30/05/2020 21:11
Chapter 85 : Tới đây, sung sướng nha ~ (8) 25/05/2020 23:12
Chapter 84 : Tới đây, sung sướng nha ~ (7) 22/05/2020 23:11
Chapter 83 : Tới đây, sung sướng nha ~ (6) 20/05/2020 23:12
Chapter 82 : Tới đây, sung sướng nha ~ (5) 20/05/2020 21:12
Chapter 81 : Tới đây, sung sướng nha (4) ~ 29/04/2020 23:11
Chapter 80 : Tới đây, sung sướng nha ~ (3) 27/04/2020 23:11
Chapter 79 : Tới đây, sung sướng nha ~ 27/04/2020 21:11
Chapter 78 : Tới đây, sung sướng nha ~ 27/04/2020 19:11
Chapter 77 : Lớp trưởng của ta là si hán (14) 27/04/2020 17:11
Chapter 76 : Lớp trưởng của ta là Si hán (13) 27/04/2020 15:11
Chapter 75 : Lớp trưởng của ta là si hán (12) 27/04/2020 13:11
Chapter 74 : Lớp trưởng của ta là si hán (11) 27/04/2020 11:11
Chapter 73 : Lớp trưởng của ta là si hán (10) 27/04/2020 09:11
Chapter 72 : Lớp trưởng của ta là si hán (9) 27/04/2020 07:11
Chapter 71 : Lớp trưởng của ta là si hán (8) 27/04/2020 05:11
Chapter 70 : Lớp trưởng của ta là si hán (7) 27/04/2020 03:11
Chapter 69 : Lớp trưởng của ta là si hán (6) 27/04/2020 01:11
Chapter 68 : Lớp trưởng của ta là si hán (5) 26/04/2020 23:11
Chapter 67 : Lớp trưởng của ta là si hán (4) 26/04/2020 21:11
Chapter 66 : Lớp trưởng của ta là si hán (3) 26/04/2020 19:11
Chapter 65 -2: Lớp trưởng của ta là si hán (2) 26/04/2020 17:11
Chapter 65 : Lớp trưởng của ta là si hán (1) 26/04/2020 15:11
Chapter 64 : Tướng quân tinh phân yêu ta (15) 26/04/2020 13:11
Chapter 63 : Tướng quân tinh phân yêu ta (14) 26/04/2020 11:11
Chapter 62 : Tướng quân tinh phân yêu ta (13) 26/04/2020 09:11
Chapter 61 : Tướng quân tinh phân yêu ta (12) 26/04/2020 07:11
Chapter 60 : Tướng quân tinh phân yêu ta (11) 26/04/2020 05:11
Chapter 59 : Tướng quân tinh phân yêu ta (10) 26/04/2020 03:11
Chapter 58 : Tướng quân tinh phân yêu ta (9) 26/04/2020 01:11
Chapter 57 : Tướng quân tinh phân yêu ta (8) 25/04/2020 23:11
Chapter 56 : Tướng quân tinh phân yêu ta (7) 25/04/2020 21:11
Chapter 55 : Tướng quân tinh phân yêu ta (6) 25/04/2020 19:11
Chapter 54 : Tướng quân tinh phân yêu ta (5) 25/04/2020 17:11
Chapter 53 : Tướng quân tinh phân yêu ta (4) 25/04/2020 15:11
Chapter 52 : Tướng quân tinh phân yêu ta (3) 25/04/2020 13:11
Chapter 51 : Tướng quân tinh phân yêu ta (2) 25/04/2020 11:11
Chapter 50 : Tướng quân tinh phân yêu ta (1) 25/04/2020 09:11
Chapter 49 : Hoa dại ven đường không thể hái (9) 25/04/2020 07:11
Chapter 48 : Hoa dại ven đường không thể hái (8) 25/04/2020 05:11
Chapter 47 : Hoa dại ven đường không thể hái (7) 25/04/2020 03:11
Chapter 46 : Hoa dạo ven đường không thể hái (7) 25/04/2020 01:11
Chapter 45 : Hoa dại ven đường không thể hái (6) 24/04/2020 23:11
Chapter 44 : Hoa dại ven đường không thể hái (5) 24/04/2020 21:11
Chapter 43 : Hoa dại ven đường không thể hái (4) 24/04/2020 19:11
Chapter 42 : Hoa dại ven đường không thể hái (3) 24/04/2020 17:11
Chapter 41 : Hoa dại ven đường không thể hái (2) 24/04/2020 15:11
Chapter 40 : Hoa dại ven đường không thể hái (1) 24/04/2020 13:11
Chapter 39 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (13) 24/04/2020 11:11
Chapter 38 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (12) 24/04/2020 09:11
Chapter 37 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (11) 24/04/2020 07:11
Chapter 36 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (10) 24/04/2020 05:11
Chapter 35 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (9) 24/04/2020 03:11
Chapter 34 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (8) 24/04/2020 01:11
Chapter 33 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (7) 23/04/2020 23:11
Chapter 32 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (6) 23/04/2020 21:11
Chapter 31 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (5) 23/04/2020 19:11
Chapter 30 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (4) 23/04/2020 17:11
Chapter 29 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (3) 23/04/2020 15:11
Chapter 28 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (2) 23/04/2020 13:11
Chapter 27 : Hắn vẫn chỉ là cái hài tử (1) 23/04/2020 11:11
Chapter 26 : Ngoài đời (12 - Tiếp) 23/04/2020 09:11
Chapter 25 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (12) 23/04/2020 07:11
Chapter 24 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (11) 23/04/2020 05:11
Chapter 23 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (10) 23/04/2020 03:11
Chapter 22 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (9) 23/04/2020 01:11
Chapter 21 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (8) 22/04/2020 23:11
Chapter 20 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (7) 22/04/2020 21:11
Chapter 19 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (6) 22/04/2020 19:11
Chapter 18 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (5) 22/04/2020 17:11
Chapter 17 : Đối thượng công lược thật làm cho ta muốn đẩy ngã (4) 22/04/2020 15:11
Chapter 16 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (3) 22/04/2020 13:11
Chapter 15 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (2) 22/04/2020 11:11
Chapter 14 : Đối tượng công lược thật làm cho ta muốn quật ngã hắn (1) 22/04/2020 09:11
Chapter 13 : Mỹ thiếu niên tự bế (13) 22/04/2020 07:11
Chapter 12 -2: Mỹ thiếu niên tự bế (12) (2) 22/04/2020 05:11
Chapter 12 : Mỹ thiếu niên tự bế (12) 22/04/2020 03:11
Chapter 11 : Mỹ thiếu niên tự bế (11) 22/04/2020 01:11
Chapter 10 : Mỹ thiếu niên tự bế (10) 21/04/2020 23:11
Chapter 9 : Mỹ thiếu niên tự bế (9) 21/04/2020 21:11
Chapter 8 : Mỹ thiếu niên tự bế (8) 21/04/2020 19:11
Chapter 7 : Mỹ thiếu niên tự bế (7) 21/04/2020 17:11
Chapter 6 : Mỹ thiếu niên tự bế (6) 21/04/2020 15:11
Chapter 5 : Mỹ thiếu niên tự bế (5) 21/04/2020 13:11
Chapter 4 : Mỹ thiếu niên tự bế (4) 21/04/2020 11:11
Chapter 3 : Mỹ thiếu niên tự bế (3) 21/04/2020 09:11
Chapter 2 : Mỹ thiếu niên tự bế 21/04/2020 07:11
Chapter 1 -2: Mỹ thiếu niên tự bế (1) 21/04/2020 05:11
Chapter 1 -1: Mở đầu 21/04/2020 03:11

comment

Có thể bạn thích xem

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh - Sóm Sóm Chièu Chièu Đèu Là Anh

Cập nhật lúc : 13/01/2020 18:12

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ - Xuyen Nguọc Tra Nam Chủ

Cập nhật lúc : 12/01/2020 00:12

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~ - Nũ Phụ Là Vọ Nam Chính~

Cập nhật lúc : 31/12/2018 07:12

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn - Mõi Ngày Đi Ngủ Đèu Xuát Hòn

Cập nhật lúc : 08/04/2020 11:42

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thuốc Chữa Bệnh Vương Tử Của Tôi - Thuóc Chũa Bẹnh Vuong Tủ Của Toi

Cập nhật lúc : 09/12/2019 21:01

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là Xuyên Không Giả - Ta Là Xuyen Khong Giả

Cập nhật lúc : 28/11/2019 01:45

Tình trạng : 81 / 83 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khi Sếp Là Hầu Bàn - Kaichou Wa Maid-Sama!

Cập nhật lúc : 19/06/2019 14:47

Tình trạng : 85 / 85 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Tôi Là Siêu Sao - Bạn Trai Toi Là Sieu Sao

Cập nhật lúc : 10/11/2019 16:19

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo) - Tụu Khiéu Mieu (Gọi Là Mèo)

Cập nhật lúc : 11/12/2019 12:30

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương - Có Hay Khong Thú Gọi Là Tình Thuong

Cập nhật lúc : 26/09/2019 18:11

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:40

Tình trạng : 2854 / 2856 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

The Romantica Clock - Romantica Clock

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:33

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manga, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/06/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo) - Tong Tai Ác Nghiet (Vo Yeu Kieu Ngao)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 17:40

Tình trạng : 178 / 178 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện