Linh Kiếm Tôn

Linh Kiem Ton

Tác giả : Lưu Hạ

Thể loại : Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 22/05/2020 09:31

Tình trạng : 249 / 251 Chapter

Lượt xem: 16179

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 249 25/05/2020 08:10
Chapter 248 23/05/2020 08:10
Chapter 247 16/05/2020 20:11
Chapter 246 25/04/2020 08:10
Chapter 245 11/04/2020 18:10
Chapter 244 08/04/2020 08:10
Chapter 243 04/04/2020 08:10
Chapter 242 07/03/2020 20:10
Chapter 241 30/01/2020 20:10
Chapter 240 17/01/2020 12:29
Chapter 239 17/01/2020 10:29
Chapter 238 17/01/2020 08:29
Chapter 237 17/01/2020 06:29
Chapter 236 12/01/2019 00:00
Chapter 235 17/01/2020 02:29
Chapter 234 17/01/2020 00:29
Chapter 233 11/07/2019 00:00
Chapter 232 11/02/2019 00:00
Chapter 231 16/01/2020 18:29
Chapter 230 16/01/2020 16:29
Chapter 229 16/01/2020 14:29
Chapter 228 10/06/2019 00:00
Chapter 227 16/01/2020 10:29
Chapter 226 16/01/2020 08:29
Chapter 225 09/03/2019 00:00
Chapter 224 09/01/2019 00:00
Chapter 223 16/01/2020 02:29
Chapter 222 16/01/2020 00:29
Chapter 221 15/01/2020 22:29
Chapter 220 15/01/2020 20:29
Chapter 219 15/01/2020 18:29
Chapter 218 15/01/2020 16:29
Chapter 217 15/01/2020 14:29
Chapter 216 15/01/2020 12:29
Chapter 215 15/01/2020 10:29
Chapter 214 15/01/2020 08:29
Chapter 213 15/01/2020 06:29
Chapter 212 15/01/2020 04:29
Chapter 211 15/01/2020 02:29
Chapter 210 15/01/2020 00:29
Chapter 209 14/01/2020 22:29
Chapter 208 14/01/2020 20:29
Chapter 207 14/01/2020 18:29
Chapter 206 14/01/2020 16:29
Chapter 205 14/01/2020 14:29
Chapter 204 14/01/2020 12:29
Chapter 203 14/01/2020 10:29
Chapter 202 14/01/2020 08:29
Chapter 201 14/01/2020 06:29
Chapter 200 14/01/2020 04:29
Chapter 199 14/01/2020 02:29
Chapter 198 14/01/2020 00:29
Chapter 197 13/01/2020 22:29
Chapter 196 13/01/2020 20:29
Chapter 195 13/01/2020 18:29
Chapter 194 13/01/2020 16:29
Chapter 193 13/01/2020 14:29
Chapter 192 13/01/2020 12:29
Chapter 191 07/12/2019 00:00
Chapter 190 07/08/2019 00:00
Chapter 189 07/06/2019 00:00
Chapter 188 07/04/2019 00:00
Chapter 187 07/02/2019 00:00
Chapter 186 13/01/2020 00:29
Chapter 185 12/01/2020 22:29
Chapter 184 12/01/2020 20:29
Chapter 183 12/01/2020 18:29
Chapter 182 05/12/2019 00:00
Chapter 181 05/10/2019 00:00
Chapter 180 05/08/2019 00:00
Chapter 179 05/04/2019 00:00
Chapter 178 05/02/2019 00:00
Chapter 177 12/01/2020 06:29
Chapter 176 12/01/2020 04:29
Chapter 175 12/01/2020 02:29
Chapter 174 12/01/2020 00:29
Chapter 173 04/10/2019 00:00
Chapter 172 04/08/2019 00:00
Chapter 171 04/06/2019 00:00
Chapter 170 04/04/2019 00:00
Chapter 169 11/01/2020 14:29
Chapter 168 11/01/2020 12:29
Chapter 167 11/01/2020 10:29
Chapter 166 11/01/2020 08:29
Chapter 165 11/01/2020 06:29
Chapter 164 11/01/2020 04:29
Chapter 163 11/01/2020 02:29
Chapter 162 11/01/2020 00:29
Chapter 161 03/12/2019 00:00
Chapter 160 03/10/2019 00:00
Chapter 159 03/08/2019 00:00
Chapter 158 10/01/2020 16:29
Chapter 157 10/01/2020 14:29
Chapter 156 10/01/2020 12:29
Chapter 154 : -155 10/01/2020 10:29
Chapter 153 02/10/2019 00:00
Chapter 152 10/01/2020 06:29
Chapter 151 10/01/2020 04:29
Chapter 150 10/01/2020 02:29
Chapter 149 10/01/2020 00:29
Chapter 148 09/01/2020 22:29
Chapter 147 09/01/2020 20:29
Chapter 146 01/01/2019 00:00
Chapter 145 09/01/2020 16:29
Chapter 144 09/01/2020 14:29
Chapter 143 09/01/2020 12:29
Chapter 142 12/08/2018 00:00
Chapter 141 12/07/2018 00:00
Chapter 140 12/06/2018 00:00
Chapter 139 09/01/2020 04:29
Chapter 138 09/01/2020 02:29
Chapter 137 09/01/2020 00:29
Chapter 136 08/01/2020 22:29
Chapter 135 08/01/2020 20:29
Chapter 134 08/01/2020 18:29
Chapter 133 11/07/2018 00:00
Chapter 132 11/06/2018 00:00
Chapter 131 11/05/2018 00:00
Chapter 130 11/04/2018 00:00
Chapter 129 08/01/2020 08:29
Chapter 128 08/01/2020 06:29
Chapter 127 08/01/2020 04:29
Chapter 126 08/01/2020 02:29
Chapter 125 08/01/2020 00:29
Chapter 124 07/01/2020 22:29
Chapter 123 07/01/2020 20:29
Chapter 122 07/01/2020 18:29
Chapter 121 07/01/2020 16:29
Chapter 120 07/01/2020 14:29
Chapter 119 07/01/2020 12:29
Chapter 118 07/01/2020 10:29
Chapter 117 09/09/2018 00:00
Chapter 116 09/06/2018 00:00
Chapter 115 09/04/2018 00:00
Chapter 114 07/01/2020 02:29
Chapter 113 10/11/2018 00:00
Chapter 112 06/01/2020 22:29
Chapter 111 06/01/2020 20:29
Chapter 110 06/01/2020 18:29
Chapter 109 08/11/2018 00:00
Chapter 108 08/08/2018 00:00
Chapter 107 08/04/2018 00:00
Chapter 106 06/01/2020 10:29
Chapter 105 06/01/2020 08:29
Chapter 104 06/01/2020 06:29
Chapter 103 06/01/2020 04:29
Chapter 102 06/01/2020 02:29
Chapter 101 06/01/2020 00:29
Chapter 100 05/01/2020 22:29
Chapter 99 07/12/2018 00:00
Chapter 98 07/08/2018 00:00
Chapter 97 07/05/2018 00:00
Chapter 96 07/03/2018 00:00
Chapter 95 07/01/2018 00:00
Chapter 94 05/01/2020 10:29
Chapter 93 05/01/2020 08:29
Chapter 92 05/01/2020 06:29
Chapter 91 05/01/2020 04:29
Chapter 90 06/10/2018 00:00
Chapter 89 06/08/2018 00:00
Chapter 88 06/05/2018 00:00
Chapter 87 04/01/2020 20:29
Chapter 86 04/01/2020 18:29
Chapter 85 04/01/2020 16:29
Chapter 84 04/01/2020 14:29
Chapter 83 04/01/2020 12:29
Chapter 82 04/01/2020 10:29
Chapter 81 04/01/2020 08:29
Chapter 80 05/12/2018 00:00
Chapter 79 05/09/2018 00:00
Chapter 78 05/01/2018 00:00
Chapter 77 04/01/2020 00:29
Chapter 76 03/01/2020 22:29
Chapter 75 03/01/2020 20:29
Chapter 74 03/01/2020 18:29
Chapter 73 03/01/2020 16:29
Chapter 72 03/01/2020 14:29
Chapter 71 04/10/2018 00:00
Chapter 70 04/07/2018 00:00
Chapter 69 04/04/2018 00:00
Chapter 68 03/01/2020 06:29
Chapter 67 03/01/2020 04:29
Chapter 66 03/01/2020 02:29
Chapter 65 03/01/2020 00:29
Chapter 64 02/01/2020 22:29
Chapter 63 03/12/2018 00:00
Chapter 62 03/09/2018 00:00
Chapter 61 03/05/2018 00:00
Chapter 60 03/03/2018 00:00
Chapter 59 03/01/2018 00:00
Chapter 58 02/01/2020 10:29
Chapter 57 02/01/2020 08:29
Chapter 56 02/01/2020 06:29
Chapter 55 02/01/2020 04:29
Chapter 54 02/11/2018 00:00
Chapter 53 02/09/2018 00:00
Chapter 52 02/07/2018 00:00
Chapter 51 02/03/2018 00:00
Chapter 50 02/01/2018 00:00
Chapter 49 01/01/2020 16:29
Chapter 48 01/01/2020 14:29
Chapter 47 01/01/2020 12:29
Chapter 46 01/01/2020 10:29
Chapter 45 01/01/2020 08:29
Chapter 44 01/01/2020 06:29
Chapter 43 01/01/2020 04:29
Chapter 42 01/01/2020 02:29
Chapter 41 01/01/2020 00:29
Chapter 40 01/11/2018 00:00
Chapter 39 01/09/2018 00:00
Chapter 38 01/07/2018 00:00
Chapter 37 01/05/2018 00:00
Chapter 36 01/03/2018 00:00
Chapter 35 01/01/2018 00:00
Chapter 34 31/12/2019 10:29
Chapter 33 31/12/2019 08:29
Chapter 32 31/12/2019 06:29
Chapter 31 31/12/2019 04:29
Chapter 30 31/12/2019 02:29
Chapter 29 31/12/2019 00:29
Chapter 28 30/12/2019 22:29
Chapter 27 30/12/2019 20:29
Chapter 26 30/12/2019 18:29
Chapter 25 30/12/2019 16:29
Chapter 24 30/12/2019 14:29
Chapter 23 30/12/2019 12:29
Chapter 22 30/12/2019 10:29
Chapter 21 30/12/2019 08:29
Chapter 20 30/12/2019 06:29
Chapter 19 30/12/2019 04:29
Chapter 18 30/12/2019 02:29
Chapter 17 12/12/2017 00:00
Chapter 16 12/12/2017 00:00
Chapter 15 12/11/2017 00:00
Chapter 14 12/11/2017 00:00
Chapter 13 12/10/2017 00:00
Chapter 12 12/10/2017 00:00
Chapter 11 12/08/2017 00:00
Chapter 10 12/08/2017 00:00
Chapter 9 12/07/2017 00:00
Chapter 8 12/07/2017 00:00
Chapter 7 12/06/2017 00:00
Chapter 6 12/05/2017 00:00
Chapter 5 12/05/2017 00:00
Chapter 4 12/04/2017 00:00
Chapter 3 12/03/2017 00:00
Chapter 2 12/02/2017 00:00
Chapter 1 12/02/2017 00:00
Chapter 0 28/12/2019 14:29

comment

Có thể bạn thích xem

Kiếm Tôn - Kiem Ton

Cập nhật lúc : 15/12/2019 09:12

Tình trạng : 343 / 345 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiem Đao Đoc Ton

Cập nhật lúc : 31/08/2017 13:28

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiem Đao Đoc Ton

Cập nhật lúc : 14/01/2020 14:02

Tình trạng : 1799 / 1799 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chí Tôn Kiếm Hoàng - Chi Ton Kiem Hoang

Cập nhật lúc : 11/09/2019 14:56

Tình trạng : 14 / 16 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu La Kiếm Tôn - Tu La Kiem Ton

Cập nhật lúc : 09/05/2020 02:10

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Tôn Chi Tử - Linh Ton Chi Tu

Cập nhật lúc : 04/06/2020 11:10

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Võ Đế Tôn - Linh Vo Đe Ton

Cập nhật lúc : 07/04/2020 01:31

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Linh - Kiem Linh

Cập nhật lúc : 10/03/2019 10:31

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Historical - Lịch Sử, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Kiếm Linh Mã - Bach Kiem Linh Ma

Cập nhật lúc : 27/07/2017 14:22

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ảo Kiếm Linh Kỳ - Ảo Kiem Linh Ky

Cập nhật lúc : 09/09/2017 04:27

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỷ Kiếm U Linh - Quy Kiem U Linh

Cập nhật lúc : 22/11/2017 21:52

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn - Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Cập nhật lúc : 01/05/2020 01:31

Tình trạng : 439 / 441 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:40

Tình trạng : 2854 / 2856 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

The Romantica Clock - Romantica Clock

Cập nhật lúc : 06/06/2020 21:33

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manga, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/06/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo) - Tong Tai Ác Nghiet (Vo Yeu Kieu Ngao)

Cập nhật lúc : 06/06/2020 17:40

Tình trạng : 178 / 178 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện