Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Hoa Hong Nien Đai Hac Cot Đuong

Tác giả : Khưu Thụy Tân

Thể loại : Adult - Người lớn, Ecchi, Horror - Kinh Dị, Manhua, Mature, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 08/04/2020 08:40

Tình trạng : 545 / 547 Chapter

Lượt xem: 16182

Một tác phẩm lớn về Giang hồ của Khưu Thụy Tân, theo phong cách hắc ám. Một giang hồ thật sự được khắc họa đầy bạo lực, tanh máu, trần trụi.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 545 4 giờ trước
Chapter 544 06/04/2020 08:10
Chapter 543 04/04/2020 08:10
Chapter 542 03/04/2020 18:11
Chapter 541 03/04/2020 16:11
Chapter 540 30/03/2020 14:10
Chapter 539 29/03/2020 11:10
Chapter 538 29/03/2020 09:10
Chapter 537 28/03/2020 11:10
Chapter 536 27/03/2020 08:10
Chapter 535 26/03/2020 08:10
Chapter 534 25/03/2020 11:10
Chapter 533 24/03/2020 18:11
Chapter 532 24/03/2020 08:10
Chapter 531 23/03/2020 18:11
Chapter 530 22/03/2020 18:11
Chapter 529 22/03/2020 11:10
Chapter 528 21/03/2020 11:11
Chapter 527 20/03/2020 18:10
Chapter 526 20/03/2020 11:10
Chapter 525 19/03/2020 18:10
Chapter 524 19/03/2020 08:10
Chapter 523 18/03/2020 14:10
Chapter 522 17/03/2020 11:22
Chapter 521 16/03/2020 18:10
Chapter 520 16/03/2020 08:10
Chapter 519 15/03/2020 18:10
Chapter 518 15/03/2020 11:10
Chapter 517 14/03/2020 18:11
Chapter 516 13/03/2020 11:10
Chapter 515 12/03/2020 18:11
Chapter 514 11/03/2020 08:10
Chapter 513 10/03/2020 18:10
Chapter 512 10/03/2020 08:10
Chapter 511 09/03/2020 18:10
Chapter 510 09/03/2020 08:10
Chapter 509 09/03/2020 06:10
Chapter 508 08/03/2020 08:10
Chapter 507 07/03/2020 18:10
Chapter 506 07/03/2020 08:10
Chapter 505 06/03/2020 08:10
Chapter 504 05/03/2020 18:11
Chapter 503 04/03/2020 18:11
Chapter 502 04/03/2020 08:10
Chapter 501 03/03/2020 18:10
Chapter 500 03/03/2020 08:10
Chapter 499 02/03/2020 18:10
Chapter 498 01/03/2020 18:10
Chapter 497 01/03/2020 08:10
Chapter 496 29/02/2020 18:10
Chapter 495 29/02/2020 08:10
Chapter 494 28/02/2020 18:10
Chapter 493 28/02/2020 16:10
Chapter 492 26/02/2020 11:10
Chapter 491 25/02/2020 08:10
Chapter 490 24/02/2020 18:10
Chapter 489 24/02/2020 08:10
Chapter 488 23/02/2020 08:10
Chapter 487 22/02/2020 18:10
Chapter 486 22/02/2020 08:10
Chapter 485 21/02/2020 08:10
Chapter 484 21/02/2020 06:10
Chapter 483 19/02/2020 18:10
Chapter 482 19/02/2020 11:10
Chapter 481 18/02/2020 11:10
Chapter 480 17/02/2020 08:10
Chapter 479 17/02/2020 06:10
Chapter 478 15/02/2020 08:10
Chapter 477 14/02/2020 14:10
Chapter 476 13/02/2020 08:10
Chapter 475 12/02/2020 08:10
Chapter 474 12/02/2020 06:10
Chapter 473 11/02/2020 08:10
Chapter 472 10/02/2020 18:10
Chapter 471 10/02/2020 08:10
Chapter 470 09/02/2020 18:10
Chapter 469 09/02/2020 08:10
Chapter 468 08/02/2020 08:10
Chapter 467 07/02/2020 18:10
Chapter 466 07/02/2020 08:10
Chapter 465 06/02/2020 11:10
Chapter 464 05/02/2020 18:10
Chapter 463 05/02/2020 08:10
Chapter 462 04/02/2020 18:10
Chapter 461 04/02/2020 11:10
Chapter 460 03/02/2020 18:10
Chapter 459 03/02/2020 11:11
Chapter 458 02/02/2020 18:10
Chapter 457 02/02/2020 08:10
Chapter 456 01/02/2020 18:10
Chapter 455 01/02/2020 11:10
Chapter 454 31/01/2020 20:10
Chapter 453 31/01/2020 08:10
Chapter 452 30/01/2020 18:10
Chapter 451 30/01/2020 08:10
Chapter 450 29/01/2020 08:10
Chapter 449 28/01/2020 08:10
Chapter 448 27/01/2020 08:10
Chapter 447 26/01/2020 11:10
Chapter 446 25/01/2020 00:10
Chapter 445 24/01/2020 11:10
Chapter 444 23/01/2020 18:10
Chapter 443 23/01/2020 08:10
Chapter 442 22/01/2020 08:10
Chapter 441 22/01/2020 06:10
Chapter 440 21/01/2020 08:10
Chapter 439 20/01/2020 18:11
Chapter 438 20/01/2020 08:10
Chapter 437 19/01/2020 18:11
Chapter 436 19/01/2020 08:10
Chapter 435 19/01/2020 06:10
Chapter 434 18/01/2020 07:53
Chapter 433 18/01/2020 05:53
Chapter 432 18/01/2020 03:53
Chapter 431 18/01/2020 01:53
Chapter 430 17/01/2020 23:53
Chapter 429 17/01/2020 21:53
Chapter 428 17/01/2020 19:53
Chapter 427 17/01/2020 17:53
Chapter 426 17/01/2020 15:53
Chapter 425 17/01/2020 13:53
Chapter 424 17/01/2020 11:53
Chapter 423 17/01/2020 09:53
Chapter 422 17/01/2020 07:53
Chapter 421 17/01/2020 05:53
Chapter 420 17/01/2020 03:53
Chapter 419 17/01/2020 01:53
Chapter 418 16/01/2020 23:53
Chapter 417 16/01/2020 21:53
Chapter 416 16/01/2020 19:53
Chapter 415 16/01/2020 17:53
Chapter 414 16/01/2020 15:53
Chapter 413 16/01/2020 13:53
Chapter 412 16/01/2020 11:53
Chapter 411 16/01/2020 09:53
Chapter 410 16/01/2020 07:53
Chapter 409 16/01/2020 05:53
Chapter 408 16/01/2020 03:53
Chapter 407 16/01/2020 01:53
Chapter 406 15/01/2020 23:53
Chapter 405 15/01/2020 21:53
Chapter 404 15/01/2020 19:53
Chapter 403 15/01/2020 17:53
Chapter 402 15/01/2020 15:53
Chapter 401 15/01/2020 13:53
Chapter 400 15/01/2020 11:53
Chapter 399 15/01/2020 09:53
Chapter 398 15/01/2020 07:53
Chapter 397 15/01/2020 05:53
Chapter 396 15/01/2020 03:53
Chapter 395 15/01/2020 01:53
Chapter 394 14/01/2020 23:53
Chapter 393 14/01/2020 21:53
Chapter 392 14/01/2020 19:53
Chapter 391 14/01/2020 17:53
Chapter 390 14/01/2020 15:53
Chapter 389 14/01/2020 13:53
Chapter 388 14/01/2020 11:53
Chapter 387 14/01/2020 09:53
Chapter 386 14/01/2020 07:53
Chapter 385 14/01/2020 05:53
Chapter 384 14/01/2020 03:53
Chapter 383 14/01/2020 01:53
Chapter 382 13/01/2020 23:53
Chapter 381 13/01/2020 21:53
Chapter 380 13/01/2020 19:53
Chapter 379 13/01/2020 17:53
Chapter 378 13/01/2020 15:53
Chapter 377 13/01/2020 13:53
Chapter 376 13/01/2020 11:53
Chapter 375 13/01/2020 09:53
Chapter 374 13/01/2020 07:53
Chapter 373 13/01/2020 05:53
Chapter 372 13/01/2020 03:53
Chapter 371 13/01/2020 01:53
Chapter 370 12/01/2020 23:53
Chapter 369 12/12/2019 00:00
Chapter 368 12/12/2019 00:00
Chapter 367 12/11/2019 00:00
Chapter 366 12/10/2019 00:00
Chapter 365 12/10/2019 00:00
Chapter 364 12/09/2019 00:00
Chapter 363 12/09/2019 00:00
Chapter 362 12/08/2019 00:00
Chapter 361 12/07/2019 00:00
Chapter 360 12/07/2019 00:00
Chapter 359 12/06/2019 00:00
Chapter 358 12/06/2019 00:00
Chapter 357 12/05/2019 00:00
Chapter 356 12/05/2019 00:00
Chapter 355 12/04/2019 00:00
Chapter 354 12/03/2019 00:00
Chapter 353 12/02/2019 00:00
Chapter 352 12/02/2019 00:00
Chapter 351 12/01/2019 00:00
Chapter 350 11/01/2020 07:53
Chapter 349 11/01/2020 05:53
Chapter 348 11/01/2020 03:53
Chapter 347 11/01/2020 01:53
Chapter 346 10/01/2020 23:53
Chapter 345 10/01/2020 21:53
Chapter 344 10/01/2020 19:53
Chapter 343 10/01/2020 17:53
Chapter 342 10/01/2020 15:53
Chapter 341 10/01/2020 13:53
Chapter 340 10/01/2020 11:53
Chapter 339 10/01/2020 09:53
Chapter 338 10/01/2020 07:53
Chapter 337 10/01/2020 05:53
Chapter 336 10/01/2020 03:53
Chapter 335 10/01/2020 01:53
Chapter 334 09/01/2020 23:53
Chapter 333 09/01/2020 21:53
Chapter 332 09/01/2020 19:53
Chapter 331 09/01/2020 17:53
Chapter 330 09/01/2020 15:53
Chapter 329 09/01/2020 13:53
Chapter 328 09/01/2020 11:53
Chapter 327 09/01/2020 09:53
Chapter 326 09/01/2020 07:53
Chapter 325 09/01/2020 05:53
Chapter 324 11/12/2019 00:00
Chapter 323 11/12/2019 00:00
Chapter 322 11/11/2019 00:00
Chapter 321 11/10/2019 00:00
Chapter 320 11/09/2019 00:00
Chapter 319 11/09/2019 00:00
Chapter 318 11/08/2019 00:00
Chapter 317 11/07/2019 00:00
Chapter 316 11/07/2019 00:00
Chapter 315 11/06/2019 00:00
Chapter 314 11/05/2019 00:00
Chapter 313 11/05/2019 00:00
Chapter 312 11/04/2019 00:00
Chapter 311 11/03/2019 00:00
Chapter 310 11/02/2019 00:00
Chapter 309 11/02/2019 00:00
Chapter 308 11/01/2019 00:00
Chapter 307 07/01/2020 17:53
Chapter 306 07/01/2020 15:53
Chapter 305 07/01/2020 13:53
Chapter 304 07/01/2020 11:53
Chapter 303 07/01/2020 09:53
Chapter 302 07/01/2020 07:53
Chapter 301 07/01/2020 05:53
Chapter 300 07/01/2020 03:53
Chapter 299 07/01/2020 01:53
Chapter 298 06/01/2020 23:53
Chapter 297 06/01/2020 21:53
Chapter 296 06/01/2020 19:53
Chapter 295 06/01/2020 17:53
Chapter 294 06/01/2020 15:53
Chapter 293 06/01/2020 13:53
Chapter 292 06/01/2020 11:53
Chapter 291 06/01/2020 09:53
Chapter 290 06/01/2020 07:53
Chapter 289 06/01/2020 05:53
Chapter 288 06/01/2020 03:53
Chapter 287 06/01/2020 01:53
Chapter 286 05/01/2020 23:53
Chapter 285 05/01/2020 21:53
Chapter 284 10/12/2019 00:00
Chapter 283 10/12/2019 00:00
Chapter 282 10/11/2019 00:00
Chapter 281 10/11/2019 00:00
Chapter 280 10/10/2019 00:00
Chapter 279 10/09/2019 00:00
Chapter 278 10/08/2019 00:00
Chapter 277 10/08/2019 00:00
Chapter 276 10/07/2019 00:00
Chapter 275 10/06/2019 00:00
Chapter 274 10/06/2019 00:00
Chapter 273 10/05/2019 00:00
Chapter 272 10/04/2019 00:00
Chapter 271 10/04/2019 00:00
Chapter 270 10/03/2019 00:00
Chapter 269 10/02/2019 00:00
Chapter 268 10/02/2019 00:00
Chapter 267 10/01/2019 00:00
Chapter 266 04/01/2020 07:53
Chapter 265 04/01/2020 05:53
Chapter 264 04/01/2020 03:53
Chapter 263 04/01/2020 01:53
Chapter 262 03/01/2020 23:53
Chapter 261 03/01/2020 21:53
Chapter 260 03/01/2020 19:53
Chapter 259 03/01/2020 17:53
Chapter 258 03/01/2020 15:53
Chapter 257 03/01/2020 13:53
Chapter 256 03/01/2020 11:53
Chapter 255 03/01/2020 09:53
Chapter 254 03/01/2020 07:53
Chapter 253 03/01/2020 05:53
Chapter 252 03/01/2020 03:53
Chapter 251 03/01/2020 01:53
Chapter 250 02/01/2020 23:53
Chapter 249 02/01/2020 21:53
Chapter 248 02/01/2020 19:53
Chapter 247 02/01/2020 17:53
Chapter 246 02/01/2020 15:53
Chapter 245 02/01/2020 13:53
Chapter 244 02/01/2020 11:53
Chapter 243 02/01/2020 09:53
Chapter 242 02/01/2020 07:53
Chapter 241 02/01/2020 05:53
Chapter 240 02/01/2020 03:53
Chapter 239 09/12/2019 00:00
Chapter 238 09/12/2019 00:00
Chapter 237 09/11/2019 00:00
Chapter 236 09/10/2019 00:00
Chapter 235 09/10/2019 00:00
Chapter 234 09/09/2019 00:00
Chapter 233 09/08/2019 00:00
Chapter 232 09/08/2019 00:00
Chapter 231 09/07/2019 00:00
Chapter 230 09/07/2019 00:00
Chapter 229 09/06/2019 00:00
Chapter 228 09/06/2019 00:00
Chapter 227 09/05/2019 00:00
Chapter 226 09/05/2019 00:00
Chapter 225 09/04/2019 00:00
Chapter 224 09/03/2019 00:00
Chapter 223 09/01/2019 00:00
Chapter 222 31/12/2019 15:53
Chapter 221 31/12/2019 13:53
Chapter 220 31/12/2019 11:53
Chapter 219 31/12/2019 09:53
Chapter 218 31/12/2019 07:53
Chapter 217 31/12/2019 05:53
Chapter 216 31/12/2019 03:53
Chapter 215 31/12/2019 01:53
Chapter 214 30/12/2019 23:53
Chapter 213 30/12/2019 21:53
Chapter 212 30/12/2019 19:53
Chapter 211 30/12/2019 17:53
Chapter 210 30/12/2019 15:53
Chapter 209 30/12/2019 13:53
Chapter 208 30/12/2019 11:53
Chapter 207 30/12/2019 09:53
Chapter 206 30/12/2019 07:53
Chapter 205 30/12/2019 05:53
Chapter 204 30/12/2019 03:53
Chapter 203 30/12/2019 01:53
Chapter 202 29/12/2019 23:53
Chapter 201 29/12/2019 21:53
Chapter 200 29/12/2019 19:53
Chapter 199 08/12/2019 00:00
Chapter 198 08/11/2019 00:00
Chapter 197 08/10/2019 00:00
Chapter 196 08/09/2019 00:00
Chapter 195 08/08/2019 00:00
Chapter 194 08/07/2019 00:00
Chapter 193 08/06/2019 00:00
Chapter 192 08/05/2019 00:00
Chapter 191 08/04/2019 00:00
Chapter 190 08/03/2019 00:00
Chapter 189 08/01/2019 00:00
Chapter 188 28/12/2019 19:53
Chapter 187 28/12/2019 17:53
Chapter 186 28/12/2019 15:53
Chapter 185 28/12/2019 13:53
Chapter 184 28/12/2019 11:53
Chapter 183 28/12/2019 09:53
Chapter 182 28/12/2019 07:53
Chapter 181 28/12/2019 05:53
Chapter 180 28/12/2019 03:53
Chapter 179 28/12/2019 01:53
Chapter 178 27/12/2019 23:53
Chapter 177 27/12/2019 21:53
Chapter 176 27/12/2019 19:53
Chapter 175 27/12/2019 17:53
Chapter 174 27/12/2019 15:53
Chapter 173 27/12/2019 13:53
Chapter 172 27/12/2019 11:53
Chapter 171 07/11/2019 00:00
Chapter 170 07/10/2019 00:00
Chapter 169 07/08/2019 00:00
Chapter 168 07/07/2019 00:00
Chapter 167 07/06/2019 00:00
Chapter 166 07/05/2019 00:00
Chapter 165 07/04/2019 00:00
Chapter 164 07/03/2019 00:00
Chapter 163 07/02/2019 00:00
Chapter 162 07/01/2019 00:00
Chapter 161 26/12/2019 13:53
Chapter 160 26/12/2019 11:53
Chapter 159 26/12/2019 09:53
Chapter 158 26/12/2019 07:53
Chapter 157 26/12/2019 05:53
Chapter 156 26/12/2019 03:53
Chapter 155 26/12/2019 01:53
Chapter 154 02/07/2019 00:00
Chapter 153 25/12/2019 21:53
Chapter 152 01/07/2019 00:00
Chapter 151 01/01/2019 00:00
Chapter 150 25/12/2019 15:53
Chapter 149 25/12/2019 13:53
Chapter 148 12/12/2018 00:00
Chapter 147 12/09/2018 00:00
Chapter 146 12/07/2018 00:00
Chapter 145 12/06/2018 00:00
Chapter 144 25/12/2019 03:53
Chapter 143 11/08/2018 00:00
Chapter 142 11/06/2018 00:00
Chapter 141 11/04/2018 00:00
Chapter 140 11/03/2018 00:00
Chapter 139 11/02/2018 00:00
Chapter 138 11/01/2018 00:00
Chapter 137 24/12/2019 13:53
Chapter 136 24/12/2019 11:53
Chapter 135 24/12/2019 09:53
Chapter 134 24/12/2019 07:53
Chapter 133 10/11/2018 00:00
Chapter 132 10/09/2018 00:00
Chapter 131 10/07/2018 00:00
Chapter 130 10/02/2018 00:00
Chapter 129 23/12/2019 21:53
Chapter 128 23/12/2019 19:53
Chapter 127 23/12/2019 17:53
Chapter 126 23/12/2019 15:53
Chapter 125 09/12/2018 00:00
Chapter 124 23/12/2019 11:53
Chapter 123 23/12/2019 09:53
Chapter 122 23/12/2019 07:53
Chapter 121 08/02/2018 00:00
Chapter 120 23/12/2019 03:53
Chapter 119 23/12/2019 01:53
Chapter 118 07/10/2018 00:00
Chapter 117 07/03/2018 00:00
Chapter 116 07/02/2018 00:00
Chapter 115 22/12/2019 17:53
Chapter 114 22/12/2019 15:53
Chapter 113 22/12/2019 13:53
Chapter 112 22/12/2019 11:53
Chapter 111 22/12/2019 09:53
Chapter 110 06/11/2018 00:00
Chapter 109 06/09/2018 00:00
Chapter 108 06/07/2018 00:00
Chapter 107 06/02/2018 00:00
Chapter 106 21/12/2019 23:53
Chapter 105 21/12/2019 21:53
Chapter 104 21/12/2019 19:53
Chapter 103 21/12/2019 17:53
Chapter 102 21/12/2019 15:53
Chapter 101 05/12/2018 00:00
Chapter 100 05/08/2018 00:00
Chapter 99 21/12/2019 09:53
Chapter 98 21/12/2019 07:53
Chapter 97 04/11/2018 00:00
Chapter 96 04/08/2018 00:00
Chapter 95 04/06/2018 00:00
Chapter 94 20/12/2019 23:53
Chapter 93 20/12/2019 21:53
Chapter 92 20/12/2019 19:53
Chapter 91 20/12/2019 17:53
Chapter 90 20/12/2019 15:53
Chapter 89 20/12/2019 13:53
Chapter 88 20/12/2019 11:53
Chapter 87 03/10/2018 00:00
Chapter 86 03/06/2018 00:00
Chapter 85 03/04/2018 00:00
Chapter 84 03/02/2018 00:00
Chapter 83 20/12/2019 01:53
Chapter 82 19/12/2019 23:53
Chapter 81 19/12/2019 21:53
Chapter 80 19/12/2019 19:53
Chapter 79 19/12/2019 17:53
Chapter 78 02/06/2018 00:00
Chapter 77 19/12/2019 13:53
Chapter 76 19/12/2019 11:53
Chapter 75 19/12/2019 09:53
Chapter 74 19/12/2019 07:53
Chapter 73 19/12/2019 05:53
Chapter 72 01/10/2018 00:00
Chapter 71 01/07/2018 00:00
Chapter 70 01/06/2018 00:00
Chapter 69 01/05/2018 00:00
Chapter 68 18/12/2019 19:53
Chapter 67 18/12/2019 17:53
Chapter 66 18/12/2019 15:53
Chapter 65 18/12/2019 13:53
Chapter 64 18/12/2019 11:53
Chapter 63 18/12/2019 09:53
Chapter 62 18/12/2019 07:53
Chapter 61 12/12/2017 00:00
Chapter 60 12/08/2017 00:00
Chapter 59 12/03/2017 00:00
Chapter 58 17/12/2019 23:53
Chapter 57 11/12/2017 00:00
Chapter 56 11/09/2017 00:00
Chapter 55 11/05/2017 00:00
Chapter 54 11/01/2017 00:00
Chapter 53 17/12/2019 13:53
Chapter 52 17/12/2019 11:53
Chapter 51 17/12/2019 09:53
Chapter 50 17/12/2019 07:53
Chapter 49 17/12/2019 05:53
Chapter 48 17/12/2019 03:53
Chapter 47 10/12/2017 00:00
Chapter 46 10/10/2017 00:00
Chapter 45 10/09/2017 00:00
Chapter 44 10/08/2017 00:00
Chapter 43 10/06/2017 00:00
Chapter 42 10/04/2017 00:00
Chapter 41 10/03/2017 00:00
Chapter 40 10/02/2017 00:00
Chapter 39 10/01/2017 00:00
Chapter 38 16/12/2019 07:53
Chapter 37 16/12/2019 05:53
Chapter 36 16/12/2019 03:53
Chapter 35 16/12/2019 01:53
Chapter 34 15/12/2019 23:53
Chapter 33 15/12/2019 21:53
Chapter 32 15/12/2019 19:53
Chapter 31 15/12/2019 17:53
Chapter 30 15/12/2019 15:53
Chapter 29 15/12/2019 13:53
Chapter 28 15/12/2019 11:53
Chapter 27 15/12/2019 09:53
Chapter 26 09/12/2017 00:00
Chapter 25 09/11/2017 00:00
Chapter 24 09/09/2017 00:00
Chapter 23 09/08/2017 00:00
Chapter 22 09/06/2017 00:00
Chapter 21 09/04/2017 00:00
Chapter 20 09/01/2017 00:00
Chapter 19 14/12/2019 17:53
Chapter 18 14/12/2019 15:53
Chapter 17 14/12/2019 13:53
Chapter 16 14/12/2019 11:53
Chapter 15 14/12/2019 09:53
Chapter 14 14/12/2019 07:53
Chapter 13 14/12/2019 05:53
Chapter 12 14/12/2019 03:53
Chapter 11 14/12/2019 01:53
Chapter 10 13/12/2019 23:53
Chapter 9 13/12/2019 21:53
Chapter 8 13/12/2019 19:53
Chapter 7 13/12/2019 17:53
Chapter 6 13/12/2019 15:53
Chapter 5 13/12/2019 13:53
Chapter 4 13/12/2019 11:53
Chapter 3 08/12/2017 00:00
Chapter 2 08/11/2017 00:00
Chapter 1 08/10/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng - Chi Co Hoa Hong Moi No Ro Nhu Mot Đoa Hong

Cập nhật lúc : 08/12/2019 14:41

Tình trạng : 39 / 39 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt - Tà Vương Phúc Hắc Sủng Tận Xương

Cập nhật lúc : 06/04/2020 04:10

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng - Thieu Nien Hoang Phi Hong

Cập nhật lúc : 28/08/2019 03:19

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhập Cốt Noãn Hôn - Tà Tính Lão Công Hắc Thiên Kim - Nhap Cot Noan Hon - Ta Tinh Lao Cong Hac Thien Kim

Cập nhật lúc : 17/09/2019 04:49

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cốt Sinh Hoa - 骨生花

Cập nhật lúc : 07/11/2018 18:49

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Thiên Cốt - Hoa Thien Cot

Cập nhật lúc : 18/12/2019 16:33

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Horror - Kinh Dị, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Liên Hoa Yêu Cốt - Lien Hoa Yeu Cot

Cập nhật lúc : 27/08/2019 10:33

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Nu Ngo Tac Hoa Cot

Cập nhật lúc : 16/09/2019 03:37

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Manhua

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt: Khuynh Thành Chi Truyện - Đong Nhan Hoa Thien Cot: Khuynh Thanh Chi Truyen

Cập nhật lúc : 02/04/2019 16:27

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh - [Đong Nhan Hoa Thien Cot] Than Ma Chi Tranh

Cập nhật lúc : 10/12/2017 00:23

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh - Hoa Hong Tinh Cung Voi Hoa Mac Co Tinh

Cập nhật lúc : 15/10/2019 18:25

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Băng Sơn Thủ Tế - Bang Son Thu Te

Cập nhật lúc : 09/04/2020 11:40

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Harem, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ác Ma Đừng Hôn Tôi - Con Quỷ Tránh Xa Tôi

Cập nhật lúc : 09/04/2020 07:10

Tình trạng : 128 / 130 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Mau Xuyen: Vai Ác Lai Hac Hoa

Cập nhật lúc : 09/04/2020 00:44

Tình trạng : 481 / 483 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mairimashita! Iruma-Kun - Mairimashita! Iruma-Kun

Cập nhật lúc : 08/04/2020 23:32

Tình trạng : 148 / 150 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Fantasy - Giả Tưởng, Manga, Mystery, School Life - Học Đường, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chuyển Sinh Thành Kiếm - Chuyen Sinh Thanh Kiem

Cập nhật lúc : 08/04/2020 22:10

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manga, Shounen

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Thay Thế - Co Vo Thay The

Cập nhật lúc : 08/04/2020 21:42

Tình trạng : 1184 / 1186 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện