Historical - Lịch Sử

Mùa Đông Tăm Tối - Mua Đong Tam Toi

15 / 17

Mùa Đông Tăm Tối - Mua Đong Tam Toi

Tranh 16.179 8 giờ trước

Nhất Đại Linh Hậu - Nhat Đai Linh Hau

99 / 101

Plunderer - Plunderer (Otaku Sanctuary)

60 / 62

Nữ Hoàng Ai Cập - Ouke No Monshou

165 / 167

Gosu Phần 2 - Gosu Phan 2

88 / 90

Gosu Phần 2 - Gosu Phan 2

Tranh 16.179 31/03/2020

Kính Hoa Thương - Kinh Hoa Thuong

15 / 17

Torikae Baya - Torikae Baya

48 / 50

Torikae Baya - Torikae Baya

Tranh 16.180 31/03/2020

Thông Linh Phi - Thong Linh Phi

490 / 492

Thông Linh Phi - Thong Linh Phi

Tranh 16.180 31/03/2020

Issak - イサック

20 / 22

Issak - イサック

Tranh 16.180 31/03/2020

Cửu Trùng Tử - Cuu Trung Tu

35 / 37

Cửu Trùng Tử - Cuu Trung Tu

Tranh 16.179 30/03/2020

Usotoki Rhetoric - Usotoki Rhetoric

31 / 33

Bộ Thiên Ca - Song Of The Sky Walkers

33 / 35

Arslan Chiến Ký - Huyền Thoại Arslan

35 / 37