Cung Đấu

Hầu Môn Kiêu Nữ - Hau Mon Kieu Nu

129 / 131

Quân Vương Ngự Nữ - Quan Vuong Ngu Nu

124 / 126

Hoàng Gia Sủng Tức - Hoang Gia Sung Tuc

192 / 194

Vô Củ - Vo Cu

94 / 96

Vô Củ - Vo Cu

Chữ 16.179 17/03/2020

Độc Sủng Ái Phi - Đoc Sung Ái Phi

45 / 47

Cổ Xuyên Kỳ Duyên - Co Xuyen Ky Duyen

60 / 62

Phế Hoàng Hậu - Phe Hoang Hau

17 / 19

Phế Hoàng Hậu - Phe Hoang Hau

Chữ 16.180 12/03/2020

Đế Hậu - Đe Hau

18 / 20

Đế Hậu - Đe Hau

Chữ 16.179 17/02/2020