Bách Luyện Thành Thần

Hành Trình Tu Tiên

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Drama, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 31/03/2020 21:33

Tình trạng : 538 / 540 Chapter

Lượt xem: 16200

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 538 : Video 03/04/2020 08:10
Chapter 537 : Video 02/04/2020 08:10
Chapter 536 : Video 28/03/2020 03:10
Chapter 535 : Video 26/03/2020 08:10
Chapter 534 : Video 26/03/2020 06:10
Chapter 533 : Video 26/03/2020 04:10
Chapter 532 : Video 26/03/2020 02:10
Chapter 531 : Video 26/03/2020 00:10
Chapter 530 25/03/2020 22:10
Chapter 529 : - Ngọc môn tiên đấu 25/03/2020 20:10
Chapter 528.5 : Video 25/03/2020 18:10
Chapter 528 : - Lao Vào Nhau 25/03/2020 16:10
Chapter 527.5 : Video 25/03/2020 14:10
Chapter 527 25/03/2020 12:10
Chapter 526 : - Bí Bảo Âm La Giới 25/03/2020 10:10
Chapter 525 : - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 25/03/2020 08:10
Chapter 524 : - Bất diệt huyền hỏa 25/03/2020 06:10
Chapter 523 : - Hậu sinh khả úy 25/03/2020 04:10
Chapter 522 : - Đầu tàu gương mẫu 25/03/2020 02:10
Chapter 521 : - Lầm lũi tiến lên 25/03/2020 00:10
Chapter 520 : - Gió lốc quy tắc 24/03/2020 22:10
Chapter 519 : - Sáng tạo lối riêng 24/03/2020 20:10
Chapter 518 : - Kiếm ảnh sắc bén 24/03/2020 18:10
Chapter 517 : - Lĩnh ngộ kiếm ý 24/03/2020 16:10
Chapter 516 : - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 24/03/2020 14:10
Chapter 515 : - Xúc cảnh sinh tình 24/03/2020 12:10
Chapter 514 : - Truyền thừa tân hỏa 24/03/2020 10:10
Chapter 513 : - Thiên chi kiều nữ 24/03/2020 08:10
Chapter 512 : - Đám người cướp kiếm 24/03/2020 06:10
Chapter 511 : - Chửi nhau với Dao 24/03/2020 04:10
Chapter 510 : - Lấy được thần khí 24/03/2020 02:10
Chapter 509 : - Gom góp cho cọp ăn 24/03/2020 00:10
Chapter 508 : - Vén mồm lên chửi nhau 23/03/2020 22:10
Chapter 507 : - Gặp lại tiểu Loli 23/03/2020 20:10
Chapter 506 : - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 23/03/2020 18:10
Chapter 505 : - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 23/03/2020 16:10
Chapter 504 : - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 23/03/2020 14:10
Chapter 503 : - Bụng dạ quang minh 23/03/2020 12:10
Chapter 502 : - Chạm trán trẻ trâu 23/03/2020 10:10
Chapter 501 : - Hai vị điện chủ 23/03/2020 08:10
Chapter 500 : - Khốn cảnh của tâm hồn 23/03/2020 06:10
Chapter 499 : - Ùn ùn kéo đến 23/03/2020 04:10
Chapter 498 : - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 23/03/2020 02:10
Chapter 497 : - Truyền âm ngàn dặm 23/03/2020 00:10
Chapter 496 : - Làm ăn xằng bậy 22/03/2020 22:10
Chapter 495 : - Nhổ răng cọp 22/03/2020 20:10
Chapter 494 : - Đầm rồng hang hổ 22/03/2020 18:10
Chapter 493 : - Khổ không thể tả 22/03/2020 16:10
Chapter 492 : - Áp lực nguyên khí 22/03/2020 14:10
Chapter 491 : - Quê hương khó rời 22/03/2020 12:10
Chapter 490 : - Không chỗ dung thân 22/03/2020 10:10
Chapter 489 : - Sửa chữa con đường phi thăng 22/03/2020 08:10
Chapter 488 : Ý tưởng đột phát 22/03/2020 06:10
Chapter 487 : Thoát thai hoán cốt 22/03/2020 04:10
Chapter 486 : Bái sư học nghệ 22/03/2020 02:10
Chapter 485 20/02/2020 18:10
Chapter 484 20/02/2020 16:10
Chapter 483 09/02/2020 11:10
Chapter 482 03/02/2020 11:11
Chapter 481 24/01/2020 11:10
Chapter 480 20/01/2020 18:10
Chapter 479 20/01/2020 16:10
Chapter 478 17/01/2020 12:03
Chapter 477 17/01/2020 10:03
Chapter 476 17/01/2020 08:03
Chapter 475 17/01/2020 06:03
Chapter 474 17/01/2020 04:03
Chapter 473 17/01/2020 02:03
Chapter 472 12/09/2019 00:00
Chapter 471 12/02/2019 00:00
Chapter 470 16/01/2020 20:03
Chapter 469 16/01/2020 18:03
Chapter 468 16/01/2020 16:03
Chapter 467 11/06/2019 00:00
Chapter 466 11/04/2019 00:00
Chapter 465 11/02/2019 00:00
Chapter 464 16/01/2020 08:03
Chapter 463 16/01/2020 06:03
Chapter 462 16/01/2020 04:03
Chapter 461 16/01/2020 02:03
Chapter 460 16/01/2020 00:03
Chapter 459 15/01/2020 22:03
Chapter 458 15/01/2020 20:03
Chapter 457 15/01/2020 18:03
Chapter 456 15/01/2020 16:03
Chapter 455 10/10/2019 00:00
Chapter 454 10/07/2019 00:00
Chapter 453 10/04/2019 00:00
Chapter 452 10/01/2019 00:00
Chapter 451 15/01/2020 06:03
Chapter 450 15/01/2020 04:03
Chapter 449 15/01/2020 02:03
Chapter 448 15/01/2020 00:03
Chapter 447 14/01/2020 22:03
Chapter 446 14/01/2020 20:03
Chapter 445 14/01/2020 18:03
Chapter 444 09/11/2019 00:00
Chapter 443 09/09/2019 00:00
Chapter 442 09/05/2019 00:00
Chapter 441 09/05/2019 00:00
Chapter 440 14/01/2020 08:03
Chapter 439 14/01/2020 06:03
Chapter 438 14/01/2020 04:03
Chapter 437 14/01/2020 02:03
Chapter 436 14/01/2020 00:03
Chapter 435 13/01/2020 22:03
Chapter 434 13/01/2020 20:03
Chapter 433 13/01/2020 18:03
Chapter 432 13/01/2020 16:03
Chapter 431 13/01/2020 14:03
Chapter 430 13/01/2020 12:03
Chapter 429 13/01/2020 10:03
Chapter 428 13/01/2020 08:03
Chapter 427 13/01/2020 06:03
Chapter 426 13/01/2020 04:03
Chapter 425 13/01/2020 02:03
Chapter 424 13/01/2020 00:03
Chapter 423 12/01/2020 22:03
Chapter 422 12/01/2020 20:03
Chapter 421 12/01/2020 18:03
Chapter 420 12/01/2020 16:03
Chapter 419 12/01/2020 14:03
Chapter 418 12/01/2020 12:03
Chapter 417 12/01/2020 10:03
Chapter 416 12/01/2020 08:03
Chapter 415 12/01/2020 06:03
Chapter 414 12/01/2020 04:03
Chapter 413 12/01/2020 02:03
Chapter 412 12/01/2020 00:03
Chapter 411 11/01/2020 22:03
Chapter 410 11/01/2020 20:03
Chapter 409 11/01/2020 18:03
Chapter 408 11/01/2020 16:03
Chapter 407 11/01/2020 14:03
Chapter 406 11/01/2020 12:03
Chapter 405 11/01/2020 10:03
Chapter 404 11/01/2020 08:03
Chapter 403 11/01/2020 06:03
Chapter 402 11/01/2020 04:03
Chapter 401 08/07/2019 00:00
Chapter 400 08/06/2019 00:00
Chapter 399 08/02/2019 00:00
Chapter 398 10/01/2020 20:03
Chapter 397 10/01/2020 18:03
Chapter 396 10/01/2020 16:03
Chapter 395 10/01/2020 14:03
Chapter 394 10/01/2020 12:03
Chapter 393 10/01/2020 10:03
Chapter 392 10/01/2020 08:03
Chapter 391 07/12/2019 00:00
Chapter 390 07/10/2019 00:00
Chapter 389 07/08/2019 00:00
Chapter 388 07/06/2019 00:00
Chapter 387 07/04/2019 00:00
Chapter 386 07/02/2019 00:00
Chapter 385 09/01/2020 18:03
Chapter 384 09/01/2020 16:03
Chapter 383 09/01/2020 14:03
Chapter 382 09/01/2020 12:03
Chapter 381 09/01/2020 10:03
Chapter 380 09/01/2020 08:03
Chapter 379 09/01/2020 06:03
Chapter 378 09/01/2020 04:03
Chapter 377 06/12/2019 00:00
Chapter 376 06/10/2019 00:00
Chapter 375 06/08/2019 00:00
Chapter 374 06/06/2019 00:00
Chapter 373 06/04/2019 00:00
Chapter 372 06/02/2019 00:00
Chapter 371 05/08/2019 00:00
Chapter 370 05/06/2019 00:00
Chapter 369 05/02/2019 00:00
Chapter 368 08/01/2020 08:03
Chapter 367 08/01/2020 06:03
Chapter 366 08/01/2020 04:03
Chapter 365 08/01/2020 02:03
Chapter 364 08/01/2020 00:03
Chapter 363 07/01/2020 22:03
Chapter 362 07/01/2020 20:03
Chapter 361 07/01/2020 18:03
Chapter 360 07/01/2020 16:03
Chapter 359 04/11/2019 00:00
Chapter 358 04/09/2019 00:00
Chapter 357 04/01/2019 00:00
Chapter 356 07/01/2020 08:03
Chapter 355 07/01/2020 06:03
Chapter 354 07/01/2020 04:03
Chapter 353 07/01/2020 02:03
Chapter 352 07/01/2020 00:03
Chapter 351 06/01/2020 22:03
Chapter 350 03/08/2019 00:00
Chapter 349 03/07/2019 00:00
Chapter 348 03/06/2019 00:00
Chapter 347 03/05/2019 00:00
Chapter 346 03/04/2019 00:00
Chapter 345 03/03/2019 00:00
Chapter 344 03/02/2019 00:00
Chapter 343 03/01/2019 00:00
Chapter 342 06/01/2020 04:03
Chapter 341 06/01/2020 02:03
Chapter 340 06/01/2020 00:03
Chapter 339 05/01/2020 22:03
Chapter 338 05/01/2020 20:03
Chapter 337 05/01/2020 18:03
Chapter 336 05/01/2020 16:03
Chapter 335 05/01/2020 14:03
Chapter 334 05/01/2020 12:03
Chapter 333 05/01/2020 10:03
Chapter 332 05/01/2020 08:03
Chapter 331 05/01/2020 06:03
Chapter 330 02/08/2019 00:00
Chapter 329 02/06/2019 00:00
Chapter 328 02/03/2019 00:00
Chapter 327 02/01/2019 00:00
Chapter 326 04/01/2020 20:03
Chapter 325 04/01/2020 18:03
Chapter 324 04/01/2020 16:03
Chapter 323 04/01/2020 14:03
Chapter 322 04/01/2020 12:03
Chapter 321 04/01/2020 10:03
Chapter 320 01/11/2019 00:00
Chapter 319 01/09/2019 00:00
Chapter 318 01/07/2019 00:00
Chapter 317 01/05/2019 00:00
Chapter 316 01/03/2019 00:00
Chapter 315 01/01/2019 00:00
Chapter 314 03/01/2020 20:03
Chapter 313 03/01/2020 18:03
Chapter 312 03/01/2020 16:03
Chapter 311 03/01/2020 14:03
Chapter 310 03/01/2020 12:03
Chapter 309 03/01/2020 10:03
Chapter 308 12/11/2018 00:00
Chapter 307 12/10/2018 00:00
Chapter 306 12/07/2018 00:00
Chapter 305 12/06/2018 00:00
Chapter 304 12/01/2018 00:00
Chapter 303 02/01/2020 22:03
Chapter 302 02/01/2020 20:03
Chapter 301 02/01/2020 18:03
Chapter 300 02/01/2020 16:03
Chapter 299 02/01/2020 14:03
Chapter 298 11/11/2018 00:00
Chapter 297 11/10/2018 00:00
Chapter 296 11/04/2018 00:00
Chapter 295 11/03/2018 00:00
Chapter 294 02/01/2020 04:03
Chapter 293 02/01/2020 02:03
Chapter 292 02/01/2020 00:03
Chapter 291 01/01/2020 22:03
Chapter 290 01/01/2020 20:03
Chapter 289 01/01/2020 18:03
Chapter 288 10/10/2018 00:00
Chapter 287 10/09/2018 00:00
Chapter 286 10/07/2018 00:00
Chapter 285 10/06/2018 00:00
Chapter 284 10/05/2018 00:00
Chapter 283 10/04/2018 00:00
Chapter 282 10/02/2018 00:00
Chapter 281 01/01/2020 02:03
Chapter 280 01/01/2020 00:03
Chapter 279 31/12/2019 22:03
Chapter 278 31/12/2019 20:03
Chapter 277 31/12/2019 18:03
Chapter 276 31/12/2019 16:03
Chapter 275 09/12/2018 00:00
Chapter 274 09/11/2018 00:00
Chapter 273 09/09/2018 00:00
Chapter 272 09/06/2018 00:00
Chapter 271 09/02/2018 00:00
Chapter 270 31/12/2019 04:03
Chapter 269 31/12/2019 02:03
Chapter 268 31/12/2019 00:03
Chapter 267 30/12/2019 22:03
Chapter 266 30/12/2019 20:03
Chapter 265 30/12/2019 18:03
Chapter 264 30/12/2019 16:03
Chapter 263 30/12/2019 14:03
Chapter 262 30/12/2019 12:03
Chapter 261 30/12/2019 10:03
Chapter 260 30/12/2019 08:03
Chapter 259 30/12/2019 06:03
Chapter 258 30/12/2019 04:03
Chapter 257 08/12/2018 00:00
Chapter 256 08/09/2018 00:00
Chapter 255 08/04/2018 00:00
Chapter 254 08/04/2018 00:00
Chapter 253 29/12/2019 18:03
Chapter 252 29/12/2019 16:03
Chapter 251 29/12/2019 14:03
Chapter 250 29/12/2019 12:03
Chapter 249 29/12/2019 10:03
Chapter 248 29/12/2019 08:03
Chapter 247 29/12/2019 06:03
Chapter 246 29/12/2019 04:03
Chapter 245 07/12/2018 00:00
Chapter 244 07/08/2018 00:00
Chapter 243 07/06/2018 00:00
Chapter 242 07/05/2018 00:00
Chapter 241.5 07/08/2018 00:00
Chapter 241 28/12/2019 16:03
Chapter 240 28/12/2019 14:03
Chapter 239 28/12/2019 12:03
Chapter 238 28/12/2019 10:03
Chapter 237 28/12/2019 08:03
Chapter 236 28/12/2019 06:03
Chapter 235 28/12/2019 04:03
Chapter 234 06/10/2018 00:00
Chapter 233 06/08/2018 00:00
Chapter 232 06/06/2018 00:00
Chapter 231 06/02/2018 00:00
Chapter 230 27/12/2019 18:03
Chapter 229 27/12/2019 16:03
Chapter 228 27/12/2019 14:03
Chapter 227 27/12/2019 12:03
Chapter 226 27/12/2019 10:03
Chapter 225 27/12/2019 08:03
Chapter 224 05/12/2018 00:00
Chapter 223 05/10/2018 00:00
Chapter 222 05/07/2018 00:00
Chapter 221 05/07/2018 00:00
Chapter 220 05/03/2018 00:00
Chapter 219 05/02/2018 00:00
Chapter 218 26/12/2019 18:03
Chapter 217 26/12/2019 16:03
Chapter 216 26/12/2019 14:03
Chapter 215 26/12/2019 12:03
Chapter 214 26/12/2019 10:03
Chapter 213 26/12/2019 08:03
Chapter 212 26/12/2019 06:03
Chapter 211 04/11/2018 00:00
Chapter 210 04/10/2018 00:00
Chapter 209 04/07/2018 00:00
Chapter 208 04/06/2018 00:00
Chapter 207 25/12/2019 20:03
Chapter 206 25/12/2019 18:03
Chapter 205 25/12/2019 16:03
Chapter 204 25/12/2019 14:03
Chapter 203 25/12/2019 12:03
Chapter 202 25/12/2019 10:03
Chapter 201 03/09/2018 00:00
Chapter 200 03/07/2018 00:00
Chapter 199 03/10/2018 00:00
Chapter 198 25/12/2019 02:03
Chapter 197 25/12/2019 00:03
Chapter 196 24/12/2019 22:03
Chapter 195 24/12/2019 20:03
Chapter 194 24/12/2019 18:03
Chapter 193 24/12/2019 16:03
Chapter 192 24/12/2019 14:03
Chapter 191 02/09/2018 00:00
Chapter 190 02/07/2018 00:00
Chapter 189 02/03/2018 00:00
Chapter 188 02/01/2018 00:00
Chapter 187 24/12/2019 04:03
Chapter 186 24/12/2019 02:03
Chapter 185 24/12/2019 00:03
Chapter 184 23/12/2019 22:03
Chapter 183 23/12/2019 20:03
Chapter 182 01/11/2018 00:00
Chapter 181 01/06/2018 00:00
Chapter 180 01/04/2018 00:00
Chapter 179 01/01/2018 00:00
Chapter 178 23/12/2019 10:03
Chapter 177 23/12/2019 08:03
Chapter 176 23/12/2019 06:03
Chapter 175 23/12/2019 04:03
Chapter 174 23/12/2019 02:03
Chapter 173 23/12/2019 00:03
Chapter 172 12/09/2017 00:00
Chapter 171 12/07/2017 00:00
Chapter 170 12/02/2017 00:00
Chapter 169 22/12/2019 16:03
Chapter 168 22/12/2019 14:03
Chapter 167 22/12/2019 12:03
Chapter 166 22/12/2019 10:03
Chapter 165 22/12/2019 08:03
Chapter 164 22/12/2019 06:03
Chapter 163 11/12/2017 00:00
Chapter 162 11/10/2017 00:00
Chapter 161 11/07/2017 00:00
Chapter 160 11/06/2017 00:00
Chapter 159 11/02/2017 00:00
Chapter 158 21/12/2019 18:03
Chapter 157 21/12/2019 16:03
Chapter 156 21/12/2019 14:03
Chapter 155 21/12/2019 12:03
Chapter 154 21/12/2019 10:03
Chapter 153 10/12/2017 00:00
Chapter 152 10/10/2017 00:00
Chapter 151 10/07/2017 00:00
Chapter 150 10/05/2017 00:00
Chapter 149.5 : Tô Linh Vận (kết) 10/04/2017 00:00
Chapter 149 10/03/2017 00:00
Chapter 148 20/12/2019 20:03
Chapter 147 20/12/2019 18:03
Chapter 146 20/12/2019 16:03
Chapter 145 20/12/2019 14:03
Chapter 144.2 09/12/2019 00:00
Chapter 144.1 09/12/2019 00:00
Chapter 144 20/12/2019 08:03
Chapter 143.5 20/12/2019 06:03
Chapter 143 20/12/2019 04:03
Chapter 142 20/12/2019 02:03
Chapter 141 09/09/2017 00:00
Chapter 140 09/07/2017 00:00
Chapter 139 09/02/2017 00:00
Chapter 138 19/12/2019 18:03
Chapter 137 19/12/2019 16:03
Chapter 136 19/12/2019 14:03
Chapter 135 19/12/2019 12:03
Chapter 134 19/12/2019 10:03
Chapter 133 19/12/2019 08:03
Chapter 132 08/12/2017 00:00
Chapter 131 08/10/2017 00:00
Chapter 130 08/07/2017 00:00
Chapter 129 08/05/2017 00:00
Chapter 128 08/03/2017 00:00
Chapter 127 08/01/2017 00:00
Chapter 126.5 18/12/2019 18:03
Chapter 126 18/12/2019 16:03
Chapter 125 18/12/2019 14:03
Chapter 124 18/12/2019 12:03
Chapter 123 18/12/2019 10:03
Chapter 122 18/12/2019 08:03
Chapter 121 18/12/2019 06:03
Chapter 120 07/09/2017 00:00
Chapter 119 07/06/2017 00:00
Chapter 118 07/02/2017 00:00
Chapter 117 17/12/2019 22:03
Chapter 116 17/12/2019 20:03
Chapter 115 17/12/2019 18:03
Chapter 114 17/12/2019 16:03
Chapter 113 17/12/2019 14:03
Chapter 112 06/12/2017 00:00
Chapter 111 06/08/2017 00:00
Chapter 110 06/04/2017 00:00
Chapter 109 06/01/2017 00:00
Chapter 108 17/12/2019 04:03
Chapter 107 17/12/2019 02:03
Chapter 106 17/12/2019 00:03
Chapter 105 16/12/2019 22:03
Chapter 104 16/12/2019 20:03
Chapter 103 05/11/2017 00:00
Chapter 102 05/07/2017 00:00
Chapter 101 05/04/2017 00:00
Chapter 100 16/12/2019 12:02
Chapter 99 16/12/2019 10:02
Chapter 98 16/12/2019 08:02
Chapter 97 16/12/2019 06:02
Chapter 96 16/12/2019 04:02
Chapter 95 16/12/2019 02:02
Chapter 94 04/09/2017 00:00
Chapter 93 04/06/2017 00:00
Chapter 92 04/03/2017 00:00
Chapter 91 15/12/2019 18:02
Chapter 90 15/12/2019 16:02
Chapter 89 15/12/2019 14:02
Chapter 88 15/12/2019 12:02
Chapter 87 15/12/2019 10:02
Chapter 86 03/12/2017 00:00
Chapter 85 03/09/2017 00:00
Chapter 84 03/04/2017 00:00
Chapter 83 03/01/2017 00:00
Chapter 82.7 15/12/2019 00:02
Chapter 82.6 14/12/2019 22:02
Chapter 82.5 02/08/2017 00:00
Chapter 82 02/05/2017 00:00
Chapter 81 02/03/2017 00:00
Chapter 80 14/12/2019 14:02
Chapter 79 14/12/2019 12:02
Chapter 78 01/05/2017 00:00
Chapter 77 14/12/2019 08:02
Chapter 76 14/12/2019 06:02
Chapter 75 14/12/2019 04:02
Chapter 74 12/08/2016 00:00
Chapter 73 12/02/2016 00:00
Chapter 72 13/12/2019 22:02
Chapter 71 13/12/2019 20:02
Chapter 70 11/09/2016 00:00
Chapter 69 11/03/2016 00:00
Chapter 68 13/12/2019 14:02
Chapter 67 13/12/2019 12:02
Chapter 66 10/12/2016 00:00
Chapter 65 10/06/2016 00:00
Chapter 64 13/12/2019 06:02
Chapter 63 13/12/2019 04:02
Chapter 62 13/12/2019 02:02
Chapter 61 09/07/2016 00:00
Chapter 60 12/12/2019 22:02
Chapter 59 12/12/2019 20:02
Chapter 58 12/12/2019 18:02
Chapter 57 12/12/2019 16:02
Chapter 56 08/11/2016 00:00
Chapter 55 12/12/2019 12:02
Chapter 54 12/12/2019 10:02
Chapter 53 12/12/2019 08:02
Chapter 52 12/12/2019 06:02
Chapter 51 12/12/2019 04:02
Chapter 50 12/12/2019 02:02
Chapter 49 07/10/2016 00:00
Chapter 48 07/09/2016 00:00
Chapter 47 07/03/2016 00:00
Chapter 46 11/12/2019 18:02
Chapter 45 11/12/2019 16:02
Chapter 44 11/12/2019 14:02
Chapter 43 11/12/2019 12:02
Chapter 42 11/12/2019 10:02
Chapter 41 11/12/2019 08:02
Chapter 40 06/12/2016 00:00
Chapter 39 06/11/2016 00:00
Chapter 38 06/04/2016 00:00
Chapter 37 11/12/2019 00:02
Chapter 36 10/12/2019 22:02
Chapter 35 10/12/2019 20:02
Chapter 34 10/12/2019 18:02
Chapter 33 10/12/2019 16:02
Chapter 32 10/12/2019 14:02
Chapter 31 10/12/2019 12:02
Chapter 30 10/12/2019 10:02
Chapter 29 04/09/2016 00:00
Chapter 28 04/05/2016 00:00
Chapter 27 10/12/2019 04:02
Chapter 26 10/12/2019 02:02
Chapter 25 10/12/2019 00:02
Chapter 24 09/12/2019 22:02
Chapter 23 09/12/2019 20:02
Chapter 22 09/12/2019 18:02
Chapter 21 09/12/2019 16:02
Chapter 20 02/06/2016 00:00
Chapter 19 02/02/2016 00:00
Chapter 18 09/12/2019 10:02
Chapter 17 09/12/2019 08:02
Chapter 16 01/12/2016 00:00
Chapter 15 01/11/2016 00:00
Chapter 14 09/12/2019 02:02
Chapter 13 09/12/2019 00:02
Chapter 12 08/12/2019 22:02
Chapter 11.5 12/11/2015 00:00
Chapter 11 12/07/2015 00:00
Chapter 10 12/01/2015 00:00
Chapter 9 08/12/2019 14:02
Chapter 8 08/12/2019 12:02
Chapter 7 08/12/2019 10:02
Chapter 6 11/05/2015 00:00
Chapter 5 11/03/2015 00:00
Chapter 4 08/12/2019 04:02
Chapter 3 08/12/2019 02:02
Chapter 2 08/12/2019 00:02
Chapter 1 07/12/2019 22:02

comment

Có thể bạn thích xem

Ta Luyện Dược Thành Thánh - Ta Luyen Duoc Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 26/03/2020 17:10

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ám Luyến Thành Hôn - Ám Luyen Thanh Hon

Cập nhật lúc : 29/12/2019 20:31

Tình trạng : 101 / 103 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lạc Tuyết Thành Bạch - Lac Tuyet Thanh Bach

Cập nhật lúc : 07/02/2018 03:55

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Sắc Thánh Tộc - Bach Sac Thanh Toc

Cập nhật lúc : 13/01/2020 04:28

Tình trạng : 26 / 28 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Luân Mật Luyến - Than Luan Mat Luyen

Cập nhật lúc : 26/03/2020 02:40

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Ngôn Tình, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luyện Phế Thông Thần - Luyen Phe Thong Than

Cập nhật lúc : 23/03/2020 11:40

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thanh Đằng Chi Luyến: Thiếu Gia Tai Tiếng Và Nữ Hài - Thanh Đang Chi Luyen: Thieu Gia Tai Tieng Va Nu Hai

Cập nhật lúc : 19/11/2019 17:01

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Shounen, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Thánh Hiệp - Than Thanh Hiep

Cập nhật lúc : 13/09/2019 13:28

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quyền Lực Thần Thánh - Takamagahara

Cập nhật lúc : 28/03/2019 22:18

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, School Life - Học Đường, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vạn Đạo Thành Thần - Van Đao Thanh Than

Cập nhật lúc : 28/11/2019 10:25

Tình trạng : 54 / 56 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thánh Võ Tinh Thần - Thanh Vo Tinh Than

Cập nhật lúc : 03/03/2020 10:10

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Bia Đỡ Đạn Phản Công - Bia Đo Đan Phan Cong

Cập nhật lúc : 04/04/2020 09:41

Tình trạng : 1272 / 1274 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Ngôn Tình, Cung Đấu, Võng Du, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Dị Giới, Dị Năng, Điền Văn, Xuyên Không, Mạt Thế, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Onepunch Man - Cú Đấm Hủy Diệt; Đấm Phát Chết Luôn

Cập nhật lúc : 04/04/2020 08:40

Tình trạng : 175 / 177 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manga

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Võ Nghịch Cửu Thiên - Vo Nghich Cuu Thien

Cập nhật lúc : 04/04/2020 07:10

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.195

Đọc truyện

Quái Phi Thiên Hạ - Quai Phi Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/04/2020 06:11

Tình trạng : 947 / 949 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 04/04/2020 02:40

Tình trạng : 116 / 118 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Ga Cho Mot Ten Thai Giam Đang Ghet

Cập nhật lúc : 03/04/2020 23:40

Tình trạng : 116 / 118 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện